روزهای هفته

شركت هواپيمائی

مسير پرواز

شماره پرواز

حركت

ورود

مسير پرواز

شماره پرواز

حركت

ورود

شنبه

هما

تهران – اردبيل

495

09:35

10:40

اردبيل – تهران

494

11:25

12:30

هما

مشهد  – اردبيل

267

12:35

14:35

اردبيل – تهران

496

15:10

16:15

يكشنبه

هما

بغداد –

 اردبیل

3444

07:55

10:20

اردبیل- نجف

3445

11:10

12:30

هما

تهران – اردبيل

495

11:25

12:30

اردبيل – تهران

494

13:15

14:20

آتا

تهران – اردبیل

5227

10:40

11:40

اردبیل -مشهد

5269

12:20

14:20

هما

تهران – اردبيل

497

15:30

16:40

اردبيل – تهران

496

17:15

18:25

دو شنبه

هما

تهران – اردبيل

495

15:00

16:15

اردبيل – تهران

494

16:45

17:55

آتا

تهران – اردبيل

5227

12:20

13:20

اردبيل – تهران

5228

1420

15:20

سه شنبه

هما

تهران – اردبيل

495

11:25

12:30

اردبيل – تهران

494

13:15

14:20

آسمان

تهران – اردبيل

3710

13:10

14:10

اردبيل – تهران

3711

15:00

16:00

چهارشنبه

هما

تهران – اردبيل

495

11:25

12:30

اردبيل – تهران

494

13:15

14:25

آتا

مشهد –

اردبیل

5270

11:10

13:10

اردبیل-تهران

5228

14:10

15:10

هما

تهران – اردبيل

497

12:30

13:35

اردبيل–مشهد

266

14:20

16:15

پنج شنبه

آتا

تهران – اردبيل

5227

12:20

13:20

اردبيل – تهران

5228

14:20

15:20

هما

تهران – اردبيل

495

12:05

13:10

اردبيل – تهران

494

13:55

15:00

جمعه

هما

تهران – اردبيل

495

10:50

11:55

اردبيل – تهران

494

12:40

13:45

آسمان

تهران – اردبيل

3710

13:50

14:50

اردبيل – تهران

3711

15:40

16:40

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت 12:36 |

قوانين ترافيكي در محوطه ترمینال فرودگاه  سمت پارکینگ پروازی  :

  حداكثر سرعت خودرو ها در محدوده داخلي فرودگاه(Airside) 30 كيلومتر در ساعت تعيين مي گردد.با رعايت كامل مقررات ايمني (Airside) رانندگي در راهها و جاده هاي حفاظتي در محدوده داخلي فرودگاه با حداكثر 40 كيلومتر در ساعت مجاز مي باشد.حداقل سرعت براي قطع باندهاي پروازي 50 كيلومتر در ساعت مي باشد.

رانندگان مي بايست هنگام ورود به مسيرهاي ايرسايد ، ايست كامل نموده ، سپس با احتياط كامل ضمن رعايت حق تقدم وارد گردند.

پارك خودروها در مسيرهاي ايرسايد مطلقا ممنوع بوده مگر در مواقع اضطراري و كسب اجازه از برج مراقبت پرواز يا هنگام سرويس دهي به هواپيماهاي پارك شده .

پیاده روی در محوطه باندهاي پروازي ، تاكسي وي ها و پاركينگ هواپيما ها اكيداٌ ممنوع بوده مگر در مواقع سرويس دهي و فقط در اطراف هواپيماي پارك شده ؛ و در مواقعي كه به اقتضاي عمليات هواپيمايي و فرودگاهي لازم باشد

تعمير نگهداري وآزمايش خودروها وتجهيزات در محوطه جابجايي فرودگاه ممنوع مي باشد.

هرگونه تعليم رانندگي در محوطه داخلي فرودگاه ممنوع مي باشد.

بجز خودروهائي كه جهت جابجائي مسافران در نظر گرفته شده خودروهاي ديگر مجاز به سوار نمودن و انتقال مسافر نمي باشند.

ورود موتور سيكلت و دوچرخه به محوطه جابجايي فرودگاه مطلقاٌ ممنوع مي باشد.

حق تقدم عبور و مرور در پارکینگ پروازی :

حق تقدم در تاكسي وي ها و پاركينگ هواپيماها با هواپيما مي باشد ، لذا رانندگان موظفند قبل ورود به پاركينگ و يا تاكسي وي ها ، همچنين هنگام خروج از مناطق مذكور توقف كامل نموده و بعد از حصول اطمينان از اينكه حداقل تا فاصله 300 متري ، هواپيمائي حركت نمي نمايد با رعايت كليه مقررات تردد كنند.

خودروهاي آتش نشاني و آمبولانس در مواقع اضطراري و با روشن نمودن چراغها و آژير نسبت به ساير خودروها حق تقدم دارند.

بطور كلي حق تقدم در ايرسايد به ترتيب زير است.

1 - هواپيما

2 - خودروهاي آتش نشاني و امداد همچون آمبولانس

3 - خودروهاي امنيتي و انتظامي

4 - خودروهاي سوختگيري

5 - خودروهاي حمل مسافر

 6- تجهيزات هندلينگ

7 -  ساير خودروها

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 9:28 |

حفاظت و فردي و بهداشت حرفه ای در سطوح پروازی اطراف ترمینال فرودگاه :

لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

1-  تجهيزات حفاظت فردي و بهداشت حرفه ای  کارکنان فرودگاه

بديهي است كليه پرسنل شاغل در سطوح پروازي اعم از كاركنان فرودگاهي، شركتهاي هواپيمايي، شركتهاي سرويس دهنده ي هواپيمايي، پيمانكاران، بازديدكنندگان و تمام كساني كه در سطوح پروازي تردد مي نمايند به غير از مسافرين هواپيما، مي بايست در طول فعاليت از تجهيزات حفاظت فردي استفاده نمايند.

• تجهيزات حفاظت از دستگاه شنوايي : صداهاي ناشي از موتور هواپيما ، سيستمهاي سيستم كمكي استارت هواپيما، دستگاهاي يدك كش و ... باعث ايجاد صدمات جدي به دستگاه شنوايي مي گردند. لذا كليه افرادي كه در سطوح پروازي و يا ساير قسمتهايي كه در معرض اينگونه خطرات مي باشند، جهت حفاظت از دستگاه شنوايي بايد از گوشيهاي محافظ استفاده نمايند.

• پوششهاي حفاظتي : كليه پرسنلي كه در سطوح پروازي فعاليت مي كنند بايد در طول شبانه روز ازجليقه هاي شبرنگ استفاده نمايند. بهتر است نام شركت و يا سازماني كه فرد براي آن فعاليت مي نمايد بر روي جليقه درج گردد.

• كفش هاي حفاظتي : كليه افرادي كه در سطوح پروازي فعاليت مي نمايند بويژه متصديان بارگيري وتخليه بار هواپيما، تعمير و نگهداري هواپيما و تجهيزات سرويس دهنده هواپيما، بمنظور حفاظت از صدمات و كاهش ريسك ناشي از خطرات موجود در محيط مي بايست از كفش و يا پوتين هاي محافظ پا (كه كاملا اطراف پا را بپوشاند) استفاده نمايند. استفاده از كفش هاي روباز و ورزشي در زمان فعاليت درسطوح پروازي مناسب نمي باشد.

رعايت موارد احتياطي اضافي ذيل نيز توصيه مي گردد:

• كلاه نقابدار : استفاده از كلاه نقابدار در روزهاي آفتابي بمنظور كاهش اثرات منفي نور خورشيد توصيه مي گردد. بهتر است از كلاهي استفاده گردد كه به راحتي از سر جدا نشود.

• عينك آفتابي : كليه پرسنلي كه در سطوح پروازي فعاليت دارند مي بايست جهت حفاظت از تأثيرات منفي نور خورشيد و ديد بهتر در طول فعاليت از عينك آفتابي استفاده كنند.

• كرمهاي ضد آفتاب : كليه پرسنل شاغل در سطوح پروازي به منظور حفاظت از پوست در برابر تشعشعات مضر خورشيد بايد از كرمهاي ضد آفتاب استفاده كنند.

• حفاظت از گرمازدگي : كليه پرسنل شاغل در سطوح پروازي به منظور حفاظت از گرمازدگي در فصول گرم سال مي بايست در طول ساعت كاري از آب كافي استفاده نمايند . بهتر است در فصول گرم ازلباس هايي با رنگ روشن و جنس مناسب استفاده گردد.

• حفاظت از سرمازدگي : كليه پرسنل شاغل در سطوح پروازي به منظور حفاظت از سرمازدگي در فصول سرد سال مي بايست در طول ساعت كاري از لباسهاي گرم و مناسب استفاده نمايند.

نكته: گرمازدگي و سرمازدگي باعث كاهش تمركز و دقت در كار مي گردد.

توصيه هاي ايمني فردي در محیط کار برای همکاران هندلینگ  و خدمات بار در فرودگاه :

در ذيل نكاتي بمنظور حفظ سلامت فردي و ايمني محيط كاري توصيه ميگردد. رعايت اين توصيه ها جهت حفظ سلامت فيزيكي شاغلين مي باشد.

• معمولاً هر فرد توان بلند كردن باري به وزن 20 كيلوگرم را دارد جهت حفظ سلامت فيزيكي ازبلند كردن بار سنگين تر خودداري نماييد.

• در زمان بلندكردن بار همزمان از توان دست و پا استفاده نماييد . سعي نماييد در اين زمان كمرتان را صاف نگهداريد.

• استفاده از زيورآلاتي همچون دستبند، گردنبند و غيره بويژه در زمان جابجايي و كار با بار وتجهيزات داراي تسمه ممنوع مي باشد.

• بار را به آهستگي زمين بگذاريد از انداختن و پرتاب آن به زمين خودداري نماييد اين كار ممكن است به پا و يا انگشتان پا آسيب برساند.

• مطمئن شويد بسته ها و بار به شكلي بر روي تريلر ها قرار گرفته اند كه در اثر حركت نلغزيده،نيفتاده و باعث ايجاد حادثه/سانحه نمي شوند.

• بمنظور جلوگيري از ريزش بارهاي روي هم چيده شده هميشه از بالاترين بارها شروع به تخليه و جابجايي نماييد تا باعث ريزش آن نگرديد.

• از راه رفتن روي تسمه ها و ريلهاي تجهيزات انتقال بار خودداري نماييد.

نكته: سطوح روغني و خيس هميشه لغزنده و خطر حادثه در اين سطوح زياد مي باشد .همچنين كفشهاي روغني و خيس از روي پدال ترمز ليز خورده و باعث بروز حادثه مي گردند.

ايمني در اطراف هواپيما

در داخل پاركينگ وسايل پرنده يا زير موتور و بدنه هواپيما بايد تنها كادر فني و خدمه پرواز مجوز تردد داشته باشند آن هم با استفاده از تجهيزات حفاظتي شخصي مناسب كه قبلا مشخص شده است.

جك هاي ثابت كننده وسايل نقليه بايد به صورت واضح رنگ آميزي شده و يا با نوارهاي شبرنگ به صورتي كه خطرات بالقوه آنها را هشدار دهد مشخص شده و در تمام اوقات داراي عملكرد مناسب باشند.

به منظور اطمينان از به دور بودن مسافران از بال، موتور و بدنه هواپيما، علاوه بر ضرورت حضور يك ناظر ايمني از شركت سرويس دهنده، مسير امني با استفاده از مخروط هاي ايمني به سمت ترمينال يا از ترمينال به سمت هواپيما در نظر گرفته شود.

هرگز به پشت و يا در مقابل موتورهاي هواپيمايي كه چراغ ضد تصادم (Anti collision) آن فعال است نايستيد.

هرگز به هواپيما نزديك نشويد مگر اينكه چراغ ضد تصادم آن خاموش و يا نزديك شدن به هواپيما توسط خدمه پرواز تاييد و بلا مانع اعلام گردد.

هنگاميكه موتور هواپيما در حال كاركردن مي باشد در فاصله اي ايمن از موتور هواپيما موقعيت بگيريد.

رانندگان بايستي تمام الزامات مورد نياز را براي به دست آوردن مجوز كار با وسايل نقليه و هندلينگ را قبل ازرانندگي با اين وسايل در اير سايد كسب كنند . تمام اطلاعات مورد نياز جهت دريافت اين مجوز در ايرسايد موجود باشد. (ADP) دستورالعمل صدور مجوز رانندگي در ايرسايد موارد زير بايستي توسط تمام رانندگان در ايرسايد مراعات شود.

رانندگان و پرسنل پروازي بايد از خطرات ناشي از آسيب هايي كه مي تواند از تماس با ملخ هواپيما و جت بلاست يا مكش ، زماني كه در نزديك به يك هواپيماي جت با موتورهاي روشن ، ايجاد مي شود آگاه باشند .

رانندگان بايد قبل از رانندگي مطمئن شوند كه وسايل نقليه آنها آماده و بدون اشكال جهت حركت در مسيرهستند. هر نوع ايراد و اشكال پيدا شده در خودروها كه ايمني راننده و ديگران را به خطر مي اندازد بايستي بلافاصله به مسئول مربوطه گزارش و در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

رانندگاني كه محموله هاي باري راحمل مي كنند بايستي اطمينان حاصل كنند كه تريلرها به شرح ذيل ايمن گرديده است:

1 ) گاري هاي حمل بار داراي پوشش محافظ در برابر باران و شرايط بد جوي باشند ؛

2 ) گاري هاي رو باز داراي توري محافظ جهت جلوگيري ازسقوط يا افتادن بار باشند ؛ يا

3)اپراتور دومي جهت حصول اطمينان از عدم وجود بارهاي افتاده مسير را دنبال كند.

همه رانندگان و حمل كنندگان محموله هاي باري بايد با تكنيك هاي مناسب بارگيري براي اطمينان از عدم ايجاد بار نامتعادل يا بار بيش از اندازه آشنا باشند.

رانندگان / اپراتورها در حالي كه تحت تاثير يا اثر باقي مانده از الكل و يا مواد مخدر هستند نبايد در منطقه مانور پروازي كار كنند. اين امر در مورد داروهاي تجويز شده كه ممكن است توانايي راننده را مختل سازند نيز صدق مي كند.

رانندگان نبايد در هنگام رانندگي با تلفن همراه صحبت كنند مگر در مواقعي كه خودرو مجهز به وسيله هندز فري يا تجهيزات مخصوص براي اين منظور باشد. در غير اين صورت با توقف كامل در منطقه ايمن و مناسب مجاز به استفاده از تلفن مي باشند.

به سمت جلو و يا عقب موتور هاي روشن هواپيما حركت يا رانندگي نكنيد. روشن بودن موتور هواپيما به وسيله چراغ چشمك زن قرمزرنگي در زير هواپيما موسوم به (eacon ) مشخص می شود.

به هواپيماي ثابت ، با زاويه مناسب و به گونه اي نزديك شويد كه هواپيما در ديد راننده باشد. سعي كنيد هميشه در ديد خلبان باشيد.

منطقه سوارشدن و پياده شدن مسافرين و بار بايستي بدون مانع باشد. از حركت در منطقه ايمن تردد

مسافرين و يا پارك وسايل نقليه در اين منطقه خودداري كنيد ؛

هر گونه ريزش روغن سوخت و وسايل شيميايي را گزارش كنيد. ؛

رانندگان وسايل نقليه بايد از موتورهاي روشن هواپيما فاصله مناسب داشته باشند و نبايد در شعاع 3 متر در اطراف دريچه مخزن سوخت هواپيما عبور نمايند.

رانندگان وسايل نقليه نبايد از روي شيلنگ و يا كابل باندينگ هواپيما و خودروي سوخت رسان در هنگام سوخت گيري عبور كنند.

راننده تانكر سوخت رسان مجاز نيست خودروي سوخت رسان را بدون سرنشين در محوطه جابجايي و يا در فاصله كمتر از 15 متر از تسهيلات، تجهيزات و ساختمانهاي فرودگاه (بعنوان مثال ترمينال) پارك كند.

فقط پرسنل آموزش ديده، واجد شرايط و مجاز كه داراي گواهينامه مربوطه هستند اجازه دارند با وسايل هندلينگ كار كنند. رعايت دستورالعمل هاي ايمني زير الزامي است:

تمام تجهيزات بايد:

• هميشه در شرايط مكانيكي خوب باشند و بازرسي فني خودرو را با موفقيت بگذرانند.

• هنگاميكه كه دچار خرابي شده اند برچسب " خارج از سرويس " تا زمانيكه تعميرات روي آنها انجام شود بايد برروي آنها نصب باشد .

• قبل از حركت بايد شيلنگ يا كابل بر روي تجهيزات به صورت ايمن جمع آوري گردد.

• خودروها بايد داراي بيكن نصب شده در محل بالاي سر راننده باشند كه تا 360 درجه در معرض ديد باشد.

• خودروها نبايد در سيستم ترمز خود نقصي داشته باشند ؛

• خودرو ها نبايد هيچ گونه نشتي روغن هاي روان كننده، ماده سردكننده يا محتويات دیگر داشته باشند؛

• خودرو بايد بدنه سالم، صندلي مناسب ، چراغ سالم و لاستيك ايمن داشته باشد.

• توليد كنندگان وسايل هندلينگ بايستي براي تجهيزاتي كه نيازمند تماس با بدنه هواپيما مي باشند ضربه گير مناسب تعبيه كنند.

• ظاهر تجهيزات بايست رنگ آميزي مناسب داشته و تميز باشند و علائم و نوشته هاي روي خودروها نيز مناسب و قابل رويت باشند.

• هرگز نبايد مسير هواپيماي در حال تاكسي كردن قطع شود و همچنين هيچگاه نبايد مسافرين بدون در نظر گرفتن ايمني آنها سوار يا از هواپيما پياده شوند.

• هنگام نزديك شدن به هواپيما يا دور شدن از آن سرعت خودرو نبايد از 10 كيلومتر در ساعت تجاوز كند.

• تجهيزات هندلينگ زميني فقط 15 دقيقه قبل از ورود هواپيماي برنامه اي به محل خود مجاز به خروج از منطقه خود هستند و ممكن است در خارج از منطقه امن پارك هواپيما موقعيت بگيرند

• تجهيزات هندلينگ زميني نبايستي قبل از استقرار و توقف كامل هواپيما ، خاموش شدن موتور و خاموش شدن چراغ ضد تصادم يا اتصال پله هواپيما يا پله زميني ، گذاشتن چاک( چاکس ) به هواپيما نزديك شوند.

• پس از ارايه خدمات زميني به هواپيما و هنگامي كه هواپيما براي حركت به سمت خط تاكسي وي آماده شد، تمام وسايل هندلينگ بايستي به سمت مكان مناسب در منطقه تجمع مشخص شده براي اين وسايل مراجعه نمايند . متخلفين از اين رويه به سازمان مسئول معرفي مي شوند.

2-خطرات مرتبط با موتورهاي هواپيما :

1- مكش موتور جت

مكش هوا توسط موتور جت به اندازه اي قدرتمند است كه حتي از راه دور مي تواند بدن انسان را به درون خود بكشد. مكش موتور جت همچنين مي تواند زباله هاي رها شده مانند تكه پارچه، پيچ و مهره ، كاغذ ،سنگ، ورقه غذا ، فنجان هاي پلاستيكي و كيسه ها را بدرون خود بكشد. همه اينها مي توانند به موتور جت آسيب برسانند.

2- معكوس كننده رانش

معكوس كننده رانش (Taxi lane)، قسمت هاي مكانيكي متحرك موتور جت هستند كه در زمان لندينگ ، جهت و سمت خروج گازهاي موتور جت را به منظور كمك به ترمز هواپيما، معكوس مي كنند . بعضي مواقع جهت حركت رو به عقب هواپيما نيز استفاده مي شوند . در اين مواقع ممكن است به ميزان تقريبي دو متر در ثانيه هواپيما را از پشت موتور به عقب بكشد. هركسي كه از عملكرد معكوس كننده رانش آگاه نباشد و در پشت هواپيما قرار گرفته باشد ممكن است آسيب جدي ببيند.

3- جت اگزوز  

درجه حرارت اگزوز مي تواند به شدت پوست فردي را كه بيش از حد نزديك ايستاده بسوزاند.

4 - جت بلاست

سرعت جت بلاست  (u1581 ) بيش از 160 كيلومتر در ساعت است و قادر به حركت دادن يا پرتاب اشخاص و يا تجهيزات سنگين به اطراف است .

5- ملخ هاي گردان هواپيما و هلي كوپتر :

كاركنان به طور معمول به خاطر در گير بودن با هواپيماهاي جت ، خطرات ذاتي ناشي از ملخ و روتور را  فراموش مي كنند. پروانه و روتور هميشه يك خطر بالقوه براي سر و قفسه سينه خواهد بود. هميشه از جلو و به صورتيكه خلبان را ببينيد و توسط او ديده شويد به آن نزديك شويد.

توجه داشته باشيد هرگز در مسير و يا نزديك به ملخ هواپيما يا روتور هليكوپتر، حتي زماني كه آنها ثابت هستند، حركت نكنيد زيرا هيچ راهي براي تشخيص اينكه ممكن است شروع به چرخش كند وجود ندارد.

6- آنتن ها و ساير برآمدگي هاي هواپيما

براي جلوگيري از آسيب شخصي از آنتن هاي راديويي ، توربين هاي موتورها ، فلپ هاي بالا بر و الرون ، از راه رفتن زير بدنه خودداري كنيد

7- درب هواپيما :

هنگام مواجهه و اقدام با درهاي هواپيما قوانين زير بايد اعمال شود :

هرگز اقدام به كار با درب هواپيما نكنيد مگر اينكه شما براي انجام اين كار آموزش ديده باشيد.

هنگام باز يا بسته كردن درب مسافر ، بر اساس نوع هواپيما روش صحيح را به كار بريد. اطمينان حاصل شود كه سرسره نجات قبل از باز كردن درب آزاد باشد. عدم انجام اين كار مي تواند توليد نيروي فشار با قدرت(  PSI + 300) و باعث آسيب و يا مرگ افرادي شود كه قصد باز كردن درب را دارند .

هرگز اقدام به جداسازي پلكان از درب باز هواپيما نكنيد مگر اينكه نوار ايمني در بسته شده باشد و خدمه پرواز مطلع باشند كه پلكان در حال جدا شدن مي باشد.

مراقب باشيد كه مسافرين بويژه كودكان و سالمندان در طول زمان مسافرگيري يا تخليه مسافرين به صورت سهوي در زير يا اطراف هواپيما سرگردان نباشند.

8- بار گيري :

هنگام هندلينگ بسته هاي آسيب ديده ، كه داراي برچسب اطلاعات مي باشند ،اقدامات احتياطي كلي زير بايد انجام شود :

• اجازه ندهيد محتويات بسته با بدن شما تماس پيدا كند؛

• از استنشاق دود يا بخار آن خودداري كنيد؛ 

• در برابر آتش از خود محافظت كنيد ؛

• هرگز بسته بار آسيب ديده و يا مشكوك به آسيب ديدگي را به درون هواپيما بار نزنيد ؛

• گزارش كامل مربوط به خسارت را به سرپرست خود ارائه نماييد؛

• بدون مجوز بسته هاي راديو اكتيو آسيب ديده را به دليل آلودگي احتمالي جابجا نكنيد.

در تمامي هواپيماها جهت اطمينان از قابليت عملكرد درهاي محل بار و مكانيزم قفل در ها ؛ اقدامات

احتياطي دقيقاً بايد انجام شود .

درب قسمت بار را با احتياط باز كنيد ، آنها را به صورت درست در موقعيت باز قرار دهيد و هنگام باز كردن درب آن را پرت نكنيد .عدم مراقبت درست مي تواند به مكانيسم قفل درب آسيب وارد كرده و سبب كارايي نامناسب آن گردد. اين عملكرد نامناسب ممكن است سبب آسيب به اشخاص يا خسارت به تجهيزات و بارهاي ورودي و خروجي به محفظه بار هواپيما شود.

در هنگام بستن دستگيره درب ها، متصدي مربوطه بايد قبل از عملكرد مكانيزم قفل در ، از نشستن كامل درب در محل خود اطمينان حاصل كند .

يكپارچگي ساختار هواپيما و قطعات ممكن است توسط نشت پودر يا مايعات در انبار هواپيما تحت اثر منفي قرار دارد. هر گونه نشت موجود در انبار هواپيما به عنوان يك موضوع اضطراري به مهندس پرواز يا خلبان گزارش كنيد ،

بايد هنگام حمل و نقل بار با برچسب كالاهاي خطرناك مراقبت بيشتري انجام شود. بسته هاي آسيب ديده مي تواند براي ايمني شما خطرناك باشد . آسيب به طبقه فلزي و كف انبار هواپيما مي تواند باعث ايجاد لبه هاي ناهموار و صدمه به بار و محموله يا آسيب به شما گردد . چنين لبه هاي ناهموار را به مهندس پرواز يا خلبان هواپيما گزارش كنيد تا تعميرات لازم انجام شود.

هنگام حركت دنده عقب در اير سايد از ايمن بودن مسير و وجود يك نفر راهنما اطمينان حاصل كنيد.

هميشه از قفل بودن درب هاي اطراف كانتينرهاي خالي اطمينان حاصل كنيد.

9- پذيرايي (Catering):

راهنمايي هاي زير بايستي براي انجام عمليات ايمن رعايت شود.

همواره اطمينان حاصل نماييد كه استفاده از تجهيزات مجهز به سكوي بالابر ايمن مي باشد.

هميشه اطمينان حاصل شود كه ريل ايمني در موقعيت صحيح براي سرويس دهي به هواپيما باشد.

قبل از بالا بردن سكوي مذكور اطمينان حاصل شود درب كاميون براي جلوگيري از افتادن پرسنل و يا مواد در هنگام عمليات بالا يردن به درستي ايمن باشد.

هنگام بارگيري و يا تخليه ظروف نوشيدني ، هميشه اطمينان حاصل شود كه درب اين ظروف قبل از بلند كردن و برداشتن از محل چيدمانشان ، به صورت ايمن در جاي خود قفل شده باشد .چه در هواپيما و يا در تجهيزات كترينگ.

تمامي تجهيزات كترينگ بايستي از دستگاه هاي ابزار دقيق هواپيما، تمام قطعات وسيله نقليه نصب شده ، از مجاورت درهاي سرويس غذا به دور باشند مانند پروب هشدار و ...

10-استفاده ازسیستم برق زمینی ( GPU) :

استفاده از (GPU Ground Power Units  ) ميتواندآلودگي صوتي زيادي توليد نمايد، مانعي براي حركت در اطراف يك هواپيماي پارك شده باشد و در صورت نگهداري ضعيف مي تواند باعث ريزش سوخت يا روغن بر روي اپرون گردد. اگر راه ديگري به منظور تامين نيروي برق وجود نداشته باشد بايد به محض اينكه نياز به نيروي برق مرتفع شد سیستم (GPU) را خاموش نموده و به محل پارك تجهيزات هندلينگ هدايت نمود.

 

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 17:50 |

نمایشگر اطلاعات پرواز متحرک Mobile  FIDS (  mobile display unit= MDU)

  تهیه وترجمه : لطیف جمشیدزاده   فرودگاه اردبیل 

فرودگاه هیترو لندن اولین مشتری برای نسل جدید نمایشگر اطلاع رسانی پرواز(FIDS= flight information display screen  ) متحرک باطری دار است.که ارتفاع آن 10 فیت و6 اینچ (3.2 متر) میباشد.اولین یونیت در ماه مارس بعد از رونمایی عمومی در نمایشگاه مسافرو ترمینال (  Passenger Terminal Expo) در پاریس تحویل فرودکاه هیترو گردید.

شرکت NEC Display Solutions Europe  و Parity Aviation  و Heathrow   باهم برای درست کردن این یونیت اقدام کردند.که اخیرا گفته اند " میتواند پیغام ها را واضح ودقیق برای مسافران  نمایش دهد و اطلاعات تحویلی را در معرض دید مسافران در طول دوره عملیاتی مداوم قرار دهد. "

واحد نمایشگر متحرک (  mobile display unit= MDU) دارای پرده نمایش الکترونیکی قابل تنظیم و نمایشگر تا 30 ساعت عملیات  میباشد که میتواند کل روز را بصورت مداوم روشن ، پوشش دهد. ارتباط  بلوتوس با  برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) اندروید به سیستم اجازه میدهد که قفل نشده و قابل حمل  ، در محوطه ترمینالهای بزرگ فرودگاه ، جهت ارائه سرویس اطلاعات  پرواز به مسافران هدف، باشد.

سیستم MDU با سیستم نمایشگرNEC P553  هماهنگ بوده و دارای کامپیوتر( (OPS=open profiling system   جای سازی شده و سیستم Wi-Fi  میباشد.باطری واحد نمایشگرمتحرک  ( MDU) طراحی شده برای اتصال به شارژر که آنرا بطور مداوم دردسترس قرار میدهد. خصیصه های تداخل شرایط  سطح باطری ودما در دسترس میباشند.

توضیحات یونیت جدید توسط آقای کلارک افسر اطلاعات پرواز انجام شد و میگوید " سیستم   MDU تکنولوژی و نوع آوری را باهم دارد و ارزش های تجارت واقعی و توسعه تجارب مسافر را ارائه میدهد.آن تفاوت مهمی در ارائه سرویس در حالت نرمال و عملیات احتمالی دارد و از جنبه دیگر ، ارائه  تکنولوژی بصورت هنرمندانه میباشد."

همچنین فرودگاه هیترو سیستم مدیریت برای MDU را سفارشی کرده است .که به مرکز عملیات فرودگاه کمک میکند که بصورت کنترل از راه دور نمایشگر را مدیریت نماید. ساختار سیستم Wi-Fi فرودگاه هیترو میتواند موقعیت تقریبی سیستم MDU  را تشخیص دهد.آقایی ریچارد هاردینگ مسئول نوع آوری IT  هیترو می گوید" فهم عملیات و موقعیت واحد نمایشگر متحرک ، MDU را شاخص و پرمنفعت برای تجارت میکند."

نگاه سریع به MDU :

1-    گستردگی جهانی اول در فرودگاه هیترو

2-    باطری چندمنظوره با 30 ساعت عمر عملیاتی

3-    ارتباط  Wi-Fi   برای امکان بروزرسانی اطلاعات همان لحظه که اتفاق می افتد

4-    نمایشگر 2.3 متر برای دید بهتر مسافران

5-    صفحه نمایش جمع شدنی برای حمل و نگهداری راحت

منبع :

مجله هوانوردی Airport International  ، اوریل 2015 ،ص 28 ،

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 23:20 |

انواع توربولانس (بادپشتی ) در هوانوردی   ( atmospheric turbulence ) :

 تهيه و تنظيم  لطيف جمشيدزاده از فرودگاه اردبيل

 در هوانوردي بر اساس داكيومنت هاي ايكائو ICAO  توربولانس‌ها از نظر شدت به چهار دسته بدون توربولانس  nil سبك  light، متوسط moderate، شديد severe  تقسیم می‌گردند و همچنين از نظر نوع و تايپ( Type ) توربولانس ها ‌به چهار نوع تقسيم بندي ميگردند : توربولانس‌های هوای صاف ( CAT)، توربولانس کوهستاني (MWT)، توربولانس اطراف  تندر ( TNT) و توربولانس ارتفاع پایین ( LLT)  

1) توربولانس‌های هوای صاف ( Clear Air Turbulence ) :

توربولانس‌های هوای صاف ( Clear Air Turbulence) معمولا"از 27 هزار پایی به بالا ديده ميشوند. و این نوع توربولانس ها ؛ مخصوص لایه‌های بالای جو بوده و برای مراقبت پرواز ( ACC) اهمیت فراوان دارد. همچنین این نوع توربولانس ها گاهي با ابرهای سیروس همرانيز ديده ميشوند و برای خلبان‌ها غیره منتظره بوده و خطرناک ميباشند.ازدلايل ايجاد توربولانس‌ CAT می‌توان به امواج گرانشي، تغییرات سمت و سرعت باد، Jet Stream های بیش از 90 نات و ابرهای سیروس اشاره کرد.

2) توربولانس امواج کوهستان( Mountain Wave Turbulence) :

توربولانس امواج کوهستان( Mountain Wave Turbulence) بدليل وزش باد بیش از 60 نات در اطراف قله‌هاي کوه‌( حدود 15 تا 17 هزار پاي) ايجاد ميشوند. گاهي این وزش بادها باعث تشکیل ابرهای عدسی شکل در اطراف قله و همچنين به وجود آمدن EDDY در دامنه کوه می‌گردند كه در آن صورت در اين مناطق توربولانس براي پروازها خواهيم داشت.

3) توربولانس اطراف تندر( Turbulence Near Thunderstorm) :

توربولانس اطراف  توفان( Turbulence Near Thunderstorm) در نزديكي ابرهاي  CB ديده ميشود.در واقع همه اتفاقاتی که نزدیک ابر CB رخ می‌دهد را طوفان يا Thunderstorm گوییم و توربولانس زیر، بالا، و اطراف ابر CB خطرناک ‌ترین نوع توربولانس می‌باشد.

4) توربولانس ارتفاع پایین ( Low Level Turbulence ) :

توربولانس ارتفاع پایین ( Low Level Turbulence ) بیشتر برای واحدهاي فرودگاهی یعنی واحد تقرب پرواز Approach و واحد برج مراقبت پرواز Tower مهم است و ميتواند باعث ايجاد مخابراتي هنگام نشست و برخاست هواپيما براي پرواز ايجاد نمايد. در لايه هاي پايين ابر پديده هاي ديگري نيز به شرح زير ديده ميشود:

 پديده Wind Shear  که به صورت تغییرات ناگهانی سرعت و جهت باد بصورت عمودي  تعریف می‌شود، در لایه‌های پایین ابر (LLT) ديده ميشود و در آستانه باند هنگام نشستن هواپيما ميتواند بسيار خطرناك باشد.

وقتی Wind Shear به زمین (باند) برخورد می‌نماید ایجاد خرد انفجار و كلان انفجار MB می‌نماید. خرد انفجار (MB=MICRO BURST) حداکثر 5 دقیقه عمر دارد و 3 تا 5 کیلومتر را فرا می‌گیرد و: کلان انفجار ( MB=MACRO BURST)  بیش از 7 دقیقه عمر دارد و 5 تا 8 کیلومتر را فرا می‌گیرد.

لازم بذكر است توربولانس بادپشتي هواپيما ( Wake Turbulence ) همراه با Jet Blast یک توربولانس مکانیکی  پشت و اطراف هواپيما ميباشد كه ميتواند براي پروازهاي بعدي و پرسنل و تجهيزاتي كه در فرودگاه مورد استفاده قرار ميگيرد مخاطراتي داشته باشد. اين نوع توربولانس بر اساس وزن هواپيما كه باعث ايجاد توربولانس ميشود به سه نوع تقسيم ميشود 1- سبك HEAVY (H) هواپيماهاي كه وزنشان كمتر از 7000 كيلوگرم است 2- متوسط MEDIUM (M) هواپيماهاي كه وزنشان بين 7000 تا 136000 كيلوگرم است  3-سنگين LIGHT (L)هواپيماهاي كه وزنشان بيشتر از 136000 ميباشد. براي آگاهي كنترلر مراقبت پرواز از توربولانس سنگين معمولا خلبان هنگام اولين تماس بعد از اعلام كال ساين ( aircraft call sign ) خود بلافاصله كلمه سنگين ( heavy) را بايستي بيان كند و همچنين اين مورد در ايتم شماره 9 فلايت پلن نيز درج ميگردد.

منبع :

1-     Doc 4444 Fifteenth Edition — 2007 Air Traffic Management

2-     Doc 7192-AN/857 Part E-3   AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES PERSONNEL

3-     Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation Sixteenth Edition July 2007

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 12:50 |

نشان دهنده دقيق مسير تقرب Precision approach path Indicator (PAPI)

تهيه و تنظيم   لطيف جمشيدزاده  از فرودگاه اردبيل

   چراغ نشاندهنده دقيق مسير تقرب(PAPI)  در صنعت هوانوردي يك سيستم روشنايي كمك بصري( visual aid)ميباشدكه در كنار ابتدايي باند فرودگاه نصب ميشود و اطلاعات و راهنمايي را براي كمك به خلبان در مورد پيدا كردن مسير دقيق و مداوم در بعد عمودي براي نشستن روي باند پروازي را مشخص ميكند.

 اين چراغها بصورت  دو يا چهار چراغ در يك رديف و با فاصله يكسان multi-lamp (or paired single lamp)))  كه معمولا" در سمت چب باند پروازي ((runway در راستاي خط مركزي باند بفاصله 15 متر از لبه كناري باند و 300 متري ابتداي باند ( Threshold ) نصب ميشوند  و فاصله هر يك از چراغها از هم 9 متر ميباشد و موقعيت هواپيما ي در حال فرود را روي شيب فرود ((glide slope بصورت بصري به خلبان نشان ميدهد.

هر كدام از چراغها بدو رنگ قرمز و سفيد با توجه شيب فرود پرواز ديده ميشود اگر هواپيما درست بر روي شيب و يا نزديك شيب  فرود ILS   قرار گرفته باشد دو چراغ قرمز نزديك به باند و دو چراغ دورتر از باند سفيد ديده خواهد شد واگر پرواز زير شيب اسمي قرار گرفته باشد چراغهاسمت نزديك باند بيشتر به رنگ قرمز و اگر بالاي شيب اسمي قرار گرفته باشد چراغها بيشتر به رنگ سفيد ديده خواهد شد و خلبان با استفاده از راهنمايي اين چراغها بصورت بصري ميتواند هواپيما را درشيب مناسب پرواز تنظيم وفرود آورد.

زوايه پخش چراغهاي PAPI نسبت به شيب اسمي دستگاه ILS    اگر مثلا 3 درجه باشد با اختلاف زاويه 20 دقيقه چراغها تنظيم ميشوند .

اين چراغ در روز از فاصله 5 مايلي  و در شب از فاصله 20 مايلي قابل مشاهده است و بايستي بصورت تمام  وقت  ( مطابق با ساعت عملياتي فرودگاه  ) روشن باشند.

سيستم قديم اين نوع چراغها بنام Visual Approach Slope Indicator (VASI) از سال 1995 از ضمايم (انكس 14 ) ايكائو حذف شده است.

منابع :

1-     سايت اينترنتي ويكيپديا مطلب مربوط به Precision approach path Indicator (PAPI) تصحيح شده در مورخه 29 May 2012 .

2-      انكس 14 ايكائو بخش فرودگاه  Annex 14 — Aerodromes

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 12:6 |

بیماری های مدیریتی :

تهیه و تنظیم:    لطیف جمشیدزاده

درعلوم اجتماعی بایستی از تجارب غلط گذشتگان درس گرفته و بهره برداری نماییم. منظور از بیماریهای مدیریت گرفتاریهای هستند که مدیر دانسته یا ندانسته برای خودش تدارک می بیند این گرفتاریها زائیده موقعیت های نامطلوب است که شخص در آن قرار گرفته است اما مهم این است که هیچ تلاشی برای خروج از این موقعیت های ناخوشایند نکرده و نمی کنند .

یکی از جنبه های علم مدیریت ، شناسایی بیماریهای مدیریتی ، و ارائه راه پیشگیری و درمان این نوع امراض مدیریتی  است که باعث کم شدن انگیزه نیروی انسانی و هدر دادن منابع میشود. مرگ انگیزه کاری یا تلف شدن سرمایه ،سقوط و شکست تا حد تعطیلی و ورشکستگی کمتر از مرگ نیست .حال کافی است بصیرانه به دنیای اطراف و محیط کاری خود نظر انداخته وبا نگاهی جدی و موشکافانه به نقد و تحلیل پدیده های مدیریتی پرداخت .بیماریهای مدیریتی را در سه مرحله بررسی میکنیم مرحله اول – آشنائی با اقسام بیماری مدیریتی  مرحله دوم – روش تشخیص مرحله سوم – شیوه درمان. 

آشنایی با بعضی بیماریهای مدیریتی :

۱ - مدیر " درگیر" همیشه در متن گزارشها  و نامه ها غوطه ور.

2-اگربرای انجام کارها مجبور هستید از تهدید وارعاب استفاده کنید شما مدیر" چماق بدست "هستید .

۳ - مدیر " همه کاره ": مایل هستید همه کارها را خودتان انجام یا نظارت داشته باشید و اعتماد به کننده کارها ندارید .

۴ - اگر علاقه مند هستید همه در مقابل شما تعظیم کنند شما دچار بیماری " ریاست طلبی"هستید

۵ - اگر خود را در تمام امور متخصص میدانید و خود را از همفکری دیگران بی نیاز می دانید شما بیماری " تک رو" دارید .

۶ - اگر در اخذ تصمیم آنقدر موضوع را کش می دهید که همه فرصت ها از دست برود شما در بیماری " دو دلی" غوطه ورید .

۷ - اگر در مقابل وقایع اکثرا غافل می شوید شما "مدیر  غافل " هستید .

۸ - اگر هنوز معایب و نارسایی های کار خود را نشناخته اید شما " رئیس جاهل " هستید .

۹ - اگر هنگام خراب شدن کار ها آرزو می کنید که کاش چنین نمی شد وکاش وضعیت عوض می شد ، رئیس "خوش خیال " هستید .

۱۰ - اگر نظران و دستورات خود را صریح و روشن به زیر دستان نمی گوئید شما رئیس "دو پهلو" هستید .

۱۱ - اگر همیشه در مقابل ما فوق از کارکنان خود دفاع نمی کنید جنابعالی مدیر " یک طرفه "هستید .

۱۲ - اگر احساس می کنید در برقراری ارتباط با همکارانتان دچار مشکل هستید شما مدیر" منزوی " هستید .

۱۳ - اگر زیر دستان شما نمی توانند به راحتی به زیارت شما نائل آیند مدیر" تشریفات چی " هستید .

۱۴ - اگر در جهت اهداف خود حیثیت افراد و شئونات اداری را ملعبه قرار می دهید شما رئیس" حیثیت باز" هستید .

۱۵ - اگر همه امتیازاتی را که در اثر انجام کار به واحد شما تعلق گرفته از آن خود بدانید شما مدیر " انحصار چی" هستید .

۱۶ - اگر تصور می کنید که نباید زیر دستان را به خاطر انجام وظایف محوله تشویق کرد جنابعالی رئیس" طلبکار" هستید .

۱۷ - اگر حاضر نیستید بخاطر حل مشکلات خصوصی کارکنان تان قدمی بردارید شما رئیس "بی خاصیتی " هستید .

۱۸ - اگر بیشتر اوقات هزینه ها را غیر ضروری میدانید رئیس " ناخن خشکی " هستید .

۱۹ - اگر ضوابط و روشهای ارزشیابی و تشویقی کارکنان را مخفی نگه میدارید جنابعالی مدیر" محرمانه چی "هستید .

۲۰ - اگر جوابگویی به سئوالات کارکنان را به منشی یا معاون حود محول می کنید شما مدیر" متفرعین" هستید .

۲۱ -  اگر رای یا اراده شما با مانع برخورد کند سخت ناراحت می شوید شما رئیس "زورگو" هستید .

۲۲ - اگر به بهانه اینکه کارکنان شما هنوز آمادگی و تجربه کافی جهت رشد در سازمان را ندارند سد راه آنها می شوید شما مدیر" بخیل " هستید .

۲۳ - اگر فحاش و ناسزا گویی را در پیشبرد امور موثر می دانید شما رئیس " بد دهن "هستید .

۲۴ - اگر تصور می کنید تا در اداره هستید امورات خوب پیش می رود جنابعالی" خود محور "هستید .

۲۵ - اگر هرچه می کنید به نظر شما درست است فقط به این دلیل که رئیس هستید شما مدیر "سرمست "هستید .

۲۶ - اگر مخالفت کردن برایتان آسان تر از ابراز نظر موافق است ودلیلی هم برای مخالفت خود ندارید مدیر" منفی باف" هستید .

۲۷ - اگر همه کارهای شما با سرعت خارق العاده ای انجام ولی نتیجه مناسب ندارند جنابعالی رئیس" سرهم بند " هستید .

۲۸ - اگرتنهاترین ودرمانده ترین افراد سازمان شما کسانی هستند که افکار جدیدی دارند شما مدیر " فکر کش" هستید .

۲۹ - اگر صحبت های دیگران مسیر حرکت وفکر و رفتار شما را تغییر میدهند جنابعالی مدیر" دهن بین" هستید .

مفهوم عارضه یابی سازمانی :

عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هائی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند .        

اصولاً سازمانی ، متعالی است که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد .سه  روش عمده برای عارضه یابی سازمانی، پیشنهاد می شود که حسب مورد از یک یا تلفیقی از آنها استفاده می شود:

1-      عارضه یابی سطح تعالی سازمان از طریق روش جایزه ملی تعالی سازمانی .

2-      عاضه یابی سطح بلوغ فرایندهای سازمان (با ابزارهای PST)

3-       عارضه یابی سریع در حوزه های تخصصی با چک لیست های عارضه یابی .

الف) ارزیابی سطح تعالی سازمان :

در سالیان گذشته چند مدل مختلف برای تعالی سازمانی در سطح ملی و بین المللی مطرح شده که از مهمترین آن ها می توان به مدل "EFQM" اشاره کرد. این مدل برای برنامه ریزی، حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی، در بیشتر شرکت ها و سازمان های دنیا مورد پذیرش و استفاده قرار میگیرد. که در کشور ما از مدل جایزه ملی تعالی سازمانی استفاده میشود.

 بدیهی است سازمان هایی که از تعالی فاصله زیادی داشته و زیر ساخت لازم را برای تعالی ندارند،  نمی توانند از مدل های تعالی استفاده کنند و لازم است ابتدا با انجام فرایند عارضه یابی سازمانی، به مشکلات و امراض سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود، گام اول را برای آماده سازی خود در مسیر تعالی بردارند.

ب) ارزیابی سطح بلوغ فرایندی:

شرکت فیلیپس که خود یکی از بنیانگذاران مدل تعالی سازمانی می باشد ابزارهایی را تحت عنوان PST یا Process Survey Tools طراحی نموده تا از طریق آن، سطح بلوغ هریک از فرایندهای شرکت از 1 تا 10 سنجش شود . سازمانهایی که در سطوح بلوغ پایین قرار دارند قبل از اینکه مبحث تعالی سازمانی برایشان مطرح باشد بایستی سطح بلوغ فرایندهای خود را خصوصا در فرایندهای کلیدی ارتقا دهند.

ج) ارزیابی های تخصصی با چک لیستهای معین:

گاهی سازمانها قصد عارضه یابی وسیع نداشته و صرفا می خواهند در یک حوزه مشخص، از طریق چک لیست های عارضه یابی نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود اقدام نمایند. در این صورت، چک لیستهایی طراحی می شود تا در آن زمینه خاص، نسبت به عارضه یابی اقدام شود. مثلا:

1-      چک لیست عارضه یابی نظام کار تیمی.

2-      چک لیست عارضه یابی سبک رهبری.

3-      چک لیست عارضه یابی فرهنگ سازمانی.

4-      چک لیست عارضه یابی ساختار سازمانی.

5-      چک لیست عارضه یابی میزان مسوولیت پذیری اجتماعی.

6-      چک لیست عارضه یابی میزان رضایت مندی مشتریان.

7-      چک لیست عارضه یابی سطح خلاقیت و نوآوری.

8-      چک لیست عارضه یابی نظام مدیریت کیفیت و .....

 

منابع :

1-    وب سایت خدمات مشاوره ای بهین گستر.

2-    وب سایت کانون توانمندسازی مدیران چشم انداز.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۴ و ساعت 12:1 |

PERFORMANCE BASED NAVIGATION

ناوبری هواپیما بر اساس کارکرد:

تهیه وتنظیم  لطیف جمشیدزاده :

مفهوم PBN  شامل سه مولفه ميتوان مورد بررسي قرار داد:

NAVIGATION  SPECIFICATION  كه توسط خود كشور تعيين ميشود و هواپيما هاي براي پرواز بايستي داراي حداقل هاي باشند تا براي پرواز در يك مسير مشخص  و فضاي مشخص شده با پيروي از دستورالعمل خاص ورودي – خروجي در ارتباط با RNAV   مجاز شوند.

PBN   شامل RNP   و RNAV  ميباشد.

مولفه  NAVID INFRASTRUCTURE   شامل دستگاههاي ناوبري زميني  VOR   و DME   و ناوبري ماهواره اي GNSS   ميباشد.

مولفه  NAVIGATION APPLICATION   شامل بكارگيري مولفه هاي اول و ودوم در مسيرهاي هوايي و فضاهاي مشخص شده بر اساس RNP   و RNAV   .

طبق تعريف ايكائو PERFORMANCE BASED NAVIGATION   عبارت است از پرواز هواپيماهاي مجهز شده براساس ملزومات كاربردي خاصي در مسيرهاي هوانوردي .

بعبارت ديگر سيستم ناوبري PBN   ناوبري بر پايه سنسور را به ناوبري بر پايه كاركرد تبديل ميكند و در اين سيستم كارايي مورد نياز براي يك هواپيما تعريف ميشود و شركت هواپيمايي بر اساس گزينه هايي رابا توجه به محدوديتهاو شرايط  خود انتخاب و پرواز خود را مجهز ميكند.

در طراحي بر اساس PBN محدوديتهاي فاصله با موانع كه در طراحي sensor specific  با انها مواجه ميشديم ديگر وجود ندارد و برچيدن دستگاههاي ناوبري در يك فرودگاه مانند VOR    باعث بلا استفاده شدن طرحهاي پروازي نميشود.

سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو آن سازمان در تاریخ 28 فروردین 1386 (7 آوریل 2007 ) اعلام کرد: « در خصوص راهنمایی‌های صدور تائیدیه عملیاتی در ارتباط با موضوع اجرای ناوبری ماهواره‌ای بر اساس PBN در فضای کشور متبوع خود و اجرایی کردن آن، لازم است یک روش مورد تاييدي را بر اساس ضميمه ايجاد نمايند.

ناوبری بر اساس PBN  به نحو روزافزونی به عنوان عملی‌ترین راه‌حل برای به نظم در آوردن توسعه حوزه سامانه‌های ناوبری مطرح می‌شود وناوبری بر اساس PBN مفهومی است که مجموع RNP و RNAV  را در برمی‌گیرد. در واقع مفهومی جدید از مفهوم فعلی RNP را مطرح می‌کند.

از دیدگاه سنتی، هر تکنولوژی جدیدی با توجه به محدوده الزامات مشخص آن سیستم، در ارتباط با فاصله از موانع، جدایی هواپیماها، جوانب عملیاتی (دستورالعمل‌های ورودی وتقرب)، آموزش عملیاتی خدمه‌پروازی و آموزش کنترلرهای مراقبت پرواز تعریف می‌شود. گرچه این نحوه نگرش به موضوع، چالش‌ها و هزینه‌های غیر ضروری به ایکایو، کشورهای عضو، شرکت‌های هواپیمایی و ارایه‌دهندگان خدمات ناوبری هوایی تحمیل می‌کنند.ولي  PBN نیاز به سرمایه‌گذاری غیرضروری به منظور توسعه معیارها، آموزش و اصلاحات عملیاتی را از بین برده و ترجیحا عملیاتی را در ارتباط با سامانه خاصی تحت PBN بر اساس اهداف عملیاتی و سیستم‌های موجود که از طریق ارزیابی و تعیین چگونگی پشتیبانی آتی آنها است، ایجاد می‌کند.

مزیت این نوع نگرش آن است که مسیرهای پروازی هماهنگ و قابل پیش‌بینی ایجاد کرده و نتیجه استفاده مفید و بیشتر از امکانات موجود داخل هواپیماها، ارتقا ایمنی، افزایش ظرفیت فضاهای پروازی، استفاده بهینه در مصرف سوخت و حل معضلات صدای هواپیماها حاصل خواهد شد.

ایکایو در ارتباط با PBN سند جدید Doc9613 وبا نام PBN Manual را که درآینده نزدیک جایگزین Manual on RNP با همان شماره قبلی خواهد شد، معرفی کرده است.

منابع :

1-    ايكائو داكيومنت 9613 .

2-    سايت مراقبت پرواز تبریزwww.tabriz-atc.com 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 23:46 |

شرایط پرواز هنگام بارداری با هواپیما:

    بارداری همیشه نافع پرواز نیست ولی قانومند است .چنانچه مدت زمان پرواز 2 ساعت یا کمتر باشد مسافر باردار میتواند تا انتهای هفته 32 با همراه داشتن گواهی پزشک معالج خود در صورتی که سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان در آن قید شده باشد پرواز نماید و درصورت افزایش ساعت پرواز به بیش از 2 ساعت فرد میتواند با گواهی پزشک خود تا انتهای 28 هفتگی بارداری پرواز نماید. در اینگونه پروازهای بیش از دو ساعت پرواز همراه داشتن گواهی پزشک معتمد شرکت هواپیمایی در هنگام سوار شدن به پرواز الزامی استدر پروازهای داخلی گواهی مورد نظر 24 ساعت و در پرواز بین المللی 72 ساعت اعتبار دارد.

منبع :

سفرنامه درون پروازی هواپیمایی اتا شماره ششم مهر 93

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 18:8 |

بیماری های مدیریت  :

تهیه و تنظیم:    لطیف جمشیدزاده دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران 1393

      درعلوم اجتماعی بایستی از تجارب غلط گذشتگان درس گرفته و بهره برداری نماییم. منظور از بیماریهای مدیریت گرفتاریهای هستند که مدیر دانسته یا ندانسته برای خودش تدارک می بیند این گرفتاریها زائیده موقعیت های نامطلوب است که شخص در آن قرار گرفته است اما مهم این است که هیچ تلاشی برای خروج از این موقعیت های ناخوشایند نکرده و نمی کنند .

یکی از جنبه های علم مدیریت ، شناسایی بیماریهای مدیریتی ، و ارائه راه پیشگیری و درمان این نوع امراض مدیریتی  است که باعث کم شدن انگیزه نیروی انسانی و هدر دادن منابع میشود. مرگ انگیزه کاری یا تلف شدن سرمایه ،سقوط و شکست تا حد تعطیلی و ورشکستگی کمتر از مرگ نیست .حال کافی است بصیرانه به دنیای اطراف و محیط کاری خود نظر انداخته وبا نگاهی جدی و موشکافانه به نقد و تحلیل پدیده های مدیریتی پرداخت .بیماریهای مدیریتی را در سه مرحله بررسی میکنیم مرحله اول – آشنائی با اقسام بیماری مدیریتی  مرحله دوم – روش تشخیص مرحله سوم – شیوه درمان. 

آشنایی با بعضی بیماریهای مدیریتی :

۱ - مدیر " درگیر" همیشه در متن گزارشها  و نامه ها غوطه ور.

2-اگربرای انجام کارها مجبور هستید از تهدید وارعاب استفاده کنید شما مدیر" چماق بدست "هستید .

۳ - مدیر " همه کاره ": مایل هستید همه کارها را خودتان انجام یا نظارت داشته باشید و اعتماد به کننده کارها ندارید .

۴ - اگر علاقه مند هستید همه در مقابل شما تعظیم کنند شما دچار بیماری " ریاست طلبی"هستید

۵ - اگر خود را در تمام امور متخصص میدانید و خود را از همفکری دیگران بی نیاز می دانید شما بیماری " تک رو" دارید .

۶ - اگر در اخذ تصمیم آنقدر موضوع را کش می دهید که همه فرصت ها از دست برود شما در بیماری " دو دلی" غوطه ورید .

۷ - اگر در مقابل وقایع اکثرا غافل می شوید شما "مدیر  غافل " هستید .

۸ - اگر هنوز معایب و نارسایی های کار خود را نشناخته اید شما " رئیس جاهل " هستید .

۹ - اگر هنگام خراب شدن کار ها آرزو می کنید که کاش چنین نمی شد وکاش وضعیت عوض می شد ، رئیس "خوش خیال " هستید .

۱۰ - اگر نظران و دستورات خود را صریح و روشن به زیر دستان نمی گوئید شما رئیس "دو پهلو" هستید .

۱۱ - اگر همیشه در مقابل ما فوق از کارکنان خود دفاع نمی کنید جنابعالی مدیر " یک طرفه "هستید .

۱۲ - اگر احساس می کنید در برقراری ارتباط با همکارانتان دچار مشکل هستید شما مدیر" منزوی " هستید .

۱۳ - اگر زیر دستان شما نمی توانند به راحتی به زیارت شما نائل آیند مدیر" تشریفات چی " هستید .

۱۴ - اگر در جهت اهداف خود حیثیت افراد و شئونات اداری را ملعبه قرار می دهید شما رئیس" حیثیت باز" هستید .

۱۵ - اگر همه امتیازاتی را که در اثر انجام کار به واحد شما تعلق گرفته از آن خود بدانید شما مدیر " انحصار چی" هستید .

۱۶ - اگر تصور می کنید که نباید زیر دستان را به خاطر انجام وظایف محوله تشویق کرد جنابعالی رئیس" طلبکار" هستید .

۱۷ - اگر حاضر نیستید بخاطر حل مشکلات خصوصی کارکنان تان قدمی بردارید شما رئیس "بی خاصیتی " هستید .

۱۸ - اگر بیشتر اوقات هزینه ها را غیر ضروری میدانید رئیس " ناخن خشکی " هستید .

۱۹ - اگر ضوابط و روشهای ارزشیابی و تشویقی کارکنان را مخفی نگه میدارید جنابعالی مدیر" محرمانه چی "هستید .

۲۰ - اگر جوابگویی به سئوالات کارکنان را به منشی یا معاون حود محول می کنید شما مدیر" متفرعین" هستید .

۲۱ -  اگر رای یا اراده شما با مانع برخورد کند سخت ناراحت می شوید شما رئیس "زورگو" هستید .

۲۲ - اگر به بهانه اینکه کارکنان شما هنوز آمادگی و تجربه کافی جهت رشد در سازمان را ندارند سد راه آنها می شوید شما مدیر" بخیل " هستید .

۲۳ - اگر فحاش و ناسزا گویی را در پیشبرد امور موثر می دانید شما رئیس " بد دهن "هستید .

۲۴ - اگر تصور می کنید تا در اداره هستید امورات خوب پیش می رود جنابعالی" خود محور "هستید .

۲۵ - اگر هرچه می کنید به نظر شما درست است فقط به این دلیل که رئیس هستید شما مدیر "سرمست "هستید .

۲۶ - اگر مخالفت کردن برایتان آسان تر از ابراز نظر موافق است ودلیلی هم برای مخالفت خود ندارید مدیر" منفی باف" هستید .

۲۷ - اگر همه کارهای شما با سرعت خارق العاده ای انجام ولی نتیجه مناسب ندارند جنابعالی رئیس" سرهم بند " هستید .

۲۸ - اگرتنهاترین ودرمانده ترین افراد سازمان شما کسانی هستند که افکار جدیدی دارند شما مدیر " فکر کش" هستید .

۲۹ - اگر صحبت های دیگران مسیر حرکت وفکر و رفتار شما را تغییر میدهند جنابعالی مدیر" دهن بین" هستید .

مفهوم عارضه یابی سازمانی :

عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هائی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند .        

اصولاً سازمانی ، متعالی است که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد .سه  روش عمده برای عارضه یابی سازمانی، پیشنهاد می شود که حسب مورد از یک یا تلفیقی از آنها استفاده می شود:

1-      عارضه یابی سطح تعالی سازمان از طریق روش جایزه ملی تعالی سازمانی .

2-      عاضه یابی سطح بلوغ فرایندهای سازمان (با ابزارهای PST)

3-       عارضه یابی سریع در حوزه های تخصصی با چک لیست های عارضه یابی .

الف) ارزیابی سطح تعالی سازمان :

در سالیان گذشته چند مدل مختلف برای تعالی سازمانی در سطح ملی و بین المللی مطرح شده که از مهمترین آن ها می توان به مدل "EFQM" اشاره کرد. این مدل برای برنامه ریزی، حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی، در بیشتر شرکت ها و سازمان های دنیا مورد پذیرش و استفاده قرار میگیرد. که در کشور ما از مدل جایزه ملی تعالی سازمانی استفاده میشود.

 بدیهی است سازمان هایی که از تعالی فاصله زیادی داشته و زیر ساخت لازم را برای تعالی ندارند،  نمی توانند از مدل های تعالی استفاده کنند و لازم است ابتدا با انجام فرایند عارضه یابی سازمانی، به مشکلات و امراض سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود، گام اول را برای آماده سازی خود در مسیر تعالی بردارند.

ب) ارزیابی سطح بلوغ فرایندی:

شرکت فیلیپس که خود یکی از بنیانگذاران مدل تعالی سازمانی می باشد ابزارهایی را تحت عنوان PST یا Process Survey Tools طراحی نموده تا از طریق آن، سطح بلوغ هریک از فرایندهای شرکت از 1 تا 10 سنجش شود . سازمانهایی که در سطوح بلوغ پایین قرار دارند قبل از اینکه مبحث تعالی سازمانی برایشان مطرح باشد بایستی سطح بلوغ فرایندهای خود را خصوصا در فرایندهای کلیدی ارتقا دهند.

ج) ارزیابی های تخصصی با چک لیستهای معین:

گاهی سازمانها قصد عارضه یابی وسیع نداشته و صرفا می خواهند در یک حوزه مشخص، از طریق چک لیست های عارضه یابی نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود اقدام نمایند. در این صورت، چک لیستهایی طراحی می شود تا در آن زمینه خاص، نسبت به عارضه یابی اقدام شود. مثلا:

1-      چک لیست عارضه یابی نظام کار تیمی.

2-      چک لیست عارضه یابی سبک رهبری.

3-      چک لیست عارضه یابی فرهنگ سازمانی.

4-      چک لیست عارضه یابی ساختار سازمانی.

5-      چک لیست عارضه یابی میزان مسوولیت پذیری اجتماعی.

6-      چک لیست عارضه یابی میزان رضایت مندی مشتریان.

7-      چک لیست عارضه یابی سطح خلاقیت و نوآوری.

8-      چک لیست عارضه یابی نظام مدیریت کیفیت و .....

 

منابع :

1-    وب سایت خدمات مشاوره ای بهین گستر.

2-    وب سایت کانون توانمندسازی مدیران چشم انداز.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 9:34 |

شناسایی بار از طریق امواج رادیویی ( RFID) :

تهیه و تنظیم : لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

    سیستم RFID استفاده وایرلس امواج مغناطیسی و امواج رادیویی برای شناسایی اتوماتیک تگ های متصل به بار و کالا میباشد. تگ ها شامل اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی بوسیله الکترومغناطیس و امواج رادیویی می باشد. بعضی از تگ های بار دارای باطری میباشند واز چند صد متری قابل ردیابی میباشند. شناسایی با امواج رادیویی RFID یکی از متدهای شناسایی و جمع آوری اطلاعاتAutomatic Identification and Data Capture (AIDC) می باشد اصولا به هر سیستمی که قادر به خواندن و نوشتن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد سیستم شناسائی (Identification system ) گفته میشود.یکی از جدید ترین مباحث مورد توجه دانشمندان جهت شناسائی افراد و کالاها استفاده از سیستم شناسائی با استفاده از امواج رادیوئی می باشد . سیستمRFID (Radio frequency identification) در دهه 1980 بمنظور شناسایی و بهبود عملیات ردیابی کالاها و کنترل دستی کالا در اماکن صنعتی ، توسط امواج رادیویی مورد توجه قرار گرفت. شرکت ها قبلا جهت شناسائی و ردیابی افراد یا کالاها ی خود بصورت دستی اقدام میکردند. این روند دارای اشکلاتی از قبیل بالا بودن ضریب خطا، عدم وجود اطلاعات قابل اتکا و .... در زمینه های دفترداری، مدیریت و کنترل اطلاعات بود . با پیشرفت تکنولوژی، بشر به سیستم های شناسائی اتوماتیک ونگهداری داده ها (Automatic identification conservation) دست یافت .هدف این سیستم ها، شناسائی اشیا همراه با بالا بردن کیفیت اطلاعات و کاهش مشکلات سیستمهای دستی میباشد .نمونه ائی ازاین نوع سیستم ها عبارتند از بارکد، کد های دو بعدی، سیستم های انگشت نگاری، سیستم شناسائی با استفاده از قرینه چشم و صدا و... می باشد . فناوری شناسایی از طریق امواج رادیوئی ) RFID ) به سرعت به یک فناوری کلیدی و موثر در عرصه صنعت و خدمات امروزی تبدیل شده است. تا آنجا که این فناوری به عنوان انقلابی در عرصه شناسایی اجسام شناخته می شود. این تکنولوژی شناخت اتوماتیک و بدون تماس با اشیا را با استفاده از امواج رادیوئی , بدون نیاز به دید متقابل (اسکن از فاصله نزدیک و روبرو) برای انتقال اطلاعات مربوط ممکن می سازد(RALF Drauz.2006). تحقیقات اولیه در زمینه تکنولوژیRFID با مقاله هری استاکمن (Harry Stockman) در سال 1948 با عنوان"ارتباطات به کمک انعکاس قدرت" شروع گردید. فناوریRFID عملا از سال 1960 میلادی شروع شد. طرح تجاری استفاده از تکنولوژیRFID برای سرمایه گذاران در سال 1969 در زمینه امور مختلف ارائه شد. در سال 1971 ماریو کاردولو(Mario Cardullo) رسما به عنوان اولین مبدع تکنولوژی امروزیRFID شناخته شد. وی یک سیستم گیرنده و فرستنده رادیوئی را برای بنادر نیویورک بکار برد. یکی از اصلی ترین قسمتهای سیستم RFID چیپ سیلیکونی بسیار کوچک همراه با آنتن میباشد که به آنها اصطلاحا Tag گفته میشود.این تگ الکترونی توسط دستگاه ( متحرک و ثابت ) Reader ( دستگاه تگ خوان) که امواج رادیویی را ارسال میکند شناسایی و کلیه اطلاعات را دریافت میکند . چیپ ها بوسیله شماره معرف خاص (Unique ID ) مشخص شده و این امکان را بوجود می آورند که هر تگ بصورت انحصاری شناسایی گردد.این فناوری مفید منجر به کاهش ترافیک و صرفه جویی در زمان و هزینه میشود.ریدر ، تگ و دیتابیس کامپیوتر میزبان ( Host computer) به اتفاق هم قسمتهای مختلف یک RFID را تشکیل میدهند. کاربردهای RFID شامل موارد زیادی مانند زیر است: 1-ردیابی کالا 2- ردیابی اشخاص و حیوانات جمع آوری کلی و بدون تماس پرداخت ها 3- اسناد خواندنی ماشین در سفر 4- مسیر یابی بار در فرودگاه 5- حوادث ورزشی زمان دار5 -ردیابی اشیا، مواد اولیه و قطعات در زنجیره تولید یک کالا 6-کاربردهای امنیتی و ضدسرقت . از این سیستم در جاده ها برای دریافت عوارض بدون توقف خودرو ها و خرده فروشی ها برای فروش کالا و کتابخانه ها برای رهگیری کتاب ، شناسایی دارو های تقلبی ، انبارداری وپارگینگ و بانک ها و در بلیط های مترو برای کنترل ورود وخروج مسافرین و فرودگاهها برای ردیابی چمدان و بطور کلی در ردیابی (Tracking) استفاده میشود. همچنین این فناوری در شناسایی بدون تماس (Contactless Identification Card) از فاصله چند سانتی متری دستگاه تا 300 متری دستگاه قابل استفاده است. همچنین ازاین سیستم برای اولین بار در سال 1998 توسط کشور مالزی بعنوان پاسپورت الکترونیک ("E-passport") استفاده شد. استانداردلازم RFID برای پاسپورت الکترونیکی توسط سازمان هواپیمایی (ICAO) در داکیومنت 9303 بخش 1 ویرایش 2006 تعیین شده است. بیشتر فرودگاه ها، اثاثیه همراه مسافران را از طریق بارکد ردیابی می کنند، اما این بارکدها هنگام جابجایی وسایل، آسیب می بینند.تعداد برچسب های آسیب دیده بر اثر حمل ونقل نامناسب، ۱۰درصد از کل برچسب ها را شامل می شود. از سوی دیگر، تمام این چمدان ها باید به صورت دستی شمارش شوند که فرایندی زمانبر است. سیستم های RFID به از میان برداشتن مشکلات ناشی از بارکدهای ناخوانا کمک می کنند. هنگامی که از RFIDها برای ردیابی چمدان ها استفاده می شود، این تگ ها حاوی یک کد واحد شناسایی هستند که برای هر چمدان منحصر بفرد است. هر شخصی با داشتن یک دستگاه ریدر می تواند این عدد را ببیند، اما هیچ گونه دسترسی به اطلاعات شخصی صاحب چمدان ندارد، چون این اطلاعات درون یک پایگاه داده ذخیره شده اند نه درون تگ. ایده کلی سیستم RFID مشابه بارکد Bar code می باشد در سامانه بارکد از یک دستگاه برای خواندن برچسب های رمزنگاری شده کالاها به کمک سیگنالهای نوری استفاده میشود. که در این سیستم RFID بجای امواج نوری از امواج رادیویی دریافتی اطلاعات رادیویی ارسالی از یک قطعه خاص استفاده میگردد. RFID در حقیقت نسل بعدی سیستم بارکد میباشد. برای ذخیره سازی و استفاده از اطلاعات کامپیوتر میزبان، نیاز به استفاده از یک نرم افزار برنامه نویسی و بانک اطلاعات مانند Visual basic ، Structure Query language ، ACCESS و ... می باشد. بارکد نسبت به RFID دارای محدودیت هایی به شرح ذیل می باشد : 1- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات پایین 2- قابلیت دوام Durability بارکدها با توجه به اینکه برروی کاغذ چاپ می شوند پایین است. 3- نیاز به نزدیک شدن دستگاه بارکد خوان به برچسب بارکد به منظور خواندن اطلاعات بارکد وجود دارد 4- دستگاه بارکدخوان تنها زمانی میتواند اطلاعات برچسبها را شناسائی کند که هیچ مانعی بین آن و بارکد وجود نداشته باشد. 5- برچسپهای بارکدی دارای قابلیت برنامه ریزی مجدد نمی باشد. خواندن اطلاعات بارکد منوط به استقرار آن در دید مستقیم اسکنر است، اما تگ مربوط به RFID از طریق امواج رادیویی خوانده می شود و نیازی به دید مستقیم ریدر ندارد. ریدر RFID می تواند هزار تگ را در یک ثانیه بخواند. سیگنال های رادیویی می توانند از میان مواد غیرفلزی، محیط های بارانی و مه آلود یا برفی و حتی محیط های کثیف و سطوح رنگ زده، عبور کنند. این ویژگی باعث می شود تا تگ های RFID درمقایسه با بارکدها از مزیت های ویژه ای برخوردار شوند. کد الکترونیکی کالا( EPC= Electronic product code ) شماره شناسایی منحصربفردی است که به واسطه آن می¬توان اطلاعات منحصر به فرد هر قلم کالا را بدست آورد . این کد, قابل انطباق با سایر سیستمهای شماره گذاری از جمله بارکد است .این سیستم شناسائی دارای قابلیت های بسیاری است که یکی از ویژگیهای مهم آن تکرار ناپذیری کدها می باشد. (با توجه به اینکه شماره سریال تگ ها 32 بیتی می باشد, بالغ بر 4 میلیارد تگ منحصر به فرد میتوان در نظر گرفت) تگRFID یک ابزار رادیوئی کوچک می باشد که به عناوین مختلفی از جمله فرستنده امواج Transponder ، تگ هوشمند Smart tag یا بارکد رادیوئی Radio barcode نامیده می شود. تگ شامل یک ریزتراشه Microchip ساده به ابعادی کوچکتر از نیم میلیمتر است و به این ریزتراشه یک آنتن متصل است که روی یک لایه مخصوص قرار می گیرد. کل اجزای مذکور در داخل محفظه ای قرار می گیرد که جنس این محفظه بسته به نوع کاربرد تگ می تواند پلاستیکی (PVC) و... باشد. در نهایت این تگ که حامل یک کد الکترونیکی کالا می باشد، بر روی یک شی (کالا / پالت) نصب می شود. تگ هایRFID به دو گروه ذیل طبقه بندی می شوند: 1-تگ های فعال Active Reader Passive Tag (ARPT) : این تگ ها دارای باتری بوده و با توجه به نوع آنتن و محیطی که در آن بکار گرفته شده اند توانایی دریافت و ارسال امواج به دستگاه تگ خوان به فواصلی حتی به شعاعی بیش از صد متر را دارند. باتری بکاررفته دراین تگ ها معمولا دارای عمری پنج ساله می باشد.این تگ ها اغلب برای ردیابی کالاهای باارزش مانند وسایط نقلیه وکانتینرها استفاده می شود. 2-تگ های غیرفعال Active Reader Active Tag (ARAT) : این تگ ها دارای باتری نبوده و پس از قرار گرفتن در دامنه تحت پوشش (آنتن دهی) تگ, انرژی مورد نیاز تگ تامین می شود. حداکثر شعاع برای دریافت وارسال امواج در این نوع تگها, کمتر از 3 متر بوده و دارای قیمت کمتری نسبت به تگهای فعال میباشند و برای ردیابی اقلام با قیمت پایین مناسب هستند. این تگ ها نیز مانند تگ های فعال در 2 نوع با/ بدون حافظه می باشند. تگ های غیرفعال براساس نوع کاربرد خود، ابعاد و شکل های مختلفی دارند. بعضی از آنها به اندازه یک نوک خودکار یا دانه برنج و یا کوچک تر هستند و زیر پوست چهارپایان اهلی تزریق می شوند تا امکان ردیابی و شناسایی آنها وجود داشته باشد. نوع دیگر از تگ شبیه پیچ وجود دارد که برای مشخص کردن و علامت گذاری بعضی درختان خاص و نیز الوار، از آنها استفاده می شود. از تگ های مربع شکل با ابعاد ۵/۲سانتی متر در سیستم های امنیتی و ضدسرقت نصب شده روی اشیا استفاده می شود. از تگ های فعال دارای ابعاد بزرگ و سنگین برای ردیابی کانتینرها در حمل و نقل دریایی و نیز کامیون ها و واگن های قطار، استفاده می شود. ریزتراشه های تگهایRFID در نوع ،ریزتراشه های باقابلیت برنامه ریزی وریزتراشه های فقط خواندنی وجود دارند. تگ های RFID با توجه به نوع کاربرد خود، با فرکانس های مختلف کار می کنند، این باندهای فرکانسی، شامل(UHF,HF,LF و ماکروویو ) می شوند. تگ هایی که با فرکانس های LF و HF کار می کنند، بسیار ارزان تر از تگ های UHF بوده و از آنها استفاده زیادی در ردیابی حیوانات و کنترل دسترسی می شود. تگ های UHF در مقایسه با تگ های LF و HG، مصرف توان بیشتری داشته اما برد بیشتر و نرخ تبادل سریع تری دارند. از این تگ ها در کاربردهایی که نیازمند تقابل تگ و ریدر هستند، بیشتر استفاده می شوند. فاصله خواندن میان تگ و ریدر، به اندازه آنتن تگ، اندازه آنتن ریدر، به اندازه آنتن تگ و توان خروجی دستگاه بستگی دارد. برد سیستم های LF و HF بسته به نوع کاربرد آنها، از چند سانتی متر تا چندین متر متغیر است. سیستم های UHF حدود 30 متر یا بیشتر برد دارند. امواج با فرکانس کم : این امواج معمولا جهت شناسائی حیوانات و سیستم های دزدگیر و... بکار میروند . امواج با فرکانس بالا : این امواج جهت ردیابی کتاب در کتاب فروشی ها ،فروشگاهای البسه،پالت های کارگاهی وخصوصا جایگزین کارتهای شناسائی با نوار مغناطیسی می باشد. امواج با فرکانس خیلی بالا : چمدان های مسافران فرودگاه ، ردیابی پالتها کامیون ها و کانتینرها کاربرد دارد. دستگاه تگ خوان ، فرستنده امواج Interrogator یا اسکنر Scanner نیز نامیده می شود و قادر است اطلاعات تگ ها را از طریق آنتن دریافت و ارسال کند و شامل دو نوع دستی و متحرک می باشد. دستگاه تگ خوان داده های دریافت شده از تگ را به کامپیوتر میزبان انتقال داده و سپس توسط نرم افزار، عملیات تحلیل و تهیه گزارش های مورد نظر انجام می شود. با توجه به افزایش مبادلات تجاری در جهان نیاز به وضع استانداردها یک عنصر کلیدی در زمینه موفقیت بکارگیری سیستمRFID می باشند. دو سازمان برجسته در ایجاد استانداردهای RFID ، سازمان استانداردهای بین المللی و سازمان Electronic product code global می باشند. EPCGLOBAL مجری توسعه استانداردهای صنعتی در زمینه کدهای الکترونیکی در جهت استفاده از تگ هایRFID می باشد. فعالیت مذکور این اطمینان را ایجاد می کند که اطلاعات ایجاد شده در تگ ها در هرمکان دیگری نیز قابلیلت خواندن را دارد((RALF Drauz.2006. بعضی ها به اشتباه فکر می کنند که RFID شبیه GPS یا سیستم تعیین موقعیت جهانی عمل می کند و می تواند جزئیات را نیز ردیابی کند. درحالی که RFIDها برد کوتاهی دارند که در موارد غیرفعال، از ۱۰متر تجاوز نمی کند. تصور غلط دیگری که مردم دارند این است که حرکت و جابجایی کالاها به همراه تگ های RFID حتی بعد از خریداری این کالا قابل ردیابی است، در حالی که چون بیشتر تگ های فعال RFID بردی در حدود ۱۰متر دارند، در بهترین حالت و با شرایط مناسب، این برد حداکثر به ۱۰۰متر می رسد. با این شرایط،RFIDها در بیرون از فروشگاه ها غیرقابل ردیابی هستند. در حال حاضر، سیستم هایی ساخته شده اند که فناوری RFID را بدون نیاز به ریزتراشه، در اختیار می گذارند. بعضی از این سیستم ها با استفاده از قطعات آلومینیمی جاسازی شده درون مواد بسته بندی، یک تگ را تشکیل می دهند.این قطعات سیگنال دریافتی از سوی قرائت گر را برگشت می دهند. سیگنال برگشتی، بیانگر نوع و شکل داده ضبط شده درون تگ بوده و توسط رایانه ترجمه می شود. سیستم دیگری که بر فناوری RFID مبتنی است، اما فاقد ریزتراشه می باشد، سیستمی است که با استفاده از قطعات مختلف شیمیایی با درجات مختلف مغناطیس شدگی، ساخته می شوند. این قطعات شیمیایی هنگامی که در معرض امواج الکترومغناطیسی قرائت گر قرار می گیرند، فعال می شوند. هر یک از قطعات شیمیایی، سیگنال منحصر بفرد خود را منعکس می کنند. توسط دستگاه ریدر با سیستم دودویی نمایش داده می شود. این سیستم از ۷۰عنصر شیمیایی مختلف استفاده می کند و۷۰ سیگنال مختلف تولید می کند. هر عنصر شیمیایی، از موقعیت خاص خود در یک عدد ۷۰رقمی برخوردار است که به معنای عددی دودویی منحصر بفرد است. این عناصر در قطعات شیمیایی مختلف کنار هم بر روی یک کاغذ خوابانده شده اند که هم قابلیت پرینت شدن دارد و هم می توان آن را درون یک سابستریت جاسازی کرد. با این روش، بارکدهایی تولید می شوند که می توانند از فاصله سه متری اسکن شوند بدون نیاز به اینکه این بارکد در دید مستقیم دستگاه ریدر یا تگ خوان مخصوص باشد. با کمی تغییرات، این فناوری می تواند همراه با سیستم های موجود بارکد استفاده شود تا بدون تغییرات عمده در تجهیزات، یک نوع سیستم RFID را در دسترس قرار دهد. تنها جایی که نمی توان از این سیستم استفاده کرد، محیط ها حاوی مقادیر زیاد آب و اشیای فلزی است، چون آب جاذب امواج رادیویی است و اشیای فلزی نیز سیگنال هایی مشابه را منعکس می کنند.

منابع :

1- مجله الکترونیکی آسمان ایران شماره 8 خرداد93 ف ص 232

2- کاربرد RFID در حسابداری ،دکتر عرب مازار یزدی ،محسن راسخ و حمید راسخی ،

3- سایت اینترنتی آفتاب www.aftab.ir ،مطلب آقای علی اسفندیاری راد ، 16 آبان 86

4- سایت اینترنتی www. Wikipedia.com ، مطلبRadio-frequency identification (RFID) ، ویرایش 24 September 2014 . 5- Ralf drauz Thesis 2006 VäXjÖ university School of Management and Economic

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ و ساعت 0:12 |

انواع متغيرهاي پژوهش :

تهيه و تنظيم لطيف جمشيدزاده  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

تعريف متغيرهاي پژوهش :

    تعریف متغیر :

 متغیر مشخصه یک عنصر، پدیده ؛موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و ميتواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود.براي مثال میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز یک متغیر است. کرلینجر (1986) معتقد است متغیر یک نماد است که می توان عدد یا ارزش را جایگزین آن کرد. به عنوان مثال، X یک متغیر است، و در حقیقت نمادی است که میتوان عدد یا ارزش را جانشین آن قرار داد.

براي روشن تر شدن مبحث متغيرها، بويژه در پژوهش‌هاي توصيفي، تعريف جامعه آماري را مورد نظر قرار مي‌دهيم. در تعريف جامعه آماري به اين نكته اشاره مي‌شود كه افراد جامعه حداقل داراي يك صفت مشترك هستند. با توجه به اين تعريف، هر صفت ديگري كه از يك فرد به فرد ديگر جامعه تغيير كند را متغير مي‌ناميم. بنابراين متغيرها عبارتند از ويژگيهاي افراد، اشياء، واحدها و ... كه مي‌توانند مقادير كيفي يا كمي اختيار كند. ( قد، وزن، بهره هوشي و امثال آن ).

انواع متغيرها:

الف) طبقه بندي متغيرها بر حسب ماهيت متغير:

1- متغير کمّي و کيفي

متغير يک مفهوم است که ميتواند مشاهده يا اندازه گيري شود. مقادير متغيرها مي‌تواند  Categorical ( مانند رنگ چشم يا جنسيت) كيفي و يا اينكه  Numerical  كمي و عددي (مانند طول، قد، وزن و بهره هوشي) باشد.

 متغير کمّي به متغيري اطلاق مي شود که از نظر کمّيت تغيير ميکند و اختلاف مقادير آن را ميتوان با استفاده از عدد ثبت کرد و آنها را مي توان با هم جمع کرد. متغيرهاي کمّي، متغيرهايي هستند که انسان توانسته است براي آنها واحد و مبدأ اندازه گيري معين کند، مانند: قد، وزن، سن.

متغير کيفي، به متغيري اطلاق ميشود که اختلاف و تغييرات بين ميزان هاي مختلف آن کيفي است و براي ثبت آن ممکن است از روش هاي ديگري غير از به کار بردن عدد استفاده شود. براي ثبت مشاهدات يا اندازه گيري هايي که از اين متغير به عمل مي آيد، از حروف الفبا يا کد استفاده ميشود. اين گونه متغيرها را نمي توان جمع و تفريق کرد و براي آنها مبدأ اندازه گيري نيز وجود ندارد. همانطور كه بيان شد رنگ مو، رنگ چشم، و جنس متغيرهاي کيفي هستند.

2- متغير گسسته و پيوسته :

متغيرها به وسيله عدد يا ارزش، مشخص ميشوند. ماهيت اعداد و ارزشها بستگي به اين دارد که متغير موردنظر پيوسته است يا گسسته.

متغير گسسته ميتواند اعداد يا ارزشهايي را که مشخص کننده يک وجه مشخص و معين از يک مقياس هستند، به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، جنس يک متغير گسسته است: يک شخص يا زن است يا مرد. اختصاص هر نوع ارزش ديگري بين اين دو نوع ارزش امکان پذير نيست. تعداد بازيکنان يک تيم فوتبال نيز يک متغير گسسته است، زيرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازيکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازيکن.

 متغير پيوسته، متغيري است که بين دو واحد آن هر نقطه يا ارزشي را ميتوان انتخاب کرد. در اين متغير درجات مختلف اندازه گيري وجود دارد و دقت وسيله اندازه گيري، تعداد اين درجات را تعيين ميکند. به عنوان مثال، وزن يک متغير پيوسته است و ميتواند بين صفر تا بي نهايت باشد. قد، زمان، طول يا ارتفاع پرش، درصد چاقي بدن، و سطح هموگلوبين خون متغيرهاي پيوسته هستند.

3- متغيرهاي دو ارزشي و چندارزشي

متغيرها بر اساس تعداد ارزشها يا عددهايي که به آنها اختصاص داده ميشود، به دو دسته تقسيم ميشوند:   الف) دوارزشي    ب) چند ارزشي.

متغير دوارزشي به متغيري اطلاق ميشود که به آن فقط دو ارزش يا دو عدد نسبت داده ميشود، مانند جنس که داراي دو ارزش زن و مرد است و ميتوان براي ثبت آنها از اعداد صفر و يک يا اعداد ديگري استفاده کرد. کرلينجر (1986) متغير دوارزشي را دوبخشي مي نامد «برخي از اين متغيرها، دو بخشي واقعي هستند مانند زن و مرد، مرگ و حيات و شهري و روستايي که حضور يا عدم حضور ويژگي موجب تقسيم بندي آنها ميشود و برخي از آنها ممکن است دوبخشي ساختگي باشند». متغير چندارزشي متغيري است که بيش از دو عدد يا دوارزش به آن اختصاص داده ميشود، مانند سطح تحصيل و هوش که داراي درجات مختلفي هستند و به هر يک از درجات آنها ميتوان عدد يا ارزش معيني را اختصاص داد.

ب) طبقه بندي متغيرها بر حسب نقش متغير در تحقيق:

1- متغير وابسته ( Dependent variable )

متغير وابسته، متغير اصلي مورد توجه محقق است . همان معلول است. متغير وابسته، متغيري است كه تأثير (يا رابطه) متغير مستقل در مورد آن بررسي ميگردد به عبارت ديگرآن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند. متغير وابسته، مشاهده يا اندازه گيري ميشود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است که تغييرپذيري متغير وابسته را تشريح و پيش بيني کند. اين متغير از طريق متغير مستقل پيش بيني ميشود. از طريق تجزيه و تحليل متغير وابسته امکان يافتن پاسخ ها يا راه حل هايي براي مسئله ايجاد ميشود. محقق قصد دارد اين متغيرها را و همينطور ساير متغيرهاي تأثيرگذار بر آن را به صورت کمّي و سنجش پذير درآورد.

به عنوان مثال، مديري را در نظر بگيريد که از ميزان فروش محصول جديد که پس از بازارسنجي عرضه شده ولي از آن جهت که آنطور انتظار داشته فروش آن بالا نيست، نگران است. متغير وابسته در اين جا ميزان فروش است. چون ميزان فروش ميتواند متفاوت باشد (ميتواند کم، متوسط، و زياد باشد) ، چون ميزان فروش عامل اصلي مورد توجه مدير است، پس متغير وابسته است.

2- متغير مستقل ( Independent variable )

همان علت است. متغير مستقل متغيري است كه در پژوهش‌هاي تجربي به وسيله پژوهشگر دستكاري مي‌شود تا تاثير(رابطه) آن بر روي پديده ديگري بررسي شود و به عبارت ديگر متغیر مستقل؛ آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.

متغير مستقل پيش فرض متغير وابسته است. به عبارت ديگر اين متغير، مقدمه و متغير وابسته، نتيجه است. در تحقيق آزمايشي، متغير مستقل به وسيله آزمايش کننده دستکاري مي شود تا تأثير تغييرات آن بر متغير ديگري که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه گيري شود.

به عنوان مثال ، فرض کنيد تحقيقات فرهنگي نشان مي دهد که ارزش هاي مديريتي، فاصله قدرت بين مافوق ها و زيردستان را تعيين ميکند. در اين جا، فاصله قدرت (يعني روابط بين رئيس و زيردست و کارکنان در مقايسه با رئيس پرقدرت در مقابل در تعامل با رئيس کم قدرت) موضوع مورد توجه است، لذا متغير وابسته است. ارزشهاي مديريتي که تغييرپذيري در فاصله قدرت را تبيين ميکند، متغير مستقل است.

3- متغير تعديل کننده ( Moderator variable )

متغير تعديل کننده، متغيري است که بر رابطه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير اقتضايي دارد. يعني، حضور متغير سوم (متغير تعديل کننده) رابطه مورد انتظار اصلي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، را تغيير ميدهد. به عبارت ديگر متغير تعديل كننده متغيري است که بر جهت رابطه يا ميزان رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته مي تواند موثر باشد. اثرات اين متغير قابل مشاهده و اندازه‌گيري است. به متغير تعديل کننده گاهي متغير مستقل فرعي نيز گويند. براي مثال متغير جنسيت در بررسي رابطه روش تدريس و يادگيري دانش‌آموزان يک متغير تعديل کننده است.

درواقع این متغیر نقش تسریع کننده و یا تضعیف کننده بر رابطه متغیرهای مستقل و وابسته ایفا می‌کند. به عنوان مثال در رابطه اثر گذاری میزان درس خواندن بر نمره دانشجو نحوه تدریس استاد یک متغیر تعدیل کننده است که نحوه این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود هرچه نحوه تدریس استاد بهتر باشد؛ هر ساعت درس خواندن اثر بهتری بر نمره داشته باشد.

 

در مثال ديگرفرض کنيد پي برده شده که بين تعداد کتابهايي که کودکان 5 تا 6 ساله در منزل به آن دسترسي دارند و توانايي هاي خواندن آنها نوعي رابطه وجود دارد. يعني اگر کودکان 5 تا 6 ساله، تعداد زيادي کتاب در اختيارشان قرار گيرد، مهارت ها و توانايي خواندن آنها بهبود خواهد يافت.چون کودکان براي خواندن کتابهاي بيشتر، فرصت هاي بيشتري دارند (فعاليتي که در آن از جانب والدين کمک شده اند) و بنابراين، بهتر ميخوانند. در نتيجه، اگر کودکان در منازلي که هيچ نوع کتابي وجود ندارد، پرورش داده شوند، فرصتي براي پرورش نحوه خواندن نخواهند داشت، و بنابراين مهارت ها و توانايي هاي خواندن در آنها کاملاً شکل نخواهد گرفت. از اين رو، ميتوان گفت که نوعي رابطه بين متغير مستقل (تعداد کتاب ها) و متغير وابسته (توانايي هاي خواندن) وجود دارد .اگرچه اين رابطه ميتواند به طور کلي براي همه کودکان صدق کند، با اين وجود، سطح سواد والدين باعث ميشود که کودکان قبل از ورود به مدرسه خواندن را بياموزند، از اين رو وجود اين پديده، بر رابطه فوق الذکر تأثير ميگذارد. در منازلي که والدين بي سوادند، هر مقدار کتاب در منزل باشد به توسعه و تکامل مهارت ها و تونايي هاي کودکان کمک نخواهد کرد. ميزان سواد والدين ( متغيير تعديل كننده) رابطه بين تعداد کتابها ( متغيرمستقل ) وتوانايي هاي خواندن ( متغير وابسته ) را تعديل ميکند.

اجازه دهيد مثالي ديگر از متغير تعديل کننده مرتبط به محيط سازماني ارائه دهيم. يکي از تئوري هاي جديد مدعي است که تنوع نيروي کار (مشتمل بر مباني اخلاقي، نژادها و مليت هاي مختلف) در اثربخشي سازماني نقش ايفا خواهد کرد زيرا هر گروه، مهارتها و تخصص هاي فني خاصي را با خود به محيط کاري مي آورد. اين هم افزايي ميتواند محقق شود، فقط اگر مديران بدانند چگونه استعدادهاي خاص گروه کاري متنوع را به کار ببندند.در سناريو بالا، "اثربخشي سازماني "متغير وابسته است که به وسيله "نيروي کاري "متنوع به طور مثبت تحت تأثير قرار ميگيرد، که در واقع متغير مستقل است. در عين حال، براي استفاده از نيروهاي بالقوه، مديران بايد بدانند چگونه استعدادهاي گروه هاي مختلف را براي اثربخش ساختن امور، تشويق و هماهنگ سازند. اگر ندانند، هم افزايي محقق نخواهد شد. به عبارت ديگر، بهره برداري اثربخش از استعدادها، ديدگاه هاي مختلف و توانايي هاي حل مسئله براي افزايش اثربخشي سازماني متکي و وابسته به "مهارت مديران" در عمل کردن، به عنوان يک عامل تسريع کننده است. اين مهارت فني مديريتي به نام متغير تعديل کننده ميباشد.

4- متغير مداخله  گر( Intervening variable )

متغير مداخله گر آن متغییری است که بر روی رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر تاثیر میگذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن رابطه بین متغیرها از حد واقعی آنها می شود. متغير مداخله‌گر از ديدگاه نظري بر متغير وابسته تاثير دارد اما قابل مشاهده و سنجش نيست تا به عنوان متغير تعديل کننده محسوب شود و نه اثرات آن قابل خنثي کردن است تا به عنوان متغير کنترل محسوب شود. متغير مداخله گر، متغيري است که از زماني که متغيرهاي مستقل شروع به تأثيرگذاري بر متغير وابسته ميکنند و تا زمان اين تأثيرگذاري، ظاهر ميشود. بنابراين، نوعي حالت موقت يا بعد زماني براي متغير مداخله گر وجود دارد. متغير مداخله گر به عنوان تابعي از متغيرمستقل که در هر وضعيتي عمل ميکند، آشکار و ظاهر ميگردد و به مفهوم سازي و تشريح تأثير متغيرمستقل بر متغير وابسته کمک ميکند.

براي مثال تنوع نيروي کاري (متغير مستقل) ، اثربخشي سازماني( متغيروابسته) را تحت تأثير قرار داد، يک متغير مداخله گر به عنوان تابعي از تنوع در نيروي کار ظاهر مي شود هم افزايي خلاقانه است. اين هم افزايي خلاقانه، ازتنوع نيروي کار متفاوت، چند نژادي و چند مليتي (تنوع) که با هم در تعامل اند و مهارت هاي فني چندگانه خود را در حل مسئله به درون گروه مي آورند نشأت مي گيرد. اين امر ما را کمک ميکند تا درک نماييم چگونه اثربخشي سازماني ميتواند از تنوع در نيروي کار ناشي شود. توجه کنيد که "هم افزايي خلاقانه"، که همان متغير مداخله گر است در زمان 2T به عنوان تابعي از تنوع نيروي کاري ظاهر ميشود تا 1T و اثربخشي سازماني را در زمان 3T با خود به وجود مي آورد. هم افزايي خلاقانه (متغير مداخله گر) به ما کمک مي کند تا درک کنيم چگونه تنوع نيروي کاري، اثربخشي سازماني را با خود به وجود مي آورد.

5- متغير كنترل: Control Variable)

 

 چون در در يک پژوهش اثرات همه متغيرها قابل بررسي نيست، پژوهشگر اثرات برخي متغيرها را از طريق کنترل آماري يا کنترل‌هاي تحقيقي خنثي مي‌کند. اينگونه متغيرها که اثرات آنها توسط پژوهشگر قابل حذف است را متغير کنترل گويند. براي نمونه در بررسي رضايت دانشجويان مديريت بازاريابي از سايت پارس مدير، اثرات متغير گرايش تحصيلي در رضايت‌مندي کاربران از سايت حذف شده است.

6- متغير ميانجي: اين متغير به عنوان رابط بين متغير مستقل و متغير وابسته قرار مي‌گيرد. براي نمونه در رابطه بين نقدينگي و تورم، متغير قدرت خريد يک متغير ميانجي است.

 

منابع:

1-    روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تاليف دكتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازي. ۱۳۷۶، موسسه نشر آگه، تهران.

2-    آموزش کاربردي SPSS ، تاليف آرش حبيبي. ۱۳۸۶، ويرايش دوم: ۱۳۹۱، نشر الکترونيک پايگاه پارس‌مدير.

3-    سايت اينترنتي كلاس روش تحقيق دكتر محمد كمالي

4-    وب سايت ايران پژوهش مطلب مربوط به متغير، انواع آن و روابط بين متغيرها در يك تحقيق منتشر شده در سه شنبه, 27 فروردين 1392

5-    تحليل عاملي ، مدلسازي معادلات ساختاري و چند سطحي - دكتر ياسر سبحاني فرد - دكتر مريم اخوان خرازيان (دانشگاه امام صادق ).

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 14:21 |

آشنای با بعضی تعاریف و مفاهیم فرودگاهی:

تهیه و تنظیم :  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

فرودگاه : منطقه ای بر روی زمین یا آب ( شامل کلیه ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات نصب شده ) است که از کل یا بخشی از آنها برای ورود ، خروج ،و جابجایی زمینی انواع وسایل پرنده و تسهیلات بار و مسافر مشخص استفاده میگردد.

مدیر فرودگاه : شخصی است که براساس ضوابط وسازمان هواپیمایی ، هدایت و راهبری یک فرودگاه را بر عهده دارد.

بهره بردار فرودگاه: شخصی است اعم از مالک یا غیر مالک که به نحوی از انحاء تمام و یا قسمتی از فعالیت عملیاتی و تجاری یک فرودگاه را بعهده دارد.

مالک فرودگاه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه کشور وبا کسب مجوز از سازمان، مالکیت یک فرودگاه را بعهده دارد.

گواهینامه فرودگاهی: گواهینامه ای که توسط سازمان بر اساس مقررات مربوط برای فعالیت عملیات یک فرودگاه یا یک هلی پورت صادر می گردد.

فرودگاه عمومی: فرودگاهی که دارای طول باند حداقل 800 متر و عرض حداقل 15 متر بوده و برای جابجایی مسافر، بار و محموله های پستی مورد استفاده قرار می گیرند و شامل انواع ذیل می باشند:

فرودگاه بین المللی : فرودگاهی که برای پروازهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرودگاه داخلی : فرودگاهی است که صرفا برای پروازهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.

فرودگاه مرز هوایی : فرودگاه داخلی است که حسب مورد در شرایط و زمان خاص با تامین امکانات و تجهیزات مربوطه مورد استفاده پروازهای بین المللی قرار میگیرد.

فرودگاه خاص : فرودگاهی است که صرفا برای کاربریهای خاص از جمله ورزشی ، تفریحی ، آموزشی ، کشاورزی ... مورد استفاده قرار میگیرد.

فرودگاه کنترل شده : فرودگاهی که در نشریه اطلاعات هوانوردی در طبقه بندی  قرار گرفته اند و در آن خدمات کنترل ترافیک هوایی به پروازها ارائه میشود.

فرودگاه کنترل نشده : فرودگاهی که در نشریه اطلاعات هوانوردی در طبقه بندی   قرار گرفته اند و در آن خدمات کنترل ترافیک هوایی به پروازها ارائه نمیشود و تنها ارائه اطلاعات ترافیک هوایی ارائه میگردد.

نشریه اطلاعات هوانوردی ایران (AIP ):نشریه ای که توسط سازمان هواپیمایی و یا با تایید آن منتشر میشود و در بردارنده اطلاعات هوانوردی کشور جمهوری اسلامی ایران است که برای ناوبری هوایی ضروری می باشد.این نشریه برای کلیه کشورها تهیه میگردد.

خدمات فرودگاهی: مجموعه خدماتی است که به وسایل پرنده، خدمه پروازی، مسافر، محمولات پستی، بار و غیره در فرودگاه ارائه می شود.

ارائه کنندگان خدمات فرودگاهی: اشخاصی که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان نسبت به ارائه تمام و یا قسمتی از خدمات فرودگاهی در یک فرودگاه اقدام می نمایند.

تجهیزات ناوبری فرودگاهی : امکانات و تجهیزاتی ناوبری که درون و یا بیرون محوطه فرودگاه بمنظور نشست و برخاست و جابجایی وسایل پرنده نصب شده است.

تجهیزات فرودگاهی (Aerodrome equipments ): امکانات و تجهیزاتی که درون یا بیرون محوطه فرودگاه به منظور نشست، برخاست و جابجایی وسایل پرنده نصب گردیده اند که برای ارائه یک خدمت فرودگاهی لازم است همانند تجهیزات نظارتی و امنیتی  ، سیستم پل هوایی ، تجهیزات  بار انداز  ، سیستم اعلان پرواز  FIDS  وسیستم تجهیزات  مشترک ترمینال CUTE  و ...

تسهیلات فرودگاهی(Aerodrome facilities): امکانات و تسهیلاتی از قبیل گمرک، گذرنامه، حمل و نقل، قرنطینه گیاهی و حیوانی، بهداشت عمومی و تسهیلات مربوط به امور جابجایی بار مسافران می باشد که در فرودگاه ارائه می شود.

نظامنامه فرودگاه : کتابچه ای که در برگیرنده چگونگی فعالیت های فرودگاه ، دستورالعمل ها ، رویه ها و ساختار سازمانی فرودگاه بوده که به تصویب سازمان هواپیمایی می رسد.نظام نامه فرودگاهی، سندی مرجع بین متصدی فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. این سند با رعایت استاندارها، شرایط و سطح خدماتی که باید در یک فرودگاه حفظ گردد، مورد توافق قرار گرفته است.نظام نامه فرودگاهی مهمترین گام برای یافتن کاستی ها و اشکالات موجود در هر فرودگاه می باشد، چرا که در این مسیر بسیاری از عدم تطابق ها و کمبود هماهنگی ها در بین واحدهای مختلف فرودگاهی آشكار میشود.نظام نامه فرودگاهی یکی از الزامات اصلی روند دریافت گواهینامه فرودگاهی می باشد، که شامل تمامی اطلاعات درباره موقعیت فرودگاه، تاسیسات (facilities)، خدمات، تجهیزات (equipment)، دستورالعمل های عملیاتی، سازماندهی و مدیریتی شامل سیستم مدیریت ایمنی می باشد.این کتاب یک راهنمای مرجع اصلی، برای انجام بازرسی های فرودگاهی، به منظور دادن گواهی نامه فرودگاهی و برای سایر بازرسی های ایمنی می باشد.

سامانه مدیریت ایمنی فرودگاه(Safety Management System (SMS)) : سامانه ای است به منظور اعمال مدیریت ایمنی در فرودگاه، که شامل ساختار سازمانی مورد نیاز، مسئولیت ها، رویه ها، فرایندها و مقرراتی برای اجرای خط مشی های ایمنی فرودگاهی می باشد. هدف از این سامانه، کنترل ایمنی و استفاده ایمن از فرودگاه را ممکن می سازد.

وسیله پرنده (Aircraft ): یک اصطلاح کلی وتخصصی برای هواپیما میباشد به معنی هر ماشینی که بتواند در جو تحت تاثیر جریان هوا تعادل کسب نماید (با استثناء عکس العمل هوا در برابر سطح زمین) را گویند. (( کلیه هواپیما ها و بالن و... غیر از موشک را گویند) )

باند فرودگاه ( Runway) : منطقه ای مستطیل شکل در فرودگاه که برای نشست و برخاست هواپیما ووسایل پرنده تعیین شده است.

آستانه باند( Threshold): قسمت شروع باند که قابل نشستن برای هواپیما  وسایل پرنده می باشد.

حریم باند(Runway Strip) : ناحیه ای مستطیل شکل شامل باند و منطقه شتاب گیر که به منظور کاهش خطر آسیب دیدن وسایل پرنده ای که از باند خارج می شوند،ومحافظت از وسایل پرنده در هنگام عملیات نشست و یا برخاست هواپیما بکار می رود.

مسیر خزش ( تاکسی وی Taxiway ): مسیر تعیین شده برای خزش وسایل پرنده در فرودگاه برای ارتباط بین قسمت های مربوط فرودگاه.

مسیر دسترسی (Access Road): مسیر مخصوص وسایل نقلیه در منطقه محوطه جابجایی.

اپرون (پارکینگ وسایل پرنده) (Apron): بخشی از فرودگاه که عملیات سوار و پیاده کردن مسافران، بارگیری و تخلیه بار و محموله های پستی، سوختگیری، توقف و تعمیر و نگهداری وسایل پرنده بر اساس مقررات در آن انجام می گیرد.

استند هواپیما (Aircraft stand ) : محوطه ای از پیش تعیین شده در یك اپرون كه بمنظور پارك یك هواپیما استفاده می شود.

سطوح پروازی (محوطه مانور پروازی  Maneuvering Area): بخشی از فرودگاه (به غیر از محوطه پارکینگ) که برای نشست، برخاست و خزش وسایل پرنده استفاده می شود.

مناطق عملیاتی (محوطه جابجایی  Movement Area ): بخشی از فرودگاه (شامل محوطه مانور پروازی و پارکینگ وسایل پرنده) که برای نشست و برخاست و خزش وسایل پرنده بکار می رود.

منطقه هوایی (ایرساید Airside ): محدوده ای تحت کنترل در فرودگاه از قبیل باند پرواز، مسیرهای خزش، پارکینگ وسایل پرنده، راه های دسترسی و ساختمان های و تجهیزات مربوطه می باشد.

منطقه زمینی (لند ساید Landside  ): کلیه محوطه ها و اماکن موجود در حریم زمینی فرودگاه بجز منطقه هوایی را گویند.

دستگاه های کمک ناوبری بصری(Visual Navaids): کلیه چراغ ها، علائم نقاشی سطحی (مارکینگ)، مارکر، علائم راهنمایی و بادنمای مربوط به باند، مسیرهای خزش و توقف گاه را شامل میشود.

علائم عمودی (مارکر Marker): علاماتی است که بالای سطح زمین که به صورت عمود به سطح زمین قرار گرفته و به منظور نشان دادن یک مانع یا یک محدوده مورد استفاده قرار می گیرد.

علائم نقاشی سطحی (مارکینگ   Marking): علائمی است که بر روی سطح محوطه جابجایی وسایل پرنده به منظور ارائه اطلاعات هوانوردی ایجاد می شود.

علائم راهنما(Signing): علائمی است که بیانگر پیام یا پیام هایی (به صورت متغیر یا ثابت) به منظور راهنمایی می باشد.

موانع (Obstacles) : کلیه اشیا متحرک و ثابت (دائمی یا موقف) و یا بخشی از آنها که در محوطه ای قرار گرفته اند که برای جابجایی وسایل پرنده در سطح زمین در نظر گرفته شده است یا بالاتر از سطح ی قرار دارند که برای محافظت از پرواز تعیین شده است و یا خارج از سطوح تعیین شده است که برای ناوبری هوایی مخاطره آمیز باشد.

سطوح محدودیت مانع (Obstacle limitation surfaces (OLS) ): مجموعه ای از سطوح در داخل و یا اطراف باندهای پروازی است که به منظور حصول اطمینان از ایمنی پرواز، باید از ایجاد موانع در بالای سطوح مذکور خودداری نمود.

ناحیه بدون مانع (Obstacle free zone (OFZ)): محوطه ای از فضا بالای سطح تقرب داخلی، سطح گذر داخلی یا سطح فرود یکپارچه که در آن هیچ مانع ثابتی وجود ندارد.

تبصره: اشیاء ثابت سبک و شکننده که فقط برای اهداف ناوبری استفاده می شوند از شمول این تعریف مستثنی می باشند.

باید (Shall) :  شرطی است كه رعایت آن الزامی می باشد.

می بایست (Should) : شرطی است كه رعایت آن توصیه می شود.

مجوز تردد خودرو در ایرساید  (AVP) : مجوزی است كه برای خودروها و تجهیزات صادر می شود و كسب آن برای تردد و/یا فعالیت خودرو یا تجهیزات مربوطه در ایرساید الزامی می باشد.

گواهینامه رانندگی فرودگاهی  (ADP) : مجوزی است كه توسط فرودگاه صادر و به دارنده آن اجازه می دهد تا در مناطق تعیین شده در ایرساید رانندگی نماید.

کنترلر اپرون : نماینده ذی صلاح واحد مدیریت اپرون در فرودگاه است كه ناظر بر انجام ایمن كلیه فعالیتهای جاری در سطح اپرون مطابق با قوانین و مقررات بین المللی، ملی و محلی می باشد.

 

منبع :

1-    دستورالعمل هواپیمایی کشوری 6014 CAD6014 )) .

2-    انکس 9 ایکائو.

3-    Doc 9137 Part 8.

4-    Cap 642 Airside Safety Management.

5-    (CIAA APRON MANAGEMENT AND PROCEDURE MANUAL (AMPM .

 

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 10:52 |

  مقیاس های اندازه گیری  Measurement scales  

تهيه و تنظيم لطيف جمشيدزاده  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بيمه  

روش نسبت دادن اعداد برای بیان ویژگی های یک پدیده را اندازه گیری می نامند.  آنچه در هر مطالعه مورد توجه قرار می گیرد، اندازه گیری ویژگی ها یا صفات اشخاص و اشیا است بوسیله اعداد یا نمرات نسبت داده شده. مثلا وقتی برای سنجش نگرش مردم نسبت به مجموعه های تلویزیونی از پرسشنامه استفاده می کنیم، برای تعیین نمره ی هر شخص عدد یا اعدادی را در نظر می گیریم. بسته به اینکه چه چیزی و چگونه اندازه گیری می نماییم اعدا د به دست آمده ویژگی های متفاوتی خواهند داشت.این ویژگیهای متفاوت اعداد را مقیاس های اندازه گیری میگويند.

انواع مقیاس هاي اندازه گیری :

 مقیاس های اندازه گیری را در چهار سطح می توان اندازه گیری کرد، اسمی، ترتیبی، نسبی و فاصله ای. 

1- مقياس اسمي     Nominal scale

اين مقياس‌ها که به مقياس عددي، نيز مشهورند جزو محدودترين مقياس‌ها هستند و بصورت دو ارزشى و چندارزشى وجود دارند؛ مثلاً در سنجش صفاتى نظير جنسيت، مليت، مذهب و نيز نگرش‌ها و تمايلات افراد جامعه از اين مقياس استفاده مى‌شود؛ براى نمونه‌ گزينه‌هاى متغير چند ارزشى دين(مسلمان ؛ مسيحي ؛يهودي؛ زرتشتي ) مى‌توان بصورت (بلي و خير)در نظر گرفت.

ويژگي‌هادر مقياس اسمي، صرفاً در مقوله‌ها رده‌بندي مي‌شوند بي‌آنکه هيچ رابطه رياضي بين مقوله‌ها ضرورت داشته باشند (يعني کدگذاري کردن،  مثل   شاد و غمگين ).ممكن است به هريك از طبقات عددي اختصاص يابد اما بايد دانست كه اعداد اسمي از نظم و ترتيب اعداد طبيعي پيروي نمي كنند و فاقد هرگونه ارزش كمي بوده و تابع قواعد رياضي نيستند.اين اعداد در واقع كد آن طبقات هستند.براي مثال وقتي افراد را از نظر وضعيت ازدواج به چهار طبقه : مجرد، متاهل ، طلاق گرفته و همسر مرده طبقه بندي مي كنند، تعريف عملياتي هرطبقه به ترتيب عبارتست از كسي كه هنوز ازدواج نكرده( مجرد) ، كسي كه يك يا چند بار ازدواج كرده و درحال حاضر همسر قانوني دارد( متاهل)، كسي كه از همسر خود جدا شده و در حال حاضر همسر ندارد ( طلاق گرفته) و بالاخره كسي كه همسر او فوت كرده و در حال حاضر مجرد است ( همسر مرده)

.طبقاتي كه در بالا ذكر شده ممكن است به اين صورت كد گذاري شود: مجرد(1) متاهل(2) طلاق گرفته(3) و همسر مرده(4)  . بديهي است كه در اينجا نمي توان گفت كسي  كه از نظر (وضعيت تاهل) در طبقه (2) است. صفت مورد مطالعه وي دو برابر كسي است كه در طبقه (1) قرار دارد.

2- مقياس ترتيبي يا رتبه‌اي  ordinal scale

 مقیاس های ترتیبی برای ما امکان رتبه بندی ترتیب سطوح متغیر مورد بررسی را فراهم می آورد.برای مثال چهارویژگی( داشتن روابط عمومی قوی، تجربه کافی، تحصیلات مرتبط و کارکردن به صورت مستقل)، را در نظر گرفته و از پاسخگویان می خواهیم این صفات را برحسب درجه اهمیت آن ها از 1 تا 5 رتبه بندی کنند. به این ترتیب تفاوت ارجحیت هر مقوله از دید پاسخگو تعيین می شود. بااین حال یکی از مشکلات مقیاس ترتیبی آن است که هرچند محقق می تواند تفاوت های مورد نظر را برحسب بزرگتر- کوچکتر بودن، بهتر-بدتر بودن و غیره رتبه بندي کند ولی قادر نیست فاصله ی این تفاوت ها را بدست آورد. به عبارت دیگر مقادیر حاصل در مقیاس ترتیبی فاقد معنای کمی و عددی هستند. علت این امر آن است که در مقیاس ترتیبی هیچ مبدأی وجود ندارد تا ارزش ها نسبت به آن سنجیده شوند.

به بيان ديگر اين مقياس‌ها مى‌توان علاوه بر تشخيص وجود يا عدم وجود صفت، شدت و ضعف آن را نيز سنجيد؛ مثلاً اگر عملکرد سه نفر کارگر فنى را در حين ساخت قطعات يک ماشين مشاهده کنيم، مى‌توانيم با توجه به زمانى که براى انجام دادن آن صرف مى‌کنند، کيفيت کارشان را رتبه‌بندى کنيم و رتبه‌هاى ۱ و ۲ و ۳ را در ساخت قطعات ماشين برايشان مشخص نمائيم. همانطور که مشاهده مى‌شود، مقياس رتبه‌اى تنها ترتيب درجات را مشخص مى‌کند و قادر نيست فاصلهٔ بين آنها را مشخص کند. در مقياس رتبه اي مانند مقياس اسمي نه تنها تفاوت كيفي متغير ها مشخص مي شود بلكه برتري و يا كمتري مقدار ودرجه ، صفت مورد بررسي نيز نشان داده مي شود. بدين معنا كه افراد مورد مطالعه از نظر صفت مورد نظر، از بيشترين تا كمترين مقدار آن صفت درجه بندي و مرتبه هر فرد نسبت به ديگران مشخص مي شود.براي   مثال در مورد يك شغل پنج ويژگي زير بر حسب درجه اهميت آن ها رتبه بندي ميشود. براي مهم ترين عنصر عدد1  را در نظر گرفته و آن ها را به ترتيب با اعداد 1و2و3و4و5 رتبه بندي ميگردد.

  1- ايجاد ارتباط با ديگران   2- به كارگرفتن مهارت هاي مختلف  3- انجام كل كار از ابتدا تا انتها   4- خدمت به ديگران   5- كاركردن به صورت مستقل .

  اين مقياس نه تنها مي تواند تفاوت ميان مقوله ها رامشخص كند ، بلكه ترتيب تفاوت ارجحيت هر مقوله را از نظر پاسخگويان مشخص مي سازد.اما به هر حال مقياس ترتيبي قادر به تعيين مقدار تفاوت بين رتبه هاي داده شده نيست.به طور مثال در ويژگي هاي شغل ، اولين ويژگي ترجيحي ممكن است با تفاوت جزئي از دومين ترجيح مشخص شده باشد. در حالي كه سومين ويژگي شايد با تفاوت بسيار زياد نسبت به چهارمي مشخص شده باشد.

3-  مقياس فاصله اي      Interval scale

مقياس فاصله‌اى علاوه بر دارا بودن صفات مقياس‌هاى اسمى و ترتيبي، داراى اين ويژگى است که مى‌تواند فواصل بين نمرات را نيز مشخص کند يا بعبارتى آن را کمّى نمايد يعني درمقیاس فاصله ای به ارزش های آن نمره های عددی تعلق می گیرد.؛ براى مثال اگر در مقياس رتبه‌بندي، کارگران فنى به سه درجه تقسيم مى‌شدند، در مقياس فاصله‌اى مى‌توان طول زمان انجام دادن کار هر يک را به دقيق مشخص کرد؛ مثلاً اگر اولين کارگر در يک ساعت و دومى در ۵/۱ ساعت و سومى در ۴۵/۱ ساعت کار ساختن قطعات ماشين را انجام دهد، مى‌توانيم علاوه بر تعيين رتبه هر يک، فاصله زمانى انجام دادن کار بين آنها را نيز مشخص نمائيم. کمّى شدن ارزش هر يک از صفات در اين مقياس‌ها راه را براى تجزيه و تحليل آمارى داده‌هاى تحقيق هموار مى‌نمايد.

به عبارت ديگر در اين نوع اندازه گيري ، نه تنها افراد از نظر صفت مورد مطالعه طبقه بندي مي شوند و رتبه هر فرد تعيين مي شود بلكه تفاوت هر فرد از فرد ديگر را نيز مي توان تعيين كرد. اين مقياس به ما اجازه مي دهد؛ ميانگين و انحراف معيار پاسخ هاي مرتبط با متغير هاي مختلف را محاسبه كنيم.به عبارت ديگر اين مقياس  نه تنها قادر است افراد را با توجه به خصوصيت مشخصي گروه بندي كند و رتبه ها را درون گروه هاي مشخص سازد ، بلكه قادر است مقدار اين تفاوت  را اندازه گيري و تفاوت بين اشخاص را مشخص سازد.براي مثال ؛ اگرمثلا حسابداران فكر كنند كه (1) براي آن ها مهمتر آن است كه شغلي را داشته باشند كه مهارت هاي متعددي را طلب مي كند تا اينكه كاري را از ابتدا تا انتها انجام دهند و (2) براي آن ها مهمتر آن است كه به مردم خدمت كنند تا به طور مستقل و تنها شغل خود را انجام دهند ، آن گاه مقياس فاصله اي قادر است به ما نشان دهد آيا ترجيح اولي قوي تر است يا دومي ؟ براي انجام اين عمل بايد مقياس از حالت ترتيبي به حالت فاصله اي تغيير داده شود به طوري كه پنج نقطه برروي مقياسي كه مقدار اهميت هريك از پنج ويژگي شغلي  را نشان مي دهد پديد آيد.

   فرصت هاي زير كه در شغل وجود دارد براي من اهميت دارند.

  الف: تماس با ديگران

  1- كاملا مخالفم  2- مخالفم  3- نظري ندارم  4- موافقم  5- كاملا موافقم

ب: به كارگيري مهارتهاي مختلف

1- كاملا مخالفم 2 – مخالفم  3- نظري ندارم 4 - موافقم  5- كاملا موافقم

  ج : اتمام يك وظيفه از ابتدا تا انتها

1- كاملا مخالفم  2- مخالفم  3- نظري ندارم  4- موافقم  5- كاملا موافقم

4- مقياس نسبي        Ratio scale

خصوصيات ممتاز مقياس نسبي ؛داشتن نقطه اي دقيق براي شروع است كه آن را صفر مطلق مي ناميم و از اين رو ، نارسايي نقطه دلخواه براي شروع در مقياس ترتيبي را جبران مي كند. صفر مطلق مقياسي معنا دار در  يك مقياس اندازه گيري است. اين مقياس قوي ترين مقياس اندازه گيري بين چهار مقياس موجود است. مقياس نسبتي، از فاصله‌هاي مساوي برخوردار است. متغیرهایی مانند سن، نرخ مرگ و میر، وزن، قد افراد، جمعیت و زمان، مسافت،... از این دست هستند.کلیه ی اعمال آماری و ریاضی را می توان بر روی این مقیاس انجام داد. مثلا‌ً زمان برحسب دقيقه يا طول برحسب سانتى‌متر يا وزن برحسب کيلوگرم هر يک داراى نقطهٔ صفر مطلق هستند که از آنجا بعنوان مبناى اندازه‌گيرى استفاده مى‌شود. در اين مقياس فواصل مساوى و معنادار هستند؛ در حالى‌که در مقياس‌هاى فاصله‌اي، اندازهٔ فواصل مساوى و معنادار نيستند و قابليت مقايسه را ندارند؛ براى مثال، سن عده‌اى دانش‌آموز بر مبناى مقياس نسبى بصورت (۲۰، ۱۸، ۱۹، ۱۷، ۱۸، ۲۱ سال) بررسى ميگردد و يا همچنين بهره هوشى( ۸۰، ۱۲۰، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵) ؛يا وزن( ۸۰، ۹۰، ۶۵، ۵۰، ۶۰، ۴۵ کيلوگرم) و يا درآمدهاى( ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۱۵۰۰، ۱۷۰۰ تومان) را نيز ميتوان مثال زد.

در مقياس‌هاى نسبى همانند مقياس فاصله‌اى چون صفات بصورت ارزش‌هاى کمّى (اعداد) مورد سنجش قرار مى‌گيرند براحتى امکان استفاده از روش‌هاى آمارى براى تجزيه‌وتحليل اطلاعات وجود دارد.

مثلاً در اندازه‌گيري سالهاي خدمت كاركنان، مي‌توان فردي يافت كه تازه استخدام باشد و سابقه خدمتش صفر باشد. همچنين، مثلاً، مي‌توان نسبت سابقه خدمت دو نفر كه يكي داراي سابقه خدمت 10 سال و ديگري5سال است را حساب كرد. دراين مثال، نفر اول سابقه خدمتش دوبرابر نفر دوم است و نسبت سابقه‌شان 2 مي‌باشد كه مساوي نسبت سابقه خدمت دونفر ديگر از كاركنان است كه سابقة خدمت آنان به‌ترتيب 6 سال و 3 سال مي‌باشد. به عبارت ديگر مقياس نسبتي علاوه بر دارا بودن ويژگيهاي مقياس فاصله‌اي داراي مبدأ واقعي( صفر مطلق) نيز مي‌باشد.

مقایسه مقیاس های اندازه گیری با یکدیگربا يك مثال :

 برای روشن شد تمایز بین مقیاس های مختلف اندازه گیری فرض کنید می خواهیم نظر بینندگان تلویزیونی را درباره مجموعه های ایرانی بپرسیم. نوع سؤالاتی که براساس مقیاس های معین طرح می شود مانند زیر است:

اسمی : کدامیک از مجموعه های تلویزیونی را تماشا می کنید؟

ترتیبی : مجموعه های تلویزیونی مورد توجه شما تا چه حد منعکس کننده واقعیت های زندگی است؟(خیلی زیاد زیاد  متوسط  کم  بسیار کم).

فاصله ای : بهره هوشی مجموعه تلویزیونی مورد علاقه خود را حدس بزنید؟

نسبتی : هفته ای چند ساعت مجموعه ی تلویزیونی تماشا می کنید؟

روش تهیه مقیاس ها:

الف - طیف لیکرت: طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است که از آن می توان برای سنجش توانایی، حساسیت، عقیده و باور، رضایت، ارزش ها و همچنین نگرش افراد به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و ... استفاده کرد.مراحل تهیه مقیاس لیکرت عبارتست از:

1- ابتدا تعداد زیادی گویه مربوط به موضوع مورد نظر جمع آوری می شوند.

2- این گویه ها به تعدادی پاسخگو داده می شوند تا میزان موافقت یا مخالفت خود را روی یک مقیاس 5 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص کنند. البته این مقیاس دارای 7 درجه نیز می تواند باشد.

3- محاسبه نمره کلی برای هر پاسخگو با جمع کردن نمرات بدست آمده برای هر گویه و با توجه به مثبت یا منفی بودن سؤال انجام می شود.

4- در هر مقیاس محقق به تناسب اهداف و فرضیه های تحقیق خودممکن است حدود 20 تا 30 گویه را تهیه کند. وی بایستی به تحلیل گویه ها بپردازد یعنی ارزش عددی پاسخگو در هر گویه باید با مجموع ارزش های عددی به دست آمده از کل گویه ها در مقیاس مقایسه شود. گویه هایی که با نمره ی کل همبستگی پایین یا منفی دارند باید حذف شوند، زیرا آن ها آنچه را که نمره کل اندازه می گیرد نمی سنجند.

ب- مقیاس تراکمی یا مقیاس گاتمن : این مقیاس که توسط لوئیس گاتمن و همکاران او در دوران جنگ جهانی دوم و در جریان مطالعه بر روی سربازان آمریکایی ساخته شد، شامل مجموعه ای از گویه ها برای سنجش نگرش هایی است که یک بعدی هستند.سعی گاتمن بر این بود که مقیاسی بسازد که در آن پاسخ به هر گویه را بتوان از روی جمع نمرات به دست آمده از کل مقیاس تعین کرد.چند نمونه از گویه هایی که طبق مقیاس گاتمن تهیه شده اند عبارتند از : نمایش برنامه های خشونت آمیز در تلویزیون برای جامعه مضر است، به کودکان نباید اجازه تماشای برنامه های خشونت آمیز داده شود، مدیران شبکه های تلویزیونی نباید اجازه پخش برنامه های خشونت آمیز را بدهند، دولت باید نمایش برنامه های خشونت آمیز را ممنوع کند. به این ترتیب تعداد گویه هایی که شخص با آن موافق است نمره کل شخص را در مقیاس گاتمن تشکیل می دهد. در این مقیاس با در اختیار داشتن امتیاز کل هر پاسخگو می توان نگرش او را پیش بینی کرد. این مقیاس در علوم سیاسی، جامعه شناسی، پژوهش های افکارسنجی و مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

ج-مقیاس افتراق معنایی : مقیاس افتراق معنایی ابزاری برای سنجش معنای مفاهیم است که توسط آزگود و دستیارانش طراحی شده است(آزگود، سوسیو تانبنام،1957). پاسخ دهندگان مفاهیمی مانند اشخاص، اشیا، رفتارها، ایده ها و... را در قالب یک مجموعه صفات دوقطبی با استفاده از مقیاس های 7 نقطه ای رتبه بندی می کنند. به عنوان مثال برای رفتاری چون مصرف سیگار مجموعه صفات ، خوب -  بد ، قوی -  ضعیف ، فعال - منفعل ، اندازه گیری می شوند.

پژوهش در مورد افتراق معنايي نشان مي دهد که به طور واقعي هر موضوعي را مي توان با استفاده از چنين روشي اندازه گيري كرد مانند افراد(حسابداران)،ایده ها(کاهش مالیات)و رفتارها(استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی). بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند که مفاهیم به طور کلی در سه بعد اساسی با یکدیگر مرتبط هستند، بعد ارزشیابی یعنی صفاتی چون خوب- بد، مهربان- خشن، بعد فعالیت مانند فعال- منفعل، سریع- آهسته و بعد قدرت همچون ضعیف- قوی، بزرگ- کوچک.

منابع :

1-    سايت آفتاب مطلب مربوط به ابزارها و مقياسهاي اندازه گيري در تحقيق.

2-    پایه های پژوهش در علوم رفتاری، نوشته پل سی کازبی ترجمه دکتر حجت الله فراهانی و دکتر حمیدرضا

3-    روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تاليف دكتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازي. موسسه نشر آگه، تهران.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 23:20 |

شناخت ابرها و تقسيم بندی آنها:

تهيه و تنظيم لطيف جمشيدزاده از فرودگاه اردبيل

ابر چيست: 

   ابر توده‌ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود. عناصر تشکیل دهنده این توده بخار همان عناصر تشکیل دهنده مایعات سطح سیاره می‌باشند. در مورد سیاره زمین، ابرها از بخار آب تشکیل شده اند.

نام‌گذاری ابرها:

در نامگذاری ابرها از کلمات لاتین با ریشه یونانی استفاده می‌شود. این نامگذاری با توجه به نوع و شکل و همچنین خصوصیات ابر انجام می‌گیرد.

انواع ابرهاو تقسيم بندی آنها:

ابرهاي سيروس (Cirrus) : اين ابرها از مرتفع‌ترين ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفيد رنگ و شفاف (ملو از بلورهاي يخ) در آسمان ديده مي‌شوند. اين ابرها بعضاً به صورت دسته‌هاي منظم جدا از هم، در آسمان ديده مي‌شوند در اين صورت موسوم به سيروس‌هاي هواي خوب بوده و اگر توأم با ابرهاي سيرواستراتوس و آلتواستراتوس گردند. معمولاً علامت هواي بد مي‌باشند.

سيرو استراتوس (Cirrostratus) : اين ابرها را مي‌توان سيروس‌هاي نازك تور مانندي دانست كه از ابرهاي كوچك سفيد و به هم فشرده به شكل گوله پشمي شكيل يافته‌اند و به علت شفافيت خورشيد و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رويت بوده و اغلب هاله‌اي دور خورشيد و ماه تشكيل مي‌دهند. اين هاله‌ نتيجه شكست نور بوسيله بلورهاي يخ معلق در هوا است ظهور اين ابرها، علامت نزديك شدن هواي طوفاني بوده و به همين لحاظ، اين ابرها را مي‌توان پيش از فرا رسيدن هواي بد و يا حالت‌هاي طوفاني هوا، مشاهده نمود.

سيرو كومولوس (Cirrocumulus) : اين ابرها اغلب از توسعه ابرهاي سيرو استراتوس حاصل شده و بدون سايه مي‌باشند و غالباً به جاي خورشيد و ماه هاله‌اي در آسمان بوجود مي‌آورند. ساختمان آنها اغلب متشكل از قطعات سفيد رنگ بوده و معمولاً پيش از ابرهاي سيروس در آسمان ظاهر مي‌شوند. ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسيدن هواي ابري و طوفاني است.

آلتو استراتوس (Altostratus) : اين ابرها به صورت لايه‌هاي يكنواخت و متحدالشكل خاكستري يا متمايل به آبي به صورت تركيبي از الياف، آسمان را مي‌پوشانند.

به علت قشر ظريف اين ابرها تشخيص موقعيت خورشيد از پشت آنها امكان‌پذير است معمولاً پس از پيدايش ابرهاي آلتو استراتوس، ريزيش‌هاي جوي در سطح وسيعي به طور مدام شروع مي‌گردد.

آلتوكومولوس : (Altocumulus) اين ابرها شامل لايه‌ها و يا تكه‌هاي بزرگ گوي مانندي از قطرات زير آب بوده كه معمولاً بصورت شيار و يا امواج نسبتاً منظمي مشاهده مي‌گردد. جريان عمودي هوا در لايه‌اي كه بوسيله اين ابرها پوشيده شده، سبب رشد سريع قابل ملاحظه‌ايي در جهت عمودي در اين ابر مي‌گردد به همين سبب، اين ابرها اغلب در بالاي قلل كوهها و يا در فوق جريانات عمودي مشاهده مي‌گردند . اين ابر اغلب شكل عدسي دارند . پديدار شدن اين ابرها در آسمان بيانگر شرايط بد هوا و ايجاد رعد و برق مي‌باشد.

استراتوس : (Stratus) نوع اصلي اين ابر لايه‌اي يكدست و شبيه مه مي‌باشد . و معمولاً به صورت توده متراكمي از بخار آب كه قطر آن در همه‌جا يكسان است، مشاهده مي‌گردد. ارتفاع اين ابر از سطح زمين بسيار كم است بارندگي در اين ابرها در حرارت‌هاي فوق صفر درجه سانتي‌گراد بصورت ريزدانه مي‌باشد.

استراتوكومولوس (Stratocumulus): اين ابرها داراي رنگي تيره و يا سفيد متمايل به خاكستري بوده معمولاً بصورت دسته يا خطوط و يا توده‌هاي كروي مانند بزرگ و امواج كروي از ابرهاي خاكستري با فواصل و شكاف‌هاي روشن تشكيل مي‌گردد. اين ابرها اغلب بيشتر آسمان را پوشانده و بارندگي آن بصورت ريزدانه بود. و در نتيجه فاقد شرايط بارندگي‌هاي رگباري است.

نيمبواستراتوس : (Nimbostratus) اين ابرها متراكم و فاقد شكل معيني بوده و تمام آسمان را به‌طور نامنظم مي‌پوشانند بارندگي‌هاي حاصل از اين ابرها اغلب مداومند.

كومولوس: (Cumulus) اين ابرها اغلب ساختمان گل كلمي داشته و سطح بالاي آن حالت گنبدي دارد و متشكل از قطعات كوچك ابرهاي سفيد پنبه‌اي است كه معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشكيل مي‌گردند و داراي حالت جوشش (در اثر صعود هواي مرطوب) هستند . قطعات پراكنده اين ابرها تقريباً داراي ارتفاع يكسان و معرف به كومولوس‌هاي هواي خوب مي‌باشند.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 1:9 |

پروپوزال چيست و خصوصيات يك پروپوزال قوي چيست :

تهيه و تنظيم  لطيف جمشيدزاده  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

   پروپوزال  پيش نويس طرح تحقيقي توجيهي است که بر مبناي علاقمندي و پ‍ژوهش هاي فرد متقاضي و مبتني بر فرضيه هاي علمي و استنتاجات تحقيقاتي نوشته ميشود و بر اين اصل دانشجو مي تواند شاخه تحقيقي و ميزان سابقه فعاليت قبلي و نتايج حاصله را اعلام نمايد.

همه پروپوزال هاي پژوهشي، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشي که براي انجام آن بر ميگزينند، بايد به سه پرسش زير پاسخ دهند:

1-  آنچه که ميخواهيد انجام دهيد، چيست؟

2-  چرا ميخواهيد آن را انجام دهيد؟

3-  چگونه آن را انجام خواهيد داد؟

کيفيت پژوهش، نسبت مستقيمي با کيفيت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتي اگر به تصويب هم برسد، پروژه را خراب مي کند. پروپوزال خوب، برعکس نه تنها موفقيت پروژه را نويد ميدهد، بلکه کميته پروژه را نيز در به رسميت شناختن شما به عنوان پژوهشگري توانا تحت تأثير قرار ميدهد. هدف از پروپزال پژوهشي آن است که ديگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشي ارزشمندي را در سر داريد و شايسته انجام آن هستيد و برنامه کاري مناسبي براي تکميل آن داريد.

تعریف عملیاتی برای یک پروپوزال قوی عبارت است از امتیاز یا نمره اولویت (priority score) که  توسط بخش بررسی مطالعات در یک نهاد  یا موسسه تحقیقاتی اعطا کننده بودجه به آن پروپوزال داده میشود. همانطور كه در بالا ذكر شد کیفیت پروپوزال پژوهشی نه تنها به کیفیت پروژه تحقیقاتی بستگی دارد بلکه به کیفیت نگارشی پروپوزال نیز بستگی دارد.  در عین حال یک پروپوزال نمیتواند قوی باشد مگر اینکه محتوای علمی آن قوی باشد. مفهوم قوی بودن محتوای علمی مستلزم اعتبار علمی ذاتی کار میباشد و همچنین دلالت بر به کارگیری تکنیک هایی منطبق بر آخرین پیشرفت های علمی دارد.

یک پروپوزال خوب قادر است با تمام افرادی که آن را داوری میکنند ارتباط برقرار کند؛ نه فقط با افرادی که در رشته مرتبط با موضوع پروپوزال تخصص دارند.

هر آنچه در پروپوزال آمده است باید دقیق و واضح و منسجم باشد. نباید هیچ تناقض یا مغایرتی بین بخشهای مختلف یک پروپوزال وجود داشته باشد. پروپوزال به عنوان نمونه ای از ما حصل کاری که از محققین انتظار میرود، در نظر گرفته میشود و بودجه های تحقیقاتی در یک جو رقابتی اعطا میشوند.

 

نحوه نگارش پروپوزال :

در نوشتن پروپوزال بايد به نکات ذيل توجه فرماييد:

1-معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد

2- توضيح اهميت آن موضوع

3- ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته

4- نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت

5- روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت

 6- منشور و قالب بندي شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما

 شكل بندي بنيادين پروپوزال :

شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي هاي مشابه و بخش هاي زير باشد :

1- موضوع تحقيق ( Project Title )

در موضوع تحقيق  بايد عنوان دقيق تحقيق را ذكر گردد. عنوان پژوهشي بايد مختصر و توصيفگر باشد. معمولا مساله و موضوع تحقیق به صورت سوالی بیان نمی شود بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت ، دقیق و صریح مطرح می گردد.عنوانها اغلب بر حسب کارکرد پژوهش بيان مي شوند، زيرا چنين عنوانهايي به روشني نشان دهنده متغيرهاي مستقل و وابسته هستند. سعي شود كلمات اضافي را از عنوان تحقيق حذف گردد. عنوان تحقیق معمولا" در ايران به دو زبان 1- عنوان به زبان فارسی و 2-  عنوان به زبان انگليسي (آلماني، فرانسه، عربي) نوشته ميشود.

2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )

در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح داده شود. روشن کنيد چرا اين موضوع بايد براي استاد راهنماي بالقوه ي شما جذاب باشد؟ چه مشکل يا مساله ي جديدي را مي خواهيد مطرح کنيد؟ و چرا حل آن مهم است؟

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) ميباشد. اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرداست. كه ميتوان در دوبخش مستقل آنرا در پروپوزال مطرح كرد.

3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

بايد توضيح مختصري درباره تحقيقاتي كه قبلا" روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده داده شود. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي پرداخت كه قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل و اشتباهات آن ها را رفع و يا نتايج آن ها را رد نماييد. مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)در اين قسمت ذكر ميشود.

4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق :

يكي از ويژگيهاي تحقيق علمي افزايشي بودن آن است يعني تحقيق بايستي دانش جديدي به دانش قبلي بشري اضافه كند و گرنه تكرار آنچه ديگران انجام داده اند تحقيق علمي به حساب نمي آيد .

5- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي) وهدف اصلي تحقيق واهداف فرعي تحقيق و همچنين در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي) نيز ذكر ميشود.

 سؤالات تحقيق ( سوال اصلي تحقيق و سوالات فرعي تحقيق ) و فرضيه‏هاي تحقيق (فرضيه اصلي تحقيق؛ فرضيه هاي فرعي ) نيز در اين بخش مطرح ميشود.

6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)

7- روش شناسي تحقيق:

شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك) بيان ميگردد. درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري ميگردد.

انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها، ماهيت موضوع تحقيق و امکانات اجرايي آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد با چه روش و شيوه (هايي) مي تواند دقيق تر و منظم تر به پاسخ هايي براي پرسش(هاي) تحقيق دست يابد. نوع روش تحقيق ( مثلا" نوع توصيفي ؛ پيمايشي ؛ ميداني، كتابخانه‏اي، پژوهش آکادميک ، تحقيقات همبستگي  و ... ) نيز بيان ميشود.

8– جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماري به عنوان همه عناصري تعريف مي شود که داراي يک يا چند ويژگي مشترک هستند و امکان دارد براي مطالعه انتخاب شوند عنصر، چيز يا فردي است که عمل اندازه گيري در مورد آن انجام مي شود و جامعه همه عناصر يا مشاهده هاي قابل درک را که با مساله پژوهش ارتباط و مناسبت داشته باشد در بر مي گيرد. به بيان ديگر، جامعه در حقيقت شامل همه عناصري است که موضوع يک پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي کند و مايليم درباره آن استنباط کنيم.

9-  روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )

در انجام پروژه از چه روش هايي سود برده شده و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق وجود دارد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز يك پژوهش به روشها و راههاي مختلف عمل مي شود ابزار گردآوري اطلاعات وسيله اي است كه به پژوهشگر كمك مي كند تا داده هاي لازم را جمع آوري و ثبت نمايد رايج ترين ابزار گرد آوري داده ها پرسش نامه ها، برگه مشاهده ، برگه مصاحبه و فيش ثبت مطالعات و اطلاعات و آزمايش و غيره مي باشد پژوهشگر برحسب روش تحقيق مورد نظر خود و نوع داده هايي كه قصد جمع آوري آنها را دارد ، تصميم مي گيرد كه از چه ابزاري براي گردآوري داده هاي خود استفاده كند. همچنين با استفاده از نرم افزارهاي ميتواند به تجزيه و تحليل اين اطلاعات بپردازد كه ذكر ميشود.

10- منابع( References )

فهرستي از منابعي كه از آن ها استفاده شده نوشته شود و محقق بايستي از ذكر منبعي كه در پروپزال از آنها استفاده نكرده است  در تحقيق خودداري كند و همچنين همه منابعي كه در داخل متن پروپزال از آنها استفاده كرده است شناسنامه كامل منبع را بايستي در اينجا بنويسد. رفرنس دهي مي بايست با استاندارد بين المللي مثلا" APA Style منطبق باشد. كه منابع ميتواند شامل منابع فارسي ، منابع انگليسي و منابع عربي و ... باشد.

حجم پروپوزال بايد براي دوره هاي کارشناسي ارشد حداقل 5 صفحه و براي دکتري حداقل 8 صفحه مي باشد. در اين ميان حداقل يک صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل يک صفحه به منابع تحقيق اختصاص مي يابد از منابع جديد و به روز استفاده گرديده و همه ي منابع فارسي و خارجي استفاده گردد. هم چنين توجه شود كه فونت استاندارد براي پروپوزالTimes and New Romans  با سايز 12  ميباشد.

 منبع:

1-سايت اينترنتي  www.study1000.com  

2-مطالب آموزشي سايت مرکز پژوهشي - آموزشي آريا

3-شبکه پژوهش هاي ايران       http://my.smartstudyway.com/

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 1:59 |
پارادايم چیست؟ ویژگیها ونسبت آن با علم چیست ؟

تهيه و تنظيم        لطيف جمشيدزاده   دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

    " ابتدا با مثلی طنزچگونکی تشکیل يک پارادايم را بیان کرده وبعد به مباحث اصلی  اشاره میکنیم "در معبد گربه اي وجود داشت که هنگام مراقبه مزاحم تمرکز راهب ها مي شد . استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه مي رسد يک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد  و به درختي ببندد . و بعد از اتمام مراقبه گربه را رها کند اين روال سال ها ادامه پيدا کرد و يکي از اصول کار آن مذهب شد .سال ها بعد استاد بزرگ در گذشت . گربه هم مرد! راهبان آن معبد گربه اي خريدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درست به جاي آورده باشند. سالها بعد استاد بزرگ ديگري رساله اي نوشت در باره " اهميت بستن گربه "

پارادایم درلغت و اصطلاح گفته شده " ازکلمه یونانی" (پارادیگما παράδειγμα paradeigma )به معنی الگوواره یا مثالواره گرفته شده است. در تعریف اصطلاحی آن عده ای بر این باورند که پارادایم را نمی توان تعریف کرد ولی می توان آن را تشخیص داد. به عبارتدیگر می توان گفت پارادیم تعریف ناپذیر است و ما به پارادایم آگاه نیستیم بلکه به آن داناییم مثلاً حسابداری : علمی با پارادایم های گوناگون است یا علوم تربیتی موضوع و پارادایم های گوناگونی را تشریح می کند حال که شناخت پارادایم برای ما به نحوی صریح میسر نیست آیا معرفت ما به آن نوعی معرف ضمنی (knowledge tacit ) نیست ؟ به گمان معرف ما به پارادایم در حوزه حکمت عملی قراردارد ، نوعی فهم بنیادین که نه ضمنی است و نه صریح ، بلکه فرعی است مقدم به هر نوع شناخت . اینکه پارادایم نمی تواند ابزار شناخت قرار گیرد نتیجه و دستاوردی بس مهم به دنبال دارد: اعتبار و حجمیت پارادایم مهم ترین دستاورد آن است . نتیجه مهم دیگر آن افزایش روز افزون دقت پارادایم در حوزه دستاوردهای آن است . و این تا زمانی است که پارادایم دچار بحران های فراگیر نگردیده است. یعنی تا وقتی که هنوز در حوزه علم عادی قرار داریم .

پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. هر گروه یا جامعه، «واقعیات» پیرامون خود را در چارچوب الگوواره‌ای که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف می‌کند.

الگوواره‌هایی که از زمان‌های قدیم موجود بوده‌اند از طریق آموزش محیط به افراد، برای فرد به صورت چارچوب‌هایی «بدیهی» در می‌آیند.

واژهٔ پارادایم (Paradigm) نخست در سده پانزدهم و به معنی «الگو و مدل» مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۱۹۶۰ کلمه پارادایم به الگوی تفکر در هر رشته علمی گفته می‌شود. (ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد )

لغت‌نامه مریام-وبستر این واژه را چنین تعریف می‌کند: «یک چارچوب فلسفی و نظری از یک رشته یا مکتب علمی در کنار نظریه‌ها، قوانین، کلیات و تجربیات به دست آمده که قاعده‌مند شده‌اند».

اين اصطلاح نخستين مرتبه توسط «توماس كوهنThomas Samuel Kuhn » در كتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» به كار رفت و مدل جديدي براي تبيين چگونگي رشد و توسعه علوم ارائه كرد؛ بر اساس ایدهٔ توماس کوهن، پارادایم آن چیزی است که اعضای یک جامعه علمی با هم و هر کدام به تنهایی در آن سهیم هستند. مجموعه‌ای از مفروضات، مفاهیم، ارزش‌ها و تجربیات که روشی را برای مشاهدهٔ واقعیت جامعه‌ای که در آن سهیم هستند (به ویژه در رشته‌های روشنفکرانه) ارائه می‌کند. پارادایم اصطلاح فراگیری است که همهٔ پذیرفته‌های کارگزاران یک رشته علمی را دربر می‌گیرد و چارچوبی را فراهم می‌سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدوده استدلال کنند.همچنین کوهن معتقد است پارادایم یک علم تا مدت‌های مدید تغییر نمی‌کند و دانشمندان در چارچوب مفهومی آن سرگرم کار خویش هستند. اما دیر یا زود بحرانی پیش می‌آید که پارادایم را درهم می‌شکند و دگرش علمی به وجود می‌آید که پس از مدتی پارادایم جدیدی به وجود می‌آورد و دوره‌ای جدید از علم آغاز می‌شود.

کوهن تئوری جاری را پارادایم نمی‌نامد، بلکه جهان‌بینی موجود را که آن نظریه در قالب آن شکل گرفته و همه کاربردهایی که از آن حاصل شده‌است را پارادایم می‌نامد.

پارادايم، اصطلاحي است كه در فلسفه علم به كار گرفته مي شود و مقصود از آن، اصولي است كه بر بينش ما نسبت به چيزها و جهان حاكم است. (ادگار مورن، درآمدي بر انديشه پيچيده، ص 16)

 علاوه بر اين معناي عام (منشاء اصول و مقررات)، معناي اخص آن «سرمشق» مي باشد. (آلن اف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيبا كلام، نشر سمت، 1379، ص 109 پاورقي)

 كوهن كه در زمينه تاريخ علم تحقيق مي نمود، متوجه شد كه تبيين هاي سنتي از علم، خواه استقراء گرا و خواه ابطال گرا، با شواهد تاريخي تطبيق نمي كند. از اين رو كوشيد تا درباره علم نظريه اي طرح كند كه با واقعيات تاريخي، آن گونه كه او مي بيند، توافق داشته باشد.ويژگي عمده نظريه وي تأكيدي است كه بر مميزه انقلابي پيشرفت هاي علمي دارد به طوري كه موافق آن، انقلاب متضمن طرد و رد يك ساختار نظري و جايگزيني آن با ساختار ناسازگار ديگري است. ويژگي ديگر اين نظريه تأكيد بر مميزات جامعه شناختي جوامع علمي مي باشد.

تصوير كوهن از شيوه پيشرفت يك علم را مي توان به وسيله نمودار بي پايان زير خلاصه كرد:

پيش علم ---> علم عادي ---> بحران ---> انقلاب ---> علم عادي جديد ---> بحران جديد ---> ...

فعاليت هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و پي ريزي يك علم صورت مي گيرد، نهايتا پس از اينكه به يك پارادايم مورد پذيرش جامعه اي علمي تبديل شد، منظم و هدفدار مي گردد. پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها كه اعضاي جامعه علمي خاصي آنها را پذيرفته و به كار مي گيرند. پژوهشگران درون يك پارادايم، خواه مكانيك نيوتني باشد، خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هر چيز ديگر، به امري مشغولند كه كوهن آن را علم عادي مي نامد.

نهایتاً اینکه شواهد هر ایده توسط افراد الک می‌شود، البته گاهی مواقع زمان منجر به پیروزی یکی از ایده‌ها می‌گردد. کوهن در این مورد جمله‌ای را از ماکس پلانک نقل می‌کند «حقیقت جدید علمی با قانع شدن مخالفان و روشن کردن آنان غلبه نمی‌یابد، بلکه مخالفان سرانجام می‌میرند و نسل جدید نیز با ایده جدید پرورش می‌یابد» این اتفاق انقلاب علمی یا پارادایم شیفت است. (ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد )

مطابق تعريف كوهن، در هر دوره اي از تاريخ علم، يك جريان منسجم و يكپارچه كه از اصول و قوانين علمي نزديك به هم بهره مي برند، حاكم بر فضاي علمي آن دوره است و هرگاه اين جريان منسجم به هر دليلي توانايي خود را در تبيين و پاسخگويي به مسائل جديد و مستحدثه علمي از دست بدهد، پارادايم ديگري كه توانسته است مدل منسجم و كاملي براي تبيين و توجيه نظام مند مسائل علمي ارائه كند، جايگزين آن خواهد شد. براي نمونه فيزيك ارسطو به لحاظ ناتواني از درك و فهم مسائل جديد فيزيكي جاي خود را به فيزيك نيوتني داد. نكته مهم در رويكرد پارادايمي به علوم، خاصيت غير انباشتگي علم است كه نشان مي دهد كه در هر پارادايم صرفا يك سري قضاياي علمي مرتبط با هم هستند كه به صورت يك الگوي تبيين مورد استفاده دانشمندان قرار مي گيرد و در پارادايم بعدي همه چيز دوباره از صفر شروع مي شود و ملاك قدرت و ضعف يك جريان و نظريه علمي صرفا توان توجيه مسائل و پديده هاي علمي است. (تقي آزاد ارمكي، روشنفكري ايران در رويكرد پارادايمي، نشريه ايران، 1/8/81)

اصطلاح پارادايم در حوزه هاي مختلفي از علوم درجهت تحليل واقعيت ها به كار گرفته شده است و حتي عده اي با ارائه تفسير متفاوتي از پارادايم، حضور همزمان چند پارادايم موازي را در يك دوره تاريخي ممكن دانسته اند، به عنوان نمونه در حوزه سياسي، دو پارادايم «برخورد تمدنها» توسط هانتينگتون و «گفت و گوي تمدنها» توسط آقاي خاتمي از دو ديدگاه، متفاوت در صدد تبيين علل پيدايش، رشد و بالندگي و انحطاط تمدنها مي باشند. (رضا اسماعيلي، پارادايم گفت و گوي فرهنگ ها، روزنامه همشهري، 14/6/81)

پارادایم ها براساس این که تمرکزشان روی چیست، به تئوری های خرد و کلان تقسیم می شوند.تئوری های کلان: این تئوری ها به بخش های بزرگ جامعه توجه دارد، مثل مارکسیسم.تئوری های خرد: به روابط بین افراد و آنچه که بین افراد می گذرد، می پردازد. مانند نظریه کنش متقابل.

در تاریخ علوم طبیعی برخی از الگوهای تبیینی(پارادایم) عمده عبارتند از : مکانیک نیوتن، نسبی گرایی انیشتین، نظریه تکاملی داروین و نظریه خورشید مرکزی حرکت فلکی کوپرنیک.

از پارادایم های عمده در علوم اجتماعی می توان از اثبات گرایی اولیه اگوست کنت، داروینیسم اجتماعی، الگوی تبیینی کشمکش، کنش متقابل نمادین، روش شناسی مردمی و ... .

پارادایم های موجود از نظر ریتزر: ریتزر بیان می کند جامعه شناسی علمی چند پارادایمی است.

1-پارادایم واقعیت جتماعی

2-پارادایم تعریف اجتماعی

3-پارادایم رفتار اجتماعی

ریتزر ادعا می کند که ما باید دست به یک تلفیق پارادایمی بزنیم چون هر پارادایمی یک سطح را بررسی می کند.

 ودر آخر اینکه درباره خصوصیات پارادايم ها میتوان گفت:

1 - پارادايم ها متغيرند درحالي كه باثبات جلوه مي كنند. (فلج پارادايم)

2 - با تغيير پارادايم ها همه به وضعيت صفر بازخواهند گشت (قانون برگشت به صفر).

 3 - معمولاً پارادايم هاي جديد را افراد جديد مي آورند.

4 - پيشتازي در پذيرش پارادايم جديد به شجاعت، اعتماد به نفس و آينده نگري نيازمند است.

 

منابع :

1- آلن اف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيبا كلام، نشر سمت، 1379، ص 109 پاورقي)

2-تقي آزاد ارمكي، روشنفكري ايران در رويكرد پارادايمي، نشريه ايران، 1/8/81)

3- رضا اسماعيلي، پارادايم گفت و گوي فرهنگ ها، روزنامه همشهري، 14/6/81)

4- وب سایت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  مطلب مربوط به" الگوواره "ویرایش ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ .

5- وب سایت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  مطلب مربوط به "توماس کوهن"  ویرایش ‏۴ نوامبر ۲۰۱۳.

6-وب سایت غفور شیخی مطلب مربوط به   پارادایم  آبان 88.

7- وب سایت  "تحقیق  پژوهش رویکرد" هادی احمدی   1389.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ و ساعت 12:1 |

  کارت ایمنی هواپیما ( aircraft safety card) :

تهيه و تنظيم  لطيف جمشيدزاده از فرودگاه اردبيل 

  

   کارت ایمنی هواپیما ( aircraft safety card) يك سند براي آموزش مسافران هواپیما در مورد روش مقابله با شرایط اضطراری مختلفي که ممکن است در حین پرواز رخ دهد ميباشد.

کارت ایمنی معمولا توسط شرکت های هواپیمایی در تمام پروازهای تجاري در داخل هواپيما ارائه ميشود كه  در پشت صندلی در جلوی هر مسافر قرار داده شده است .

قبل از انجام پروازو برخاستن پروازدر پاركينگ هواپيما اطلاع رساني در مورد كارت هاي ايمني توسط خدمه پروازي ومهمانداران  یا از طریق فیلم به مسافران انجام ميشود.

این کارت ها معمولا چند لایه اي بوده و از پلاستیک يا مقواي رنگي  ساخته شده  و شامل  دستورالعمل هايي بر اساس  مدل و نوع هواپیما ميباشد و مطالب خاصي مانند نحوه بستن  کمربند ايمني مسافر به صندلی seat belts ،وضعيت استقرارمسافر درهنگام وقوع سوانح هواپیماي در داخل هواپيما، مطالب مربوط به كاهش فشار هوا ونحوه استفاده از ماسك تنفسي ، نحوه باز کردن درب هاي خروج اضطراری ( the emergency exit door )  و یا در مورد استفاده از قايق بادي  در صورت سانحه و افتادن در دريا و آب كه به شكل عكس و تصاویر گرافیکي ارائه ميگردد.

 شكل هاي  گرافیکی اجازه می دهد تا کارت های ايمني براي کسانی که زبان های مختلف صحبت ميكنند وهمچنین کودکان ومسافران بیسواد قابل استفاده و قابل فهم باشند.

در بعضی از فرودگاه هاي کشورهاي مختلف ، درکارت ایمنی هواپیما ؛ موارد گمركي  ممنوع شده جهت اطلاع مسافران نيز آورده ميشود.

کارت ایمنی هواپیما از آنجایی که بازتابی از خطوط هوایی، نوع هواپیما، فرهنگ، و یک دوره تاریخی يك كشور ميباشد بعنوان يك کالای کلکسیونی در میان علاقه مندان به حمل و نقل هوایی نيز محسوب شده و جمع آوري ميگردد.

منبع :

سايت اينترنتي  Wikipedia مطلب مربوط به  aircraft safety card ويرايش شده در 21 November   2011  .

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 14:36 |

آشنايي مختصر با سيستم هاي كنترل عزيمت  مسافران و سيستم هاي كنترل بار مسافران هوايي (DCS- CUTE- BHS ):

 تهيه و تنظيم  لطيف جمشيدزاده فرودگاه اردبيل

سيستم كنترل عزيمت مسافر Departure control system (DCS)  :

      كاهش هزينه هاي هندلينگ زميني يكي از مبارزه طلبي هاي افراد درگير پروسه چك مسافران در فرودگاهها بوده و ايمني و امنيت يكي از بالاترين نيازها در صنعت هواپيمايي است. بهرحال عبور روان مسافران از محل پياده شدن جلوي ترمينال (curbside ) تا نشستن روي صندلي هواپيما (aircraft seat ) با حداقل هدر دهي زماني و حداكثر كارائي از جمله انتظارات در اين صنعت ميباشد كه براي رسيدن به اين اهداف استفاده از سيستمها و نرم افزارهاي كامپيوتري در عصر تكنولوژي بهترين راه كار ميباشد.

 اطلاعات ثبت شده استانداردي كه در سيستم رزرواسيون بليط Computer reservation system(CRS)  در آژانس هواپيمايي و يا وب سايت فروش بليط WEB DCS   هنگام صدور بليط مسافر ثبت ميشود و براي شناسايي مسافران بكار ميرود بعدا" بعنوان ثبت مسافر(Passenger name record (PNR  شناخته ميشود.

سيستم Departure control system (DCS)  مجموعه فعاليتهاي كنترل بار و مسافر ميباشد كه بر اساس سيستم پايه سيتا SITA  و يا ساير سيستم هاي پايه توسط شركت هاي هواپيمايي در كانترهاي پروازي براي تسريع در جريان امور مسافران و اجرائيات بموقع خروجي آنها با ارئه پروسه سواركردن و چك ايمن آنها انجام ميگيرد.اين سيستم با اتصال مستقيم يا غير مستقيم به شبكه پخش جهاني Global Distribution System GDS و سيستمهاي كنترل بار و مسافر شركتهاي هواپيمايي انجام ميگيرد.اين سيستم علاوه برآن ميتواند به سيستمهاي كنترل مهاجرت (immigration control) براي كنترل ويزا ، مهاجرت و ليست افراد پرواز ممنوع نيز وصل گردد.فرودگاههاي بين المللي بزرگ داراي DCS يكپارچه و يا مجزا براي شركتهاي هواپيمايي ميباشند.

شركتهاي هواپيمايي غير از سيستم پايه سيتا SITA از سيستمهاي پايه ديگري نيز استفاده ميكنند از جمله سيستم پايه آماديوس (Amadeus ) تاسيس 1987 براي شركتهاي هواپيمايي ايرفرنس ولوفتانزا ( Altéa Departure Control (DC) - Customer Management ) و يا سيستم انحصاري KLM  با نام  CODECO (computerized departure control ) ويا سيستم گاليلو مختص كشور انگلستان و يا سيستم  Departure Control System - iPort كه توسط شركت IT   هلند (Res2 ) ميتوان نام برد.

در ايران شركت هاي هواپيمايي از جمله ايران اير عضو سيستم پايه SITA  ميباشند. سيستم سيتا در سال 1949 با هدف ارتباط فرودگاه و ايرلاين با 185 كشور عضو و به 80 زبان راه اندازي گرديده است اين سيستم در ارتباط با عمليات هواپيما و فرودگاه ، عمليات بار و چمدان ، عمليات انبار داري ، عمليات تجاري و مديريت ارتباطات ميباشد.

سرويس كنترل خروجي (Departure Control Services ) بطوركلي ؛ كنترل ايمن خروج مسافران هوايي را  (secure end-to-end departure control) با گستره جهاني ، براي كاهش هزينه ها براي مشتريان ارائه ميكند.كه چك اتوماتيك مسافران و كنترل سوارشدن و سيستمهاي بالانس وزن و بار نيز از آنجمله ميباشد.

از جمله زينفعان سيستم خدمات DCS افراد زير را شامل شود : 1- فرودگاه ؛كه امور شبكه هاي اينترنتي را ارائه ميدهد وميتواند با ارائه دوره هاي آموزشي در شاخه هاي عملي  جذاب براي شركتهاي هواپيمايي باشند. 2- شركتهاي هواپيمايي؛ كه در دسترسي به تجهيزات فرودگاهي ميتواند تسريع گردد.3- مديران كنترل خروجي 4- مديران چك مسافران 5- مسافران ؛ با لذت بردن از رواني چك (check-in) با سيستمهاي انتقال آرام و ايمن .

فوايد سيستم DCS :

از جمله فوايد استفاده از اين سيستمها علاوه برافزايش سودمندي (( Increased productivity كه با كاهش زمان ارائه خدمات به مشتريان فرودگاه ، مديريت هندلينگ شركتها وتجميع سيستمهاي پشتيباني براي كليه شركتها انجام ميگردد ميتوان به افزايش بازده (Increased revenue ) كه با بازكردن سريع صندلي و فروش مجدد اشاره كرد وهمچنين رضايت مشتري (Customer satisfaction ) با تسريع و سادگي امورچك سوارشدن ونيز كاهش هزينه (Cost reduction) با كاهش هزينه هاي جرايم مربوط به ملزومات و تاخيرات پروازي ، ميتوان موارد زير را نيز اضافه  كرد:

 1- چك سريع مسافر و بار در فرودگاه 2- شمارش مسافران و جزييات مربوط به آنها 3- رديابي مسافر و بار مربوط به او 4- اطلاعات مربوط به سفر مسافر ( زمان حركت ؛ گيت پروازي خروجي مورد استفاده  و ...)

ويژگيهاي DCS :

 1- چك مسافر در عرض چند دقيقه انجام ميشود 2- تسهيل چك گروهي مسافران 3- پرينت و كپي كارت پرواز ( TAG  و يا Boarding pass ) 4- مديريت پرواز  5- ذخيره اطلاعات  6- رد يابي ومسيريابي مسافر و بار  7- تجزيه و تحليل پرواز  8- حذف كارت پروازي بدلايل خاصي كه مسافر نميتواند ادامه سفر دهد ( de check in)  9- ارتباط با سيستم BRS  .

وظايف  DCS:

1- انتخاب پرواز 2- Security number  3- مديريت بار 4- وارد كردن جزييات مسافر 5 - پرينت و كپي TAG   6-چك transit pass  7- دسترسي بار

وظايف   DCSدر گيت خروجي :

 1- كنترل كارت پرواز Boarding pass   2- تشخيص مسافر جا مانده و يا عدم انطباق مسافر خروجي با تعداد كارت پرواز صادر شده ( no show  ).

سيستم هاي پايه نظير،همانطور كه ذكر شد سيستم DCS را به شركتهاي هواپيمايي ارائه ميدهد و همچنين سيستمهاي APIS و APP  (براي ارائه ليست مسافران به كشورهاي مختلف قبل از انجام چك مسافري و تاييد سفر از نظر امنيتي) را نيزارائه ميدهد.

APIS= advance passenger information system   و APP= advance passenger processing  

سيستم (CUTE  )    common use terminal equipment  :

اين سيستم جهت استفاده اشتراكي از تسهيلات ترمينال و كانتر با راه اندازي سيستمهاي DCS بدون توجه به نرم افزار پايه شركت هواپيمايي بصورت عام مورد استفاده قرار مي گيرد؛ ميتواند تا 30 درصد هزينه ها را مخصوصا " در زير ساخت هاي ارتباطي براي فرودگاه و ايرلاين كم كند و معمولا" توسط فرودگاه براي يكپارچگي امو چك ارائه ميشود و كنترهاي چك پروازي بصورت عام قابل استفاده براي كليه شركتها شده و مديريت كانترها را آسان تر مينمايد.

از جمله معايب آن اين است 1- تعمير و نگهداري آن به عهده فرودگاه است 2- از لحاظ تكنولوژي گران ميباشد 3- مسئوليت ايرلاين در ترمينال را كم ميكند.

نسل بعدي اين سيستم CUPPS  نام دارد كه با انواع پرينتر ها قابل استفاده است.

سيستمهاي چك بار مسافر (BHS- BSM- BRS - RFID  ):

مسير حركت بار در فرودگاه :

Check in- screener -transport-sorting- make up- loading-aircraft –unload- transfer- arrival claim

  1-سيستم BHS  - baggage handling system   

2-سيستم BSM baggage source message  

3- سيستم متحرك چك بار mobile check in  اين سيستم متحرك توسط يكي از افراد شركت هواپيمايي حمل و بصورت سيار نسبت به چك بار و مسافر و صدور كارت پرواز ميشود

4- سيستم يك پارچه مديريت بار integrated baggage management system  

5-سيستم مفقودي بار mishandled  bag  

6-سيستم باركد RFID  

7- سيستم BRS baggage reconciliation system  سيستم تطبيق بار و مسافر كه دستگاه باركد خوان را با سيستم سيتا مرتبط ميكند بعنوان سيستم واسط بار و مسافر عمل ميكند.

   

منابع :

1-      وب سايت ويكي پديا Wikipedia مطلب مربوط به Departure Control System (DCS) ويرايش 9 February 2012 .

2-      وب سايت ويكي پديا Wikipedia مطلب مربوط به Amadeus IT Group ويرايش 12 April 2013.

3-      وب سايت ويكي پديا Wikipedia مطلب مربوط به List of DCS vendors ويرايش 11 March 2013 .

4-      وب سايت سيتا SITA مطلب مربوط به Departure Control Services  SITA_aero.htm .

5-      وب سايت Departure Control System – iPort

6-      وب سايت Amadeus.com مطلب مربوط به Altéa Departure Control – Customer Management

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 0:53 |

انواع مخازن سوخت هواپيما وموارد ايمني درعمليات سوختگيري هواپيما :

تهيه و تنظيم   لطيف جمشيدزاده از فرودگاه اردبيل

بطور كلي در ايران از دو نوع سوخت براي شركتهاي هواپيمايي استفاده ميشود :

1-      سوخت براي هواپيمايي توربيني Aviation Turbine Fuels ) ) JP4  و JETA-1  وatk   

2-      سوخت براي هواپيمايي پيستوني (Aviation Gasoline  )

روشهاي انتقال سوخت به هواپيما :

 توزيع سوخت هواپيما در فرودگاههاي كوچك معمولا بوسيله روش حمل با تانكر tanker  انجام ميشود بعضي از فرودگاههاي بزرگ داراي ايستگاههاي پمپ بنزين هستند كه هواپيما بايستي تاكسي كرده و در انجا سوخت گيري كند و بعضي داراي لوله كشي ثابت در پاركينگ ميباشند .انتقال سوخت به هواپيما در فرودگاه به دو روش پيوسته و ناپيوسته انجام ميگردد:

1-      پيوسته : در فرودگاههاي بزرگ براي حمل سوخت به هواپيما از سيستم لوله كشي ( Hydrant  )كه در پاركينگ هواپيما قبلا"انجام شده بصورت مداوم و پيوسته استفاده ميگردد. كه در اين روش  ماشين هاي پمپاژ سوخت كه در كنار پرواز قرار ميگيرندو انتقال از طريق پمپازسوخت لوله كشي شده  انجام ميگردد. اين نقاط در پاركينگ با علايمي مشخص ميباشد.

2-      ناپيوسته : ( Mobile Apron Tanker  ) در فرودگاههاي كوچك و متوسط بدلايل كاهش هزينه هاي لوله كشي و انعطاف پذيري وسايل نقليه سوخت و اقتصادي بودن سيستم بوسيله ماشين هاي سوخت رسان انجام ميگردد هرچند كه سوخت رساني براي هواپيماهاي پهن پيكر با اين روش مدت زمان بيشتري طول ميكشد.

همچنين انتقال سوخت به داخل هواپيما به دو صورت روي بال و زير بال (over wing  or  under wing) انجام ميگيرد . در هواپيماهاي كوچك و هليكوپتر ها و موتورهاي پيستوني از over wing كه شبيه سوخت رساني به ماشين و اتومبيل ميباشد كه يك يا چند درگاه سوخت باز ميكنند و سوخت به داخل آن توسط پمپ سنتي پمپاژ ميگردد. و براي هواپيماهاي بزرگ و سوخت جت از روش under wing يا single-point كه در آن لوله هاي فشار بالا به هواپيما وصل ميشوند و سوخت با فشار 40 psi و حداكثر 45 psi براي هواپيماهاي تجاري و براي هواپيماهاي نظامي بويژه جنگنده ها تا 60 psi  پمپاز ميگردد.

مشخص كردن سوخت avgas از سوخت جت jet fuel  ميتواند بسيار مهم باشد كه معمولا" سوخت avgas براي هواپيماهاي كوچك  به رنگ آبي وسبز و قرمز ميباشد و داراي نازل دهانك لوله nozzle با قطر 40 ميليمتر (در امريكا 45 ميليمتر) ميباشد . و سوخت جت jet fuel براي هواپيماهاي بزرگ تقريبا" كم رنگ  و دهانك نازل لوله آن كه "J spout"ناميده ميشود 60 ميليمتر ميباشد.

انواع مخازن سوخت هواپيما : ( Fuel tanks )

مخازن سوخت بکار رفته در هواپیما از لحاظ تعداد و ساختمان متفاوت هستند ولی همه آنها در هر هواپیما به هم وصل میباشند که این محل معمولا" میتواند بال و یا جاهای دیگر بدنه هواپیما باشد ، مخازن سوختی که عمدتا" در هواپیما کاربرد دارد عبارتند از :

1-         تانکهای غیر قابل انعطاف یا تانکهای محکم و سفت  ( Rigid tanks ) :

این تانکها معمولا" ورقه هایی از جنس آلومینیوم یا دورآلومین هستند که داخل این مخازن تیغه هایی تعبیه شده تا از جابجایی زیاد سوخت در داخل جلوگیری کند که البته این جابجایی ها در حرکت های چرخشی هواپیما زیاد است .

2-         مخازن اصلی ( Integral tanks ) :

این مخازن قسمتی از ساختمان بدنه هواپیما میباشد که بصورت مخازن نفوذ ناپذیری ساخته شده اند و این مخازن عمدتا" در بالهای هواپیما دیده میشود ولی در نقاط دیگر بدنه هواپیما نیز ممکن است وجود داشته باشد. هر حادثه و تصادف و برخوردی میتواند این مخازن را از شکل طبیعی خود خارج کند و یا باعث شکاف اتصالات و حرکت سوخت شود .

3-         مخازن قابل انعطاف  ( Flexible tanks ) :

این مخازن جعبه هایی قابل انعطاف از جنس پلاستیک و یا مشابه آن میباشد که توسط موادی بطور مناسب در بالها و یا نقاط دیگر بدنه تعبیه شده اند و این مخازن بوسیله فشار و پیچ هایی دو سر دنده ای در خود محکم شده اند. مزیتی که این نوع مخازن دارند این است که تکان هایی که بر اثر حوادث مختلف بوجود می اید اغلب آسیبی به این مخازن نمیزند مگر اینکه این مخازن توسط فلزات نوک تیز و دندانه دار بریده شود . ازمعایب این نوع مخازن میتوان از انتشار بخارات سمی که در اثر احتراق و سوختن خود این مخازن بوجود می آید را نام برد

4-         مخازن سوخت کمکی  ( Auxiliary tanks ) :

این مخازن در بیشتر هواپیماهای با طول پرواز زیاد بکار گرفته میشود و در محل های مناسبی از هواپیما مثل زیر بال یا بدنه و یا نوک بالها به مخازن اصلی اضافه میشوند  و گاهی نیز در خود بدنه هواپیما کار گذاشته میشوند .

قابل ذکر است مخازنی که در نوک بالها استفاده میشود حتما" باید از جنس فایبر گلاس ساخته شده باشد ولی مخازن بزرگتری نیز هستند که از فلزات ساخته شده اند تا فشارهایی را که به آنها وارد میشود را تحمل کنند با توجه به اینکه اغلب سوخت این مخازن در ساعات اولیه پرواز به مصرف میرسند لذا این سوختها سبب افزایش احتمال آتش سوزی نمیشوند و اگر حالت اضطراری برای هواپیما در حین پرواز اتفاق بیافتد خلبان میتواند این مخازن را از هواپیما جدا کند.

 

نكات لازم در سوختگيري هواپيما :

عمليات سوخت رساني به هواپيما ميتواند بسيار خطرناك باشد .رعايت موارد ايمني از نظر آتش سوزي(Fire risk) و مشكلات ناشي از الكتريسيته ساكن static electricity  و تحويل سوخت با فشار معين و تحويل سوخت با كيفيت از نكات عمده در سوخت رساني هواپيما ميباشد. وقتي هواپيما در هوا پرواز ميكند الكتريسيته ساكن زيادي را انباشته مينمايد كه در هنگام سوخت رساني ميتواند باعث آتش سوزي بخار سوخت گردد براي همين باندينگ كردن bonded  براي هواپيما و ماشين سوخت رساني انجام شود ويا براي هر دو اتصال زمين (ground earthing points ) وصل ميشود.

موارد ايمني درعمليات سوختگيري هواپيما :

سوختگيري هواپيما ها بوسيله تانكرهاي سوخت رساني (browser)در پارگينگ هواپيما با رعايت نكات ايمني  انجام ميگيرد:

الف) موارد احتياطي در هنگام سوختگيري:

1-      سوخت بصورت روزانه چك شود تا از هرگونه آلودگي آب و كثافات پاك باشد. زيرا وجود آب در سوخت در ارتفاع بالا و دماي پايين باعث ته نشين شدن آن در مخزن  و ايجاد يخزدگي در دهانه هاي لوله ها سوخت هواپيما ميگردد. در صورت وجود آب در سوخت بصورت مه رنگ ديده خواهد شد. يا بوسيله  پدهاي كه به رنگ سبز ميگردند وجود آب در سوخت را تشخيص داد.

2-      عمليات سوختگيري بايستي در هواي آزاد صورت گيرد.

3-      وسايل اطفاء حريق fire extinguishers در هنگام عمليات سوخت رساني در دسترس باشند.

4-      پرسنل دوره ديده مجرب براي اطفاء حريق در دسترس باشند.

5-      وسايل نقليه سوختگيري Fueling vehicles بايستي 50 پا (حدود 15 متر ) از هر ساختمان ؛آشيانه پروازي و هواپيماي پارك شده فاصله داشته باشد واحد ايمني (ARFF Department) مسئوليت نهايي بر تعيين چنين فاصله اي را دارد.

6-      تا فاصله 15 متري از هواپيمايي كه در حال سوختگيري است نبايد فندك ، كبريت و وسايل برقي و...مورد استفاده قرار گيرد.

7-      راننده ماشين سوخت رساني تا وقتي كه ماشين در منطقه مانور فرودگاه Movement Area ( پاركينگ ) قرار دارد بايد در كنار آن باقي بماند

8-      باندينگ كردن و اتصال زمين (ground earth points )براي هواپيما و ماشين سوخت رساني انجام شود. مقامت اتصال زمين نبايستي از 10000 اهم بيشتر باشد و نقطه اتصال زمين با دايره اي به قطر 15 سانتيمتر با رنگ سفيد مشخص شده باشد. بايستي ميله برق گير rod از هر نوع آلودگي و رنگ و... تميز باشد

9-      - وسايل موتوري سوخت گيري (refueling trucks )اطراف هواپيما بايد طوري مستقر شوند كه موارد ايمني زير مدنظر قرارگيرد الف)امكان نزديك شدن وسايل موتوري اطفاي حريق در هنگام ضرورت به هواپيما ميسر باشد ب) در صورت آتش سوزي اين ماشين الات مانع خروج مسافرين از هواپيما نگردد  ج)  امكان فرار سريع ماشين  سوخت رساني در حالات اضطراري وجود داشته باشد د) ماشين سوختگيري بايد حداقل(10 پا )3 متر از هواپيما و وسايل نقليه ديگر و 5 متر از دستگاههاي شارژ باتري اطراف هواپيما فاصله داشته باشد ي) ماشين سوخت رساني در زير بال قرار نگيرد.

10-  در طول عمليات سوختگيري نبايد موتور هواپيما روشن گردد.

11-  اگزوز خودروهاي سرويس دهنده به هواپيما نبايد توليد جرقه كنند.

12-  خودروهاي سرويس دهنده به هواپيما نبايستي در موقع سوختگيري زير بال هواپيما پارك شده باشند

13-  در نزديكي رادار عمليات سوختگيري نبايد انجام شود.

14-  در حين سوختگيري نبايستي باتري هواپيما ويا شارژ قطع و وصل شود.

15-  در حين سوختگيري نبايستي از فلاش و موبايل استفاده كرد.

16-  زماني كه چرخ هاي هواپيما داغ است نبايد عمليات سوختگيري انجام شود.

17-  هنگام رعدوبرق سوختگيري ممنوع است

ب) موارد احتياطي هنگام سوخت رساني وقتي كه مسافر در داخل هواپيما؛ در حال سوار يا پياده شدن است.

1- سوخت رساني براي پرواز هنگامي كه مسافر داخل هواپيماست و يا در حال سوار كردن و يا پياده كردن مسافران ميباشد ممنوع است مگر با حضور متخصيصين مجرب و وجود وسايل اطفائ حريق كه معمولا در اين حالت ماشين آتش نشاني فرودگاه با درخواست خلبان و موافقت مراقبت پروازدر محل حضور مييابد.

2- بايد ارتباط راديويي دو طرفه هنگام سوخت رساني با عوامل زميني و سوخت رساني برقرار باشد.

3- بايد هنگام سوختگيري هواپيما اطلاع رساني لازم به مسافران انجام شود تا از كشيدن سيگار خوداري و يا از بكاربردن هر وسيله اي كه توليد جرقه مينمايد خودداري نمايند و علايم درب خروج و نكشيدن سيگار در داخل هواپيما روشن باشد. و نبايد مسافران كمربند ايمني خود را بسته نگه دارند.

2- در موقع سوار و پياده شدن مسافرين در حين عمليات سوختگيري يك نفر مراقب مسافرين بوده و از استعمال دخانيات آنها شديدا جلوگيري نمايد.

3- اگر براي  پياده و سوار شدن مسافران پلكان ها در درهاي اصلي مستقرشده باشد  بايستي درب هاي اصلي باز و يا نبمه باز بوده و در صورتي كه به علت وضع جوي مجبور به بستن در اصلي باشند نبايد قفل شود.

4- چنانچه در عمليات سوختگيري بخارات سوخت به داخل هواپيما رخنه كرده باشد از بكار بردن وسايل الكتريكي جدا خودداري كرده و نبايد محل خروجي مسدود گردد.

ج) موارد احتياطي هنگام سوخت رساني براي تخليه الكتريسيته ساكن توليد شده بر روي سطوح هواپيما و يا خودروي سوخت رسان :

بايستي :1- اتصال سيم از ماشين سوخت رساني به زمين 2- اتصال سيم از هواپيما به زمين 3- اتصال سيم از وسيله سوخت رسان به هواپيما 4- اتصال سيم از نازل سوخت رساني به هواپيما كه بايستي قبل از باز كردن در باك هواپيما انجام گيرد و بايد قبل از جمع آوري سيم هاي اتصال در باك بسته باشد.

تخليه عمدي سوخت در پرواز FUEL DUMPING :

خالي كردن سوخت قابل استفاده هواپيما در پرواز هنگام وضعيت اضطراري براي كاهش وزن هواپيما در هنگام نشستن  و انجام نشستن بيخطر پرواز كه توسط خلبان عامدا" انجام ميشود . اين تخليه سوخت نبايستي بر روي شهرها و رودخانه ها و يا مناطقي كه رعد و برق وجود دارد انجام شود و در ارتفاع بالاي 6000 پاي( 1800 متر ) بايد صورت گيرد. هواپيما هاي ديگر از اين پرواز بايستي جداو دور باشند و پشت سر اين پرواز قرار نگيرند و جدايي طولي حداقل 10 ناتيكال مايل را داشته باشند و در صورت انجام جدايي عمودي( vertical separation) حداقل 15 دقيقه ( 50 مايل ) فاصله و 1000 پا بالا تر و يا 3000 پا پايين تر از هواپيمايي كه تخليه سوخت انجام ميدهند قرار داشته باشند.

 هنگام تخليه سوخت در صورت انجام سكوت راديويي بايستي زمان اتمام آن با مراقبت پرواز توافق شود و همچنين گروه پروازي بصورت مانيتور روي فركانس باقي بماند.

تخليه غير عمدي سوخت FUEL SIPHONING : نشتي سوخت هواپيما بدليل غير عمدي مانند سرريز شدن ؛سوراخ شدن تانكر ؛ شل شدن درب تانكر و ...

منبع :

1-     هواپیمایی و زبان انگلیسی

2-     قسمتي از مقاله مهندس مهدي سرگزي از فرودگاه اردبيل از وب لاگ  http://iran-arff.blogfa.com/post-125.aspx

3-     Pilot/Controller Glossary

4-     Doc 4444 ATM/501 Air Traffic Management Fifteenth Edition — 2007

5-      تجهيزات و سيستم هاي ترمينال  ، مهندس سعيد سلطاني   ، آذر 1391

6-     Dictionary of Aviation  second edition David Crocker

7-     Doc 9859  AN/460 Safety Management Manual (SMM) First Edition — 2006

8-     ICAS 114-Volume 1-Aerodromesانكس 114 جلد يك فرودگاه Chapter 11: Standards for Other Aerodrome Facilities

9-     دستورالعمل 2514 دستورالعمل هاي هواپیمایی کشوري     Civil Aviation Directives CAD 2514

10- - مطلب مربوط  aviation fuel به از سايت Wikipedia, the free encyclopedia ويرايش 26 February 2013

11-  Annex 6 Operation of Aircraft Part I International Commercial Air Transport — Aero planes

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 16:24 |

عنوان : ارتباط راديوئی مراقبت پرواز با وسايل نقليه فرودگاهی

" ATC Radio Use by Airport Vehicles   "

تهيه وتنظيم  : لطيف جمشيدزاده از فرودگاه اردبيل

منبع :      From SKYbrary Wiki

مقدمه :

يكِی از ملزومات كليدی برای استقرارايمن وسايل نقليه در مناطق مانور داخل فرودگاهی در رابطه با هواپيما  اين است كه راننده يا همكار مستقر شده در صندلی جلويی وسيله نقليه صلاحيت لازم برای ارتباط راديويی با مراقبت پرواز را داشته باشد.( فرد دوره ديده و آشنا با وسايل ارتباط راديويی باشد)

مقامات فرودگاهی معمولا" دارای مسئوليت كلی برای تنظيم ونظارت بر استاندارد ها را دارند؛ علاوه برآن آژانس عملياتی وسايل نقليه ؛ براي اطمينان از اينكه ارتباط راديويی وسيله نقليه اشان با مراقبت پرواز استاندارد لازم را داراست و هيچگونه خللی  در روند ايمنی هواپيما ايجاد نميكند  مستقيما"  مسئوليت دارند. لازم بذكر است كه بعضی از وسايل نقليه تحت نظر مستقيم مسئولان هواپيمایی بوده وبقيه اكثرا" توسط سايرارائه دهندگان خدمات هواپيمايی كار ميكنند.

بايد در نظر داشته باشيم كه مصيبت عظمي هنگامی است كه در حين حركت سريع هواپيما برای برخاستن ونشستن روی باند با يك وسيله نقليه زمينی مواجه شويم. يك بررسی ملی در سال 2007 نشان ميدهد كه 26 درصد از تداخل و سوانح  ثبت شده در باند به نوعی با وسايل نقليه زمينی مرتبط بوده است و اين خطا اكثرا" خطای كنترلر مراقبت پرواز نبوده بلكه اشتباهی است كه بوسيله راننده وسيله نقليه ايجاد ميشود.

رانندگان وسايل نقليه چه كسانی هستند ؟

 بخش اعظمی از پرسنل مسئول در فرودگاه كه نقشهای متفاوتی در تكميل وانجام كارهای خاص فرودگاهی دارند در كنار ساير رانندگان محوطه فرودگاهی در رابطه با موارد زير مشغول فعاليت ميباشند :

 • تعمير و نگهداری هواپيما
 • عمليات يخ زدايی زمينی هواپيما
 • تامين توشه و آذوقه هواپيما
 • عمليات نظافت هواپيما
 • عمليات سوخت رسانی به هواپيما
 • حمل و نقل مسافران و گروه پروازی
 • حمل بار ومحموله هواپيما
 • گارد محافظين مورد نياز هواپيما

 

آنها كجا رانندگی ميكنند ؟

هر متصدی فرودگاهی انتظار دارد كه برای اطمينان ازصدور مجوز رانندگی در محوطه فرودگاه  و دستورالعملهای برای تائيد اعتبار واعلان استفاده موثر از فركانس ارتباط راديويی كنترل ترافيك پرواز؛ سيستمی وجود داشته باشد.

رانندگی در محوطه فرودگاهی به راحتی ميتواند به دو بخش ازجمله در محوطه اصلی و محوطه مانور مشترك با هواپيما قابل تفكيك باشد؛ در محوطه ای كه نياز به ارتباط راديويی نيست و نواحی كه جهت دسترسی  به آن نواحی نياز به ارتباط راديويی و كسب مجوز از مراقبت پرواز ميباشد و در اين مقاله استناد به اين محوطه اخير ميباشد كه در رابطه با ايمنی هواپيما است و بايستی برای ورود و تردد در آن محوطه مجوز راديويی مراقبت پرواز دريافت شود.

عناصر كليدی مورد قبول ارتباط راديويی مراقبت پرواز برای ارتباط با رانندگان زمينی به شرح زير ميباشد :

 • در فرودگاههای بزرگ با فركانس متفاوتی و با يك معرف راديويی متفاوت بايد تماس گرفته شود كه اين معرف راديويی ميتواند  tower  ( نشانگر باند فعال يا مورد استفاده برای پرواز است) و ground  ( نشانگر غير محوطه باند فعال است)  باشد.
 • مكالمات خيلی واضح و با سرعت متوسط اداء شود ؛ مخصوصا" اگر فرد به زبان محلی و بالهجه صحبت می نمايد.
 • قبل از شروع  مكالمه و ارسال پيغام همواره گوش كند  و با فاصله كوتاهی"مكث " نسبت به مكالمه قبلی با ترافيك قبلی يا ATC  مكالمه نمايد .
 • قبل از شروع مكالمه دگمه پرس زده شود وتا اتمام كامل مكالمه آنرا رها نسازد وبي شك در صورت قطع شدن آن در وسط مكالمه باعث حذف قسمتی از مكالمه خواهد شد.
 • آرايش استقرار هواپيما ها و موقيعت باند ها و تاكسی رو های باند ونقاط ايستايی ابتداي باند را بداند
 • قبل از توصيه مسير باند مورد استفاده و هر مكانی كه در آن كار ساختمانی انجام ميشود وهمچنين  تاكسی رو های بسته شده كه موثر هستند شناسايی شود
 • محدوديت سرعت كاملا" اعمال شود و مراقبت پرواز برای تصحيح مجوزسرعت داده شده كاملا" مجاز است.
 • علايم جاده ای در صورت وجود استفاده شود.
 • در صورت هرگونه شك وشبه در مورد مجوز داده شده با لفظ " تكرار مجدد " قبل از حركت كاملا" مسير حركت مفهوم و فهميده شود
 • اطمينان شود كه مجوز صادر شده توسط مراقبت پروازقبل از حركت ؛  باز خوانی  شود.
 • معرف راديويی تعريف شده برای رانندگان و يا وسيله نقليه به خاطر سپرده شود در طول زمان تردد  گوش داده شود و برای تفكيك ارتباطات راديويی به كار رود
 • به دستورالعمل در صورت قطع ارتباط راديوی آشنا باشد
 • و...

 

استفاده از مكالمات و اصطلاحات استاندارد هوانوردی :

كوتاه و موجز بودن مكالمات راديوی بدليل كاهش زمان مكالمه يكی از ضروريات است و مهمتر از آن قابل فهم بودن آنها ميباشد.اكثرا" يك كلمه هم تراز يك اصطلاح و عبارت است .و گاهی لغات يك كلمه ای رايج در اصطلاحات روزمره كه شايد زياد مهم نباشند در مراقبت پرواز دستورات بسيار  مهمی هستند.و همچنين گاهی اعداد و حروفات منفردا" در مكالمات راديويی بين المللی مهم هستند مثلا" وقتی گفته ميشود " در سی 12 نگهدار " (Hold at C12)  

باند مورد استفاده فعال :

بعضی فرودگاهها بيش از يك باند دارند فلذا بسيار مهم است كه بدانيم كدامين باند مورد استفاده "فعال " است.فلذا گرفتن مجوز خاص برای قطع باند فعال بسيار ضروری تر از باند غير فعال خواهد بود.

يدك كشيدن هواپيما TOWING   :

افرادی كه برای رانندگی وسيله نقليه هنگام يدك كشيدن هواپيما مورد استفاده قرار ميگيرندو مجاز به مكالمه با مراقبت پرواز ميشوند بايد بدقت انتخاب شده و دوره آموزشی تخصصی لازم را توسط شركت مربوطه گذرانده باشندو كاهش ديد هوا و بزرگی و ابعاد هواپيما را هنگام بكسل كردن هواپيما مد نظر قرار دهند.ومخاطره وقتی خواهد بود كه ارتباط راديويی هنگام يدك كشيدن قطع شود و يا راننده يدك كش بدون هماهنگی و با نظر خود حركت نمايد.

دستورالعمل حركت در ديد پايين :

هر فرودگاهی يك دستورالعمل مورد تاييد برای حركت در ديد هواشناسی پايين دارد و در هنگام ديد پايين اين مجموعه دستورالعمل بايد مد نظر قرار دارد. و وسايل نقليه بايستی با محدوديت سرعت حركت نموده و درهنگام روز نيز بايداز روشنايی باند مورداستفاده قرار گيرد.

گزارشات پيش دارندگی :

از جنبه های مهم  در هنگام رانندگی تحت نظر مراقبت پروازاين است كه دقيقا" دستوالعمل داده شده رعايت شود ورانندگی با هوشياری كامل به اطراف باشد ويكی از مسئوليتهای رانندگان مراقبت و هوشياری و  گزارش داوطلبانه مشاهدات مخاطره اميز مشاهده شده از طريق راديو به مراقبت پرواز در موارد زير است:

 • هرگونه عيوب ظاهری و غير نرمال خارجی در رابطه با هواپيما و درنزديكی آن
 • فعاليت پرندگان يا حيوانات كه در ديد مراقبت پرواز نيست و ميتواند خطر بالقوه برای هواپيما باشد
 • هرگونه پديده FOD  يعنی شن وماسه و ضايعات قابل مشاهده
 • و هر گونه خطر قابل تشخيص از داخل وسيله نقليه برای پرسنل و هواپيما به مراقبت پرواز گزارش و منعكس گردد.

 

اسكورت وسايل نقليه ای كه با مراقبت پرواز ارتباط راديوی ندارند:

 

در صورت وجود دستوالعمل مورد توافق واحد كنترل ترافيك پرواز؛ اسقراريك وسيله نقليه مجاز به ارتباط راديوی در ناحيه تحت كنترل مراقبت پرواز در نزديكی وسايل نقليه بازديد كنندگان مناسب خواهد بود.و همچنين اين وسيله اسكورت ميتواند به نحوه هماهنگی وسايل نقليه ديگر نظارت داشته باشد وموقعيت آنها را همواره مد نظر قرار دهد تا اطمينان يابد وسايل نقليه براساس مجوز مراقبت پرواز در مسير مشخص شده حركت نمايندكه اين بوسيله عوامل ايمنی زمينی ميتواند انجام شود.

تيم محلی ايمنی باند Local Runway Safety Teams  (LRST )   :

اغلب يك تيم محلی ايمنی باند در فرودگاه وجود دارد . ودر صورت وجود آن ؛ بوسيله مدير فرودگاه و با حضور كنترل ترافيك هوايی ATC   اداره ميشود.و آن برای نظارت بر دستورالعملهای ايمنی باند دررابطه با قطع باند توسط وسايل نقليه وهشداربرای رانندگان و استاندارد مكالمات راديويی بين رانندگان و برای جمع آوری اطلاعات دريافتی و كمك برای  هماهنگی حل مشكلات و صدور هشدارهای لازم ؛ايجاد شده است.

 

منابع :

سايت اينترنتی SKYbrary wiki   متن Atc Radio Use by Airport Vehicles   

.................................................................................................................

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ و ساعت 0:30 |

حمل و نقل ایمن کالای خطرناک در هوا The Safe Transport of Dangerous Goods by Air  :

تهیه و تنظیم  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

حمل و نقل ایمن کالای پر خطر در هوا و هواپیما عنوان ضمیمه شماره 18 سازمان هواپیمای کشوری Annex 18 )) میباشد.

کالای پر خطر" Dangerous goods"  طبق انکس 18 عبارت است از هر نوع کالا و ماده ای که دارای ریسک خطر برای سلامتی ، ایمنی ،دارایی یا محیط باشد و درلیست کالاهای پر خطر قواعد فنی (Doc 9284) ذکر شده و یا بر اساس این قواعد طبقه بندی شده باشد.

طبقه بندی مواد و کالاهای خطرناک بایستی بر اساس  قواعد فنی" Technical Instructions " یعنی سند ضمیمه شماره 9284 سازمان بین المللی هوانوردی کشوری  باشد و جزئیات معین شده برای طبقه بندی مواد خطرناک در Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) ذکر شده است ودر این طبقه بندی ، خطرات بالقوه و مرتبط با حمل و نقل کالاهای پر خطر در هوا براساس توصیه های کمیته صادرات و نقل و انتقال کالاهای پر خطر ملل متحد میباشد.

(United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods).

لازم بذکر است ، انتقال کالاهای پر خطر بوسیله هوا ممنوع میباشد مگر اینکه در انکس 18 قید شده باشد ویا جزئیات این استثنا ها در سند قواعد فنی برای حمل با شرایط خاص ذکر شده است.

انتقال مواد و کالاهای زیر بوسیله هوا ممنوع میباشد مگر اینکه جزئیات و نحوه  انتقال آنها در قواعد فنی (Doc 9284)  ذکر شده باشد. 1- کالاها و موادی که در شرایط عادی  در قواعد فنی ذکر شده  باشد ممنوع میباشند 2- حیوانات زنده آلوده .

بسته بندی مواد وکالاهای پرخطر  PACKING :

مواد و کالاهای خطرناک بایستی بر اساس شرایط انکس 18 و داکیومنت 9284برای حمل هوایی بسته بندی شده باشد.و این بسته بندی با کیفیت بالا و با ساختار مطمئن و برای جلوگیری از نشط و تراوش در شرایط تغییرات دمایی و رطوبت و فشارو ارتعاش بسته بندی شده باشد و بسته مناسب به محتوا بوده و در مواجه مستقیم با سایر مواد برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمایی مصون و محفوظ شده باشد.و هر بسته بایستی برچسب مناسب داشته باشد.و دارای آرم  شکلی مناسب داشته و علایمی مانند شماره بين المللي برای مواد خطرناک UN number نیز داشته باشد. توصیه میشود علاوه بر زبان کشور اصلی حمل کننده کالا ، علایم به زبان انگلیسی نیز در مورد کالا های خطرناک درج گردد.

بایستی ارائه دهنده کالای پرخطر شناخت کافی درمورد دستورالعملهای حمل کالای ممنوعه بوسیله پست هوایی را داشته باشد. واین فرد هنگام ارائه کالا جهت حمل هوایی ، فرم مربوط به حمل کالا های خطرناک را بر اساس داکیومنت پر نموده وامضائ نماید و سند مربوطه راکه حاوی دستورالعمل های مورد نیاز است به اپراتور حمل کننده کالا( شرکت هواپیمایی ) ارائه دهد.

شرکت هواپیمایی بایستی چک لیست پذیرش برای کالاهای خطرناک داشته باشد.

بارگیری و انبارکردن کالاو محموله شامل مواد رادیواکتیو در هواپیما بایستی بر طبق موارد ارائه شده در  قواعد فنی(Doc 9284)  باشد.و این محموله ها بایستی در مورد نشتی آن بازدید شود و بدون هر نوع صدمه ای باشد.و در صورت مشاهده هر نوع نشتی در محموله بارگیری شده در هواپیما بایستی اپراتور شرکت هواپیمایی نسبت به تخلیه آن از هواپیما توسط خود یا سازمانهای مسئول اقدام کندو در مورد آلودگی سایر محموله ها مطمئن گردد.

شرایط حمل کالای پر خطر در هوا :

 کالاهای خطرناک نبایستی توسط هواپیمایی مسافربری  و یا توسط هواپیمایی که دارای خدمه پرواز است حمل شود مگر اینکه بر اساس داکیومنت قواعد فنی مجاز شده باشد.

اگر هر نوع آلودگی ناشی از نشتی حمل کالای پر خطر در هواپیما دیده شود بایستی بلافاصله رفع گردد.و در صورتیکه آلودگی مربوط به مواد رادیواکتیو بود بایستی هواپیما بلافاصله خارج از سرویس گردد تا میزان آلودگی رادیواکتیو طبق داکیومنت قواعد فنی به حد قابل قبول برسد.

کالا های پرخطر باید بطور جدا از سایر کالاها در هواپیما حمل شود .

 بسته های سمی و مواد مسری باید بر اساس قواعد فنی در هواپیما انباشته شود.و مواد رادیواکتیو جدا از اشخاص و حیوانات زنده و فیلم عکاسی استفاده نشده  قرارگیرد.

وقتی مواد و کالاهای پرخطر در هواپیما بارگیری گردید شرکت هواپیمایی مربوطه موظف به حفظ و نگهداری این مواد از صدمات و هر نوع حرکتی که باعث خرابی محموله گردد میباشد.و در مورد بسته های که دارای مواد رادیواکتیو میباشند این حفاظت بایستی اطمینان از جدایی ذکر شده در بالا نیزشامل  باشد.

بجز در مواردی که در داکیومنت قواعد فنی ذکر شده هر نوع بارگیری کالاهای پر خطر در هواپیماهای صرفا" باربری بایستی طوری بارگیری گردد که در تحت نظر پرسنل مسئول باشد ونگهداری آن در مورد اندازه و وزن و جدایی نسبت به سایر بار ها مد نظر قرار گیرد.

ارائه اطلاعات در مورد حمل کالاهای پرخطر :

اپراتور شرکت هواپیمایی که کالای پر خطر حمل میکند باید هرچه زودتر قبل از خروج هواپیما اطلاعات لازم رادر این مورد به صورت نوشته همانطور که در داکیومنت قواعد فنی ذکر شده به سرخلبان پرواز ارائه دهد.

اپراتور شرکت هواپیمایی که کالای پر خطر حمل میکند باید این اطلاعات را در کتابچه دستی عملیاتی ارائه دهد ، بطوریکه خدمه پروازی بتوانند وظیفه و مسئولیت خود را در هنگام حمل کالای پر خطر دانسته وبا دستورالعمل لازم در هنگام وقوع وضعیت اضطراری ناشی ازاین مواد پرخطر را آشنا باشند.

همه کشورهای طرف قرارداد در این رابطه بایستی اطلاعات لازم در مورد حمل کالای پرخطر و ممنوع بودن حمل آن با هواپیما را به مسافران ارائه دهند.

در هنگام وقوع سانحه برای هواپیمای در حال پرواز، سرخلبان بایستی در اولین فرصت ممکن که شرایط ایجاب میکند ، واحد مراقبت پروازومسئولین فرودگاهی  را در مورد وجود کالای پرخطر در هواپیما به نحوی که در داکیومنت قواعدفنی ذکر شده آگاه نماید.

در هنگام وقوع رویداد 1- سانحه هواپیما accident 2- حادثه  جدی  incident  در صورت در گیر شدن بار مواد کالای پر خطر، اپراتور شرکت هواپیمایی باری حمل کننده کالا باید اطلاعات را بدون تاخیر به مسئولین خدمات وضعیت اضطراری سوانح و حوادث کالاهای خطر ناک بر اساس اطلاعات کتبی ارائه شده توسط سر خلبان ارائه دهد علاوه بر آن اپراتور شرکت هواپیمایی باید این اطلاعات را به مسئولین کشوری شرکت مربوطه و کشوری که حادثه در انجا رویداده اطلاع داده شود.

طبقه بندی اقلام ممنوعه و پر خطر در هواپیما :

برای حمل  اقلام ممنوعه و نحوه مواجه با آنها  به روشهای زیر عمل میشود :

1- حمل شی مورد نظر در کیف دستی مسافر مگر اینکه ایمنی پرواز را به مخاطره اندازد 2- ضبط شی و نابود نمودن آن بطور صحیح 3- ضبط شی و نگهداری آن در انبار توسط مقامات فرودگاه و یا اپراتور هواپیمایی جهت بازگرداندن به مسافر 4- جابه جایی و بسته بندی صحیح و انتقال به انبار هواپیما جهت بازگرداندن به مسافر در مقصد.

بمنظور شناسايي اقلام ممنوعه ميتوان آنها را به پنج گروه طبقه بندي نمود:

           سلاحهاي گرم ، تفنگ و جنگ افزارها : تفنگهاي بادي ساچمه اي و گلوله اي  سلاحهاي گرم – ابزارالات کشتار حيوانات – منجنيق ها – قطعات سلاحهاي گرم بجز تجهيزات تلسکوپي – کمانهاي تفنگي – نيزه – تفنگهاي ناخني و پيچي صنعتي – روشن کنندهاي شبيه سلاح گرم – سلاحهاي گرم تقلبي – تفنگهاي منور و استارتر – تجهيزات شوک دهنده و بي حس کننده  و تحريک کننده دامي و تفنگهاي اسباب بازي .

           سلاحهاي قابل نشانه گيري و نوک تيز : تبر و تبرچه – تير ها و پيکان – چنگک –نيزه ها و تفنگهاي نيزه اي –يخ شکن و کلنگ –اسکيت روي يخ – چاقوي ضامن دار- چاقو و ساطور – تيغ و برنده ها بدون ايمني –شمشير چاقوي جراحي –قيچي –عصاي اسکي و پياده روي- اجسام پرتاب شدني – ابزارالاتي که بتوان به عنوان سلاح بکار برد

           ابزار آلات بدون نوک يا کند: انواع چوب بيليارد و سافت بال و بيلياردو گلف و کريکت و هاکي – انواع باتوم يا چماق ثابت و يا قابل ارتجاع –قلاب ماهيگيري –پاروي کاياک و قايق هاي کوچک – تجهيزات ورزشهاي رزمي ( پنجه بکس ، گرز ، چماق ، خرمن کوب برنج ، مته ، کوباتن ، کوباسات ، اسکيت بورد.

           مواد منفجره و قابل اشتعال : اسپري رنگ – مشروبات بيش از 80 درصد الکل – مهمات – کلاهک موشک – چاشني و فتيله ها – تجهيزات انفجاري – وسايل آتش بازي – سوخت قابل اشتعال ( بنزين ، گازوئيل ، مايع روشن کننده ، الکل ، اتانل ، گاز و گپسول گاز ، بوتان ، پرو پان ، استيلن ، اکسيژن با حجم بالا  ) – انواع نارنجک – مين ها و منابع قابل انفجار – کبريتهاي فاقد ايمني- تجهيزات انفجاري جعلي – انواع گاز اشک آور و دودزا –تريانتين و تينر رنگ.

           مواد سمي و شيميايي : اسيدها و مواد قليايي ( باطريهاي مرطوب قابل نشت ) – مواد خورنده ( جيوه و کلرين ) – اسپري ناتوان کننده ( گاز اشک آور و اسپري فلفل ) – خاموش کنندهاي آتش – مواد بيولوژيکي خطر زا ( خون آلوده ، باکتري و ويروس )- مواد خود اشتعال يا احتراق –سموم – مواد راديواکتيو ( ايزوتوپهاي تجاري و دارويي ).

           ساير اشيا ممنوعه با درصد ريسک :برخي از اقلام براي اقدام به عمليات مداخله جويانه ميتواند بکار رود که توسط بعضي کشورها به ليست اقلام ممنوعه اضافه شده است و نبايد در کيف دستي يا کابين هواپيما حمل گردد :در بطري باز کن – سوزنهاي تزريق فاقد نسخه پزشک –سوزن خياطي –چاقوو قيچي هاي با لبه تيز کمتر از 6 سانتي متر- کارد و چنگال فلزي – تيغ ها

اقلام و مواد پرخطر زير نبايستي بهيچ عنوان در کيف دستي مسافران حمل گردد:

           مواد مخرب : جيوه ، باطري ماشين

           مواد منفجره : چاشني ها ،فتيله هاي مواد منفجره ، نارنجکها ، مين ها و مواد منفجره

           مايعات قابل اشتعال : گازوئيل و متانول

           جامدات قابل اشتعال و مواد واکنشي :  منيزيم ، روشن کنندگان آتش ، وسايل آتش بازي و منورها

           گازها :پروپان ، بوتان

           اکسيدکنندها و پروکسيد هاي آلي : سفيد کنندها و جعبه ابزار ماشين

           مواد راديواکتيو :ايزوتوپهاي تجاري و دارويي

           مواد سمي و سرايت کننده : سموم کشنده ، خون آلوده

           ساير مواد : اجزائ سيستم سوخت وسايل نقليه که حاوي سوخت باشند

منبع :

           انکس 18 ايکائو

           بخشنامه معاونت خدمات فرودگاهي شرکت فرودگاههاي ايران.

....................................................................................................................................

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 11:58 |

انتونوف225           Antonov An-225 Mriya   :

 تهيه و تنظيم :  لطيف جمشيدزاده  از فرودگاه اردبيل   

مقدمه :     

این هواپیما بزرگترین و پرقدرت ترین هواپیمای ترابری هوايی استراتژيك بال ثابت ميباشد که برای حمل و نقل شاتل بوران  (Buran orbiter سفینه فضایی شوری که تنها یکبار در سال 1988 به فضا سفر کرد) ساخته شده بود. این هواپیما مدل بزرگتری از هواپیمای موفق An-124 Ruslan است. Mriya در زبان اوکراینی و روسی  به معنای "رویا" است و اين هواپيما در ناتو بنام Cossack معروف ميباشد .

اولين هواپيمايی انتونوف 225برای بروژه فضايی شوروی سابق در سال 1988دركارخانه انتونوف واحد اوكراين  Soviet Antonov Design Bureau  طراحِی وتكميل شده است و در 21 دسامبر 1988 برای اولين بار پرواز نموده است و بصورت ايستا در نمايش هوايی پاريس 1988 و در نمايش هوايی Farnborough در 1990 به نمايش درآمد.

An-225  بزرگترین هواپیما در جهان به شمار می رود که پروازهای موفقیت آمیز متعددی داشته است. این هواپیما حتی از Airbus A380 و نیز همتای خود C-5 Galaxy که به منظور حمل هواپیماهای جنگی ساخته شده بود، بزرگتر است.

An-225  با حداکثر وزن ناخالص 640 تن، در حال حاضر سنگین ترین هواپیمای جهان است. هر چند هواپیمای Hughes H-4 Hercules که به "Spruce Goose" (غار آراسته و زیبا) شهرت داشت، وزن بیشتری نسبت به An-225 دارا بود و طول بالهایش نیز بیشتر بود، اما H-4 تنها یک بار موفق به پرواز شد.

در نوامبر سال 2004، سازمان جهانی نگهدارنده رکوردهای انواع وسایل نقلیه هوایی FAI، نام An-225 را در کتاب رکوردهای سال، که همه ساله به چاپ می رسد، جای داد. این هواپیما رکورد 240 پرواز موفق را در احتیار دارد.

پیشرفت و توسعه :

An-225 که در اصل برای پروژه فضایی کشور روسیه و به عنوان جایگزینی برای Myasishchev VM-T ساخته شد، به راحتی قادر به حمل راکت Energia و شاتل فضایی Buran است. کارایی و قدرت این هواپیما، آنرا هم ردیف هواپیمای حمل کننده شاتل آمریکایی (Airbus Beluga و Boeing 747 ) قرار داده است.

دو هواپیما از این مدل سفارش شده بود ولی تنها یکی از آنها با شماره UR-82060 به منظور حمل بارهای سنگین  و حجيم با وزن حداکثر 250000 كيلوگرم، تكميل گرديدوساخت یکی ديگر از An-225 نیز در اواخر دهه 1980 درادامه پروژه فضایی کشور روسیه، آغاز شد اما با سقوط شوروی سابق در سال 1991و ابطال پروژه هوا فضای شوروی ، نیمه تمام رها شد و بعدها ازشش  موتور آن(در پروژه Ivchenko Progress  ) در هواپیماهای An-124 استفاده شد.

در سال 2000 نیاز به هواپیمای An-225 دوباره مطرح گرديد و در سال 2004 عملیات به پایان رساندن دومین An-225 نیمه تمام آغاز گشت، قرار بود ساخت این هواپیما تا اواسط سال 2006 به پایان برسد.

خصوصيات طراحی:

An-225 در واقع مدل پیشرفته An-124 است که در قسمت بدنه و قسمت جلو و عقب بالهای آن تغییراتی بوجود آمده، دو موتور توربوفن (turbofan) از نوع Lotarev D-18 به بال ها اضافه شده و تعداد کلی موتورهای بالها را به شش عدد رسانده است. به علاوه به منظور تسهیل در سیستم فرود، تعداد چرخ های آن به 32 عدد افزایش یافته است.

در و پلکانی که به منظور حمل بار در An-124 وجود داشت، به منظور سبک تر کردن وزن هواپیما حذف شده اند، کنترل کننده ها و تثبیت کننده های پرواز از حالت عمودی به حالت افقی تبدیل شدند و قسمت دم هواپیما دارای دو سکان عمودی شده که باعث می شوند در مواقع لزوم حمل بار اضافی امکان پذیر باشد و آشفتگی آیرودینامیکی ایجاد شده را کنترل می نماید. برخلاف An-124، هواپیمای An- 225 برای مانورهای جنگی و عملیاتی با مسیرهای کوتاه طراحی نشده است.

تاريخچه عملياتی :

اواخر 1980 دولت شوروی سابق تصميم گرفت به کسب در آمد از تجهیزات نظامی خود اقدام كند وبهمين منظور در سال 1989 یک کارخانه به منظور ساخت هواپیماهای غول پیکر با عنوان "Antonov Airlines" در اوکراین و كيف تاسیس شد وعمليات خود را  از فرودگاه London Luton Airport لندن با مشارکت کارخانه Air Foyle HeavyLift آغاز نمود. این کارخانه با ساخت چهارفروند هواپیمای An-124-100 و سه فروند هواپیمای Antonov An-12  شروع بكار كرد.ولی در اواخر 1990 نیاز مبرم به هواپیمایی بزرگتر از An-124 احساس گرديد. در پاسخ به این نیاز اولین An-225 با موتورهای اضافی جهت نقل و انتقال محموله های باری بیش از اندازه سنگین تحت مدیریت شركت هوانوردی  Antonov Airlines ساخته شد.

در 26 ماه مه سال 2001 این هواپیما از کمیته جهانی هوانوردیInterstate Aviation Committee Aviation Register (IAC AR)  گواهی نامه رسمی خود را دریافت نمود، پس از آن اولین پرواز تجاری خودرا تاریخ سوم ژانویه 2002 از شهر Stuttgart آلمان به مقصد Thumraitعمان با حمل مواد  غذای آماده به وزن 2165 تن برای ارتش آمریکااقدام كرد.

از آن زمان تا کنون هواپیمای An-225 به عنوان وسیله حمل بارهای سنگینی که حمل هوایی آنها تقریبا غیرممکن است، مانند لوکوموتیوها، ژنراتورهای 150 تنی و غیره به کار خود ادامه داده است. این هواپیما همچنین برای امداد رسانی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و امکان ارسال سریع کمک های مورد نیاز به سراسر جهان سرمایه ای ارزشمند محسوب می گردد.دراوايل ماه ژوئن سال 2003، هواپیمای An-225 به همراه هواپیماهای An-124 بیش از 800 تن از کمک های مردمی را به کشور عراق رساند. دولت آمریکا وكانادا نیز قراردادی را جهت استفاده از An-225 به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز ارتش این کشور که در خاور میانه ، به امضاء رساند.

کاربردهای آتی :

در حال حاضر طراحی این هواپیمای غول پیکر جهت استفاده در فضاپیماها مورد بررسی است . یکی از این پروژه ها MAKS نام دارد که یک طرح مشترک بین کشورهای روسیه و اوکراین با هدف ساخت فضاپیماهای چند منظوره است. بدون تردید پیاده سازی این پروژه سبب کاهش هزینه های حمل و نقل فضایی خواهد شد.

 

مشخصات و خصوصيات عمومی  An-225

 

تعداد سرنشینان :  6 نفر

گنجایش :  70 مسافر

حداكثر قابليت حمل بار :   250,000 کیلوگرم

ابعاد در هواپیما :  440 در 640 سانتی متر

طول :  84 متر

پهنای بال ها : 88.4 متر

ارتفاع :  18.1 متر

مساحت بال ها :  905 متر مربع

نسبت طول به عرض يا وتر متوسط بال : 8.6

حجم محوطه بارگيری : 1300 مترمكعب

وزن خالص :  000 285 کیلوگرم

حداکثر وزن هواپیما به همراه بار :  000 640 کیلوگرم

نیروی محرکه :  6 موتور ZMKB Progress D-18 turbofan هر یک به قدرت 229 kN

مسافت Takeoff :  در سنگین ترین حالت 3,500 متر

كاركرد:

حداکثر سرعت : 850 کیلومتر بر ساعت

سرعت عادی يا كروز: 800 کیلومتر بر ساعت

محدوده پرواز: با حداکثر سوخت : 14,000 کیلومتر و با حداکثر وزن : 4,000 کیلومتر

سقف پرواز : 11,000 متر

فشار روی بالها : 662.9 کیلوگرم بر متر مربع

 

منابع :

 • سايت اينترنتی ويكی پديا مطلب مربوط به Antonov An-225 ويرايش شده 28 November 2010 .
 •  وب سايت Widebody Aircraft Parade مطلب مربوط بهTechnical Specifications Antonov An-225 Mriya و مطلب Antonov An-225 'Mriya' (Dream) .

 

...................................................................

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ و ساعت 22:55 |
نواحي اطلاعات  پروازي كشور Flight Information Region  
تهيه وتنظيم  لطيف جمشيدزاده  از فرودگاه اردبيل
FIR یا Flight Information Region   به نواحي پروازی بالای کشورها (  فضاي با ابعاد تعريف شده ) که درآن معمولا سرویس‌های مراقبت پرواز ( سرویس اطلاعات هوانوردی و سرویس هشدار) ارائه می‌گردد گفته ميشود.این منطقه معمولا بر مرزهای زمینی کشورها منطبق می‌باشد.
 دركشور ما ايران  FIR به جز مناطق مختصری كه خارج از مرز هاي زميني ميباشد در بقیه موارد منطبق بر مرزهای زمینی ميباشد .اين مناطق هوايي به مناطق کوچکتری که هرکدام سکتور پروازی (Sector)  نامیده می‌شود، تقسیم بندي شده است که کار کنترل هر سکتور ( ناحيه ) معمولا توسط یک یا چند کنترلر مراقبت پرواز مستقر در مركز كنترل پروازي كشور ( سنتر  Flight information centre  ) انجام می‌شود در ايران هفت سكتور هوايي تعريف شده است .
در مناطقی که ترافیک پروازی زیادي دارند معمولا علاوه بر تقسیم ‌بندی فوق تقسیم‌ بندی دیگری به صورت ارتفاعی نیز وجود دارد که به آن UIR یا Upper Information Region گفته می‌شود.فضای کشور ایران فاقد تقسیم‌بندی UIR می‌باشد.
 نقشه FIR در اداره AIS مراقبت پرواز تهيه ميگردد.
منبع :
انكس 11
داكيومنت 4444

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 21:26 |

گزارش ساعتی هواشناسی در هوانوردی ( METARs ) :

 

تهیه و تنظیم   لطیف جمشیدزاده  از فرودگاه اردبیل

 

   خلبانان جهت انجام  پرواز موفق نیاز به جمع آوری اطلاعات آب و هوای بطور دقیق و صحیح از  منابع متفاوتی دارند که از آن جمله میتوان به گزارش ساعتی هوا به اصطلاح متار اشاره کرد كه توسط ايستگاه هواشناسی  در اختيار واحد مراقبت پرواز فرودگاه و خلبانان قرار ميكيرد :

گزارش ساعتی هواشناسی  METARs :

این کلمه برگرفته از " Meteorological Aviation Routine weather Reports" میباشد، گزارش هواشناسی متار، مشاهده سطحی وضعیت جوی فرودگاه توسط دیده بان هواشناسی بصورت ساعتی میباشد که  5 دقیقه قبل از ساعت مقرر، طبق فرمت تعریف شده صادر میشود و در اختیار جامعه هوانوردی و سرویس هواشناسی ملی ، برای تعیین شرایط پروازدر فرودگاه و برای پرواز در شرایط  (IFR ، MVFR ، VFR) قرار میگیرد. که میتوان این گزارش هواشناسی را از طریق مبادي مختلف ازجمله بصورت  آنلاین و یا از طريق ارتباط تلفنی از واحد مراقبت پرواز و يا ايستگاه هواشناسی فرودگاه  دریافت کرد.

تاریخچه :

قبل از تفسیر حاضراز  اطلاعات هواشناسی ، دو فرمت بكار گرفته ميشد . و گزارش هواشناسی  کشورهای آمریکای شمالی از بقیه کشور های جهان متفاوت بود.کشور های آمریکای شمالی ، ازسیستم  SAO یا Surface Aviation Observation   استفاده میکردند(که در1950 تصویب شده بود) ، در حالی که بقیه جهان از سیستم  METAR که در حال حاضر شناخته شده است استفاده میکردند.

 فدراسیون هوانوردی امریکا  FAA ، که تعیین کننده  شرایط و مقتضیات هوانوردی در ایالات متحده میباشد ، به طور فزاینده ای متوجه شد که برای گسترش تعداد پرواز های بین المللی و خلبانی ، نیاز شدید به استاندارد نمودن تفاسیر و گزارشات جوی بصورت بین المللی است  فلذا سرویس هواشناسی ملی اين كشور گزارشات هواشناسی را بصورت استاندارد که فعلا" متار METARs  نامیده میشود ارائه كرد.و بدليل عدم اشناي شهروندان با سيستم متريك و برای کاهش استرس در شهروندان آمریکایی در مورد هوانوردی ، سیستم متریک در حداقل ممکن اعمال گردید : به عنوان مثال ، در مورد سرعت باد واحد گره (knots ) به جای متر در ثانیه ، درمورد دید واحد مایل ،و برای ارتفاع سنجی واحد اینچ جیوه به جای hectoPascals اعمال شد ، ودید افقی در روی باند ( RVR ) با واحد فوت بیان گرديد. با این حال ، درجه حرارت با واحد سانتیگراد برای اینکه راحتترتبدیل میشود بیان گردید.

ترجمه کدهای  METARs :

اگر چه تلاش در استاندارد کردن کد سیستم SAO  به METAR واضح و اشكار است . ولی گزارشات متار به صورت کد هستند و حجم زیادی از تغییرات و به روز رسانی گزارشات هواشناسی در این سیستم به صورت کد میباشد که این کدها در سایتهای NOAA و با جستجوی ساده  بصورت آنلاین قابل ترجمه به زبان ساده میباشند. و گاهی اوقات این به کسانی که تازه کار در یادگیری کد  هستند و برای آماده سازی قبل از شروع پرواز در مورد گزارشات هواشناسی کمک می کند .

لازم بذكر است  ، METARs بصورت ساعت به ساعت ، مشاهده و ارسال ميشود . هواشناسی فرودگاه همچنین می توانید METAR را غیر از ساعت مقرر(ساعتی ) تهيه نماید که به این نوع متار گزارش هواشناسی ویژه ( SPECI) گویند. گزارش  SPECI گزارش هواشناسی خاص و ویژه اي  میباشدواین گزارش بر اساس تغییر قابل ملاحظه درمورد شرایطی جوي مانند تغییر دما ی شدید ،تغییر لایه ابر ، میزان بارندگی و رطوبت، دید ،و...  صادر میشود.

نگاهی دقیقتر به METAR :

مثال زیر گزارش هوا( METAR ) گرفته شده از فرودگاه بین المللی ونکوور است.

 

METAR CYVR 120200Z 14021G27KT 20SW –SHRA

 FEW030 BKN058 OVC090 10/06 A2982

. با نگاهی به گزارش هواشناسی METAR ونکوور ، می توان کد های آنرا به این صورت زير  ترجمه کرد:

METAR – كد متار به سادگی نشان می دهد که گزارش هواشناسی مذکور از نوع  METAR میباشد.

CYVR -  این شناسه معرفی فرودگاه صادر کننده گزارش هواشناسي و در این مورد فرودگاه بین المللی  ونکوور است.

120200Z-  این زمان و ساعتي  که گزارش هواشناسي  صادر شده است را نشان میدهد یعنی دو عدد اول نشانگر تاریخ  یعنی روز دوازدهم ماه وچهار عدد بعدی ( 0200Z ) نشانگرساعت به UTC ( ساعت جهانی) که در هوانوردی به Zulu time  معروف است میباشد .

14021G27  -  این جهت و سرعت باد جاری را نشان میدهد. جهت باد به صورت سه رقم اول  140 درجه  و دو رقم بعدی سرعت باد  اندازه گیری شده در واحد گره ( 21 نات )  میباشد.و  G27 که  سرعت باد به صورت باد ناگهاني ( gusting)  در  27 گره نشان میدهد.

 

20SW  -  نشاندهنده میزان  دید افقي در فرودگاه میباشد،که در این مورد ، دید 20 مایل Miles  در سمت جنوب غربي ميباشد.

-SHRA : به این معناست که رگبار باران در فرودگاه وجود دارد ، علامت منفی در آغاز نشان می دهد که شدت بارش ، کم  میباشد. و اگر  علامت (+) داشت   به معنی بارش باران سنگین بود.

FEW030 BKN058 OVC090  : لایه های ابر فعلی مشاهده شده را نشان میدهد. FEW030 یعنی 2/8 تا 1/8 آسمان درارتفاع  3000 فوتی ابر پایین است و BKN058 نشانگر5/8 آسمان پوشیده با  ابر در 5،800 ASL است و OVC090 نشاندهنده  ابرهای تیره در 7/8 تا 8/8 آسمان  در 9000 فوت ميباشد. ASL مخفف میزان ارتفاع از  سطح دریا (above sea level  ) میباشد.

لازم بذکر است با اضافه کردن دو صفربه  آخر اعداد کد شده در میزان ابرها میتوان به  ارتفاع واقعی  ابرها رسید.

10/06 : دمای کنونی و نفطه شبنم ( dew point) را نشان میدهد ، دما 10 درجه سانتیگراد می باشد در حالی که dew point نقطه شبنم 6 درجه سانتیگراد است.

A2982 : میزان فشار ارتفاع سنجی را نشان میدهد که در این مورد  29.82 Hg/m  (جیوه بر متر مربع) است.

منابع :

1- سایت ویکی پدیا مطلب مربوط به Aviation Weather   تصحیح شده در مورخه 29 September 2009 .

 

 

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 9:34 |

بسمه تعالي

آشناي با انكس 9 تسهيلات فرودگاهي  FACILITATION  :

تهيه و تنظيم   لطيف جمشيدزاده  از فرودگاه اردبيل

اين انكس ( ضميمه ) ايكائو در مورد مقررات بین المللی در مورد تسهیلات فرودگاهي و رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد و شامل 8 فصل(CHAPTER ) ميباشد:

1-    1- فصل اول درمورد تعاريف واژه ها و كاربردها از نظر فني و حقوقي ميباشد

2-    2- فصل دوم در مورد ورود و خروج هواپيماها( Entry and departure of aircraft ) وهمچنين  توقف در يك يا دو فرودگاه بين المللي و پروازهاي برنامه اي و غير برنامه اي ميباشد.

3-   3-  فصل سوم در رابطه با ورود وخروج مسافران و بارهاي همراه(Entry and departure of persons and their baggage) و اسناد مربوط به مسافران و خدمه پروازي و حفاظت از آنها ميباشد.

4-    4- در رابطه با بار غير همراه مسافران و هواپيماهاي باريcargo   و واردات و صادرات كالا و كانتينرها و پالت و وسايل بار و محدو.ديت ها و مسئوليت هاي شركتهاي هواپيمايي در مورد بار غير همراه ، حيوانت و گياهان و اسناد و دستورالعملهاي پستي صحبت ميشود

5-   5-  عبور هواپيماها در قلمرو كشور و ترافيك انتقالي بين كشورها و فرودگاهها و مناطق آزاد بحث ميكند. Inadmissible persons and deportees

6-   6-  كليات تسهيلات (International airports — facilities and services for traffic )خدماتي ، بهداشت و ايمني و پزشكي و قرنطينه در اين مبحث بررسي ميشود

7-   7-  كليات مقررات فرود در فرودگاههاي غير از فرودگاه بين المللي (Landing elsewhere than at international airports)و توقف هاي كوتاه مدت بيان شده است

8-   8-  ساير تسهيلات مربوط به تجسس و نجات و رسيدگي به افراد سانحه ديده و در معرض خطر و آلودگي محيط زيست و دريايي و عمليات اضطراري مورد بررسي قرار ميگيرد.

منابع :

1-     Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation (Facilitation )July 2005

2-      

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 8:48 |

ایمنی در هوانوردي  Air safety :بخش ششم

تهیه و تنظیم  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

 ایمنی هوا Air safety اصطلاحی کلی است که  شامل فرضیه ، تحقیق و طبقه بندی  اختلالات  پرواز و جلوگیری از چنین اختلالاتی از طریق  فراگیر نمودن مقررات و تحصیلات هوانوردی و طی دوره های آموزشی جامع میباشد و بعنوان ایمنی مسافرت هوایی شناخته میشود.

  مباحث ا ایمنی هوا : Air safety topics

تروریسم Terrorism :

تروریسم راهمچنین می توان به عنوان يكي از  عوامل انسانی در نظر گرفت. معمولا خدمه آموزش لازم در مورد نحوه برخورد ورسیدگی به شرایط ربوده شدن هواپيما (hijack ) را ديده اند. تا قبل از 11 سپتامبر 2001 ، حملات دزدي هواپيما ( hijackings ) شامل درگیري و مذاکرات گروگان گيري  بود. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ، ، اقدامات امنیتی سختگیرانه تري در فرودگاه ها ؛ بخاطر جلوگیری از تروریسم با استفاده ازسيستم هاي رایانه اي پيگيري مسافری( Computer Assisted Passenger Prescreening System ) وسيستم  Air Marshals  و سیاست های پیشگیرانه ديگرانجام شد. علاوه بر این ، مبارزه با سازمان های تروریستی ونظارت بر فعالیت های بالقوه تروریستی نيز انجام شد.

 

اگر چه بیشتر اكثر خدمه پروازي  بعد از غربالگری روانی  بكار گرفته شده اند، ممکن است شاهد برخی از اقدامات منجر به خودکشی نيز باشيم. براي مثال در سال 1999  در مورد پرواز 990 EgyptAir ، به نظر می رسد که وقتيکه کاپیتان دور از موقعيت خود بود افسر اول بصورت عمدي ؛هواپیما را به اقیانوس اطلس شیرجه داد. انگیزه در اين مورد نامشخص است واطلاعات ورودی ثبت شده در جعبه های سیاه  ؛ مشکل مکانیکی را نشان ندادو همچنين هیچ هواپیمای دیگر در منطقه نبود و توسط دستگاه ضبط صدای کابین خلبان مورد خاصي ملاحظه نشد.

 

استفاده از تجهیزات الکترونیکی خاصی در اين رابطه در پرواز تا حدی یا کاملا ممنوع است چون ممکن است با عملیات هواپیما تداخل نمايد، از جمله باعث انحراف قطب نماي هواپيما شود. استفاده از دستگاه های الکترونیکی شخصی و ماشین حساب ؛ زمانی که هواپیما در زیر 10000 پا در هنگام فرود قرار دارد ممنوع است . کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) استفاده از تلفن همراه در اکثر پروازها را ممنوع کرده است ، چرا که در پرواز استفاده از موبايل باعث ایجاد مشکلات و نگرانی در مورد دخالت احتمالی با سیستم های ناوبری هواپیما ميشود هر چند که هنوز در هواپیماهای مسافربری هنوز به اثبات نرسيده است.

حمله بوسيله كشورهاي متخاصم : Attack by a hostile country:

 

هواپيماها ازجمله هواپيماهاي مسافربري و هواپيماهاي نظامي ممكن است در زمان هاي صلح و جنگ  مورد حمله قرار گيرند. براي مثال ميتوان موارد زير را ذكر كرد:

1-  در 21 فوريه 1973 پرواز 114 خطوط هوايي عربي ليبي با تايپ 727 در فضاي كنترلي اسراييل وارد شد و روي صحراي سينا توسط دو هواپيماي فانتوم F4  رهگيري شد و وقتي كه ميخواست برگردد سرنگون شد.

2-    دريك سپتامبر 1983پرواز 007 خطوط هوايي كره با 269 مسافرتوسط Soviet Union سرنگون شد.

3-    در 3 جولاي 1988 نيروي دريايي امريكا پرواز655 ايران اير را با 290 مسافرسرنگون كرد.

4-     در 4 نوامبر 2001 توسط نيروي هوايي اكراين پرواز 1812 روسيه با 78 مسافر سرنگون شد.


منبع :

سايت اينترنتي ويكي پديا مطلب مربوط به تصحيح شده در مورخه 9 آگوست 2010 .

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 11:55 |

ایمنی در هوانوردي  Air safety :بخش پنجم

تهیه و تنظیم  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

 ایمنی هوا Air safety اصطلاحی کلی است که  شامل فرضیه ، تحقیق و طبقه بندی  اختلالات  پرواز و جلوگیری از چنین اختلالاتی از طریق  فراگیر نمودن مقررات و تحصیلات هوانوردی و طی دوره های آموزشی جامع میباشد و بعنوان ایمنی مسافرت هوایی شناخته میشود.

  مباحث ا ایمنی هوا : Air safety topics

  خطای عوامل انسانی  Human factors  :

 خطای عوامل انسانی از جمله اشتباهات خلبان و خطرات بالقوه میباشد.، و در حال حاضر شایع ترین عامل تصادفات هوانوردی میباشد. پیشرفت عمده ای در شناسایی عوامل انسانی برای بهبود ایمنی هواپیمایی در جنگ جهانی دوم توسط افرادی مانند  Paul Fitts و Alphonse Chapanis بدست آمده است. با این حال ، عمده پیشرفت ایمنی در طول تاریخ هوانوردی با  توسعه چک لیست خلبانان در سال 1937 ایجا شده است.

خطای خلبان  واختلالات  ارتباطی  ازعوامل تصادم و سوانح هواپیمایی میباشد.از جمله می توان  در مورد خطاي خلبان درهواو هنگام پروازدر سال 1978در خطوط هوایی جنوب غربی اقیانوس آرام  پروازشماره 182 (TCAS) و یا بر روی زمین ميتوان در1977 فاجعه Tenerife   (RAAS) را نام برد.

 توانایی خدمه پرواز برای حفظ آگاهی موقعیتی ، عامل انسانی مهمي در ایمنی هوايي است. دوره های آموزشی برای خلبانان هوانوردی عمومی تحت عنوان  single pilot resource management در مورد خطای عوامل انسانی میباشد.براي نمونه ،خطای خلبانان و عدم نظارت درست  بر دستگاهها و نشانگرهای هواپیما در سقوط پرواز 040  خطوط هوایی شرق در سال 1972 كه منجر به (CFIT) شد را ميتوان نام برد . همچنين خطا در هنگام برخاستن و فرود هواپیما می تواند عواقب فاجعه باري داشته باشد، به عنوان مثال علت سقوط پرواز 191 Prinair درهنگام فرود  در سال  1972 میتوان ذکر نمود.

خدمه پروازی به ندرت  بدلیل مستی در هنگام کار دستگیر و یا با اقدام انضباطی روبرو میشوند. در سال 1990 ، سه خدمه خطوط هوایی شمال غربی برای پرواز از فارگو ، داکوتای شمالی به فرودگاه  Minneapolis-Saint Paul International Airport بدلیل  مستی به زندان محکوم شدند. در سال 2001 خلبان خطوط هوایی شمال غربی پس از پرواز از سن آنتونیو ، تگزاس به فرودگاه مینیاپولیس ، سنت پل و بعد از آزمایش تنفس بدلیل استفاده از مشروبات الکلی اخراج گردید. در ماه ژوئیه سال 2002 ، دو خلبان خطوط هوایی غرب امریکا درست قبل از پرواز برنامه ریزی شده  ازمیامی - فلوریدا به فونیکس ، آریزونا ، بدلیل نوشیدن مشروبات الکلی ، دستگیر شدند.و...

خطای انسانی تنها به خلبانان محدودنشده است.براي مثال  خطا هنگام بستن درست درب محموله هواپیما در پرواز 981 خطوط هوایی ترکیه در سال 1974 منجر  به از دست دادن هواپیما گردید. با این حال طراحی دستگیره قفل درب محموله نیز از عوامل مهم در این حادثه بود. در مورد خطوط هوایی ژاپن پرواز 123 ،تعمیر نگهداری نامناسب منجر به از دست دادن تثبیت کننده حالت عمودی vertical stabilizer  هواپیما گردیده بود.

برخورد پروازكنترل شده در  سطوح زمین Controlled flight into terrain ( CFIT  ).

برخورد پرواز کنترل شده در سطوح زمیني یک نوع از تصادفات هواپیما است كه پرواز ، تحت کنترل ، به سمت سطوح زمیني و سازه هاي زميني هدايت يافته و منجر به سانحه ميشود. حوادث CFIT معمولا ناشی از خطای خلبان یا خطای سیستم هاي ناوبری ميباشد. بعضی از خلبان ،اعتماد بیش از حد  بر سیستم های پیشرفته ناوبری الکترونیکی مانند سیستم موقعيت ياب جهاني  GPS و سيستم هدایت اینرسیایی (سیستم ناوبری اینرسیایی inertial navigation system  ) همراه با کامپیوترهای سیستم مدیریت پرواز دارند كه باعث صدمه ميشود كه اين نوع سانحه را CFIT کامپیوتری مينامند. عدم حفاظت و خرابي  سیستم فرود با دستگاه (Instrument Landing System)  در مناطق بحرانی نیز می توانند باعث برخورد پرواز کنترل شده به سطوح زمیني شود. یکی از قابل توجه ترین حوادث CFIT در دسامبر 1995 در پرواز 965 خطوط هوایی امريكابود.

آگاهی خدمه و نظارت بر سیستم های ناوبری می تواند در پیشگیری یا حذف حوادث CFIT موثر باشد. در حال حاضر مدیریت منابع  خدمه پروازي( Crew Resource Management )به روش مدرن به طور گسترده جهت بهبود عوامل انسانی موثردر ایمنی هوايي مورد استفاده قرار ميگيرد. گزارش سیستمي ایمنی هواپیمایی (Aviation Safety Reporting System)، و یا ASRS روش دیگري است كه براي اينكار بكار ميرود.

 

وسایل تخصصی ديگري نيز می تواند برای کمک به خلبانان جهت حفظ آگاهی موقعیتی مورد استفاده قرار گيرد. سیستم هشدار دهنده نزدیکی زمین (Aviation Safety Reporting System )بر روی هواپيما كه به خلبان هنگام نزديكي به موانع زميني هشدار ميدهد. همچنین کنترلر ترافیک هوایی همواره پروازها را ازروي زمین و در فرودگاه مانیتور و نظارت ميكنند .

 ادامه دارد ...

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 13:7 |

ایمنی در هوانوردي  Air safety :بخش چهارم

تهیه و تنظیم  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

 ایمنی هوا Air safety اصطلاحی کلی است که  شامل فرضیه ، تحقیق و طبقه بندی  اختلالات  پرواز و جلوگیری از چنین اختلالاتی از طریق  فراگیر نمودن مقررات و تحصیلات هوانوردی و طی دوره های آموزشی جامع میباشد و بعنوان ایمنی مسافرت هوایی شناخته میشود.

  مباحث ا ایمنی هوا : Air safety topics

  صدمات  زمینی در هوانوردي  Ground damage :

هواپیما گاه گاهی توسط تجهیزات زمینی در فرودگاه آسیب می بینند. برای ارائه خدمات  هواپیمای به پرواز؛ تعداد زیادی از تجهیزات زمینی شركتهاي هواپيمايي باید در مجاورت نزدیک به بدنه و بال هواپیما مستقر شوند كه گاهی اوقات باعث ضربه و تکان  به بدنه هواپیما میگردند.

خسارت ممکن است به صورت خراش ساده در رنگ یا تورفتگی کوچک دربدنه باشد. با این حال ، به دلیل اینکه ساختار هواپیما (از جمله پوسته خارجی)  نقش مهمی در عملیات ایمنی پرواز دارد، تمام آسیبها باید بازرسی ، اندازه گیری و احتمالا آزمایش برای اطمینان يافتن از امن بودن هواپیما انجام شود.

نمونه ای از جدی بودن این مشکل در  26 دسامبر 2005  حادثه افزایش فشار هوا در محیط (depressurization )  در پرواز 536 هواپیمایی آلاسکا ديده شد. هنگام ارائه خدمات زمینی  متصدی حمل بار با یدک کش و قطاری از تریلر های حمل بار به بدنه فلزی هواپیما برخورد نمود ولي این آسیب گزارش نگردید و هواپیما از فرودگاه خارج شد. در ارتفاع 26،000 پایی  (7،900 متر) ازبخش آسیب دیده پوسته به علت اختلاف فشار تبادل هوا به داخل هواپیما صدای بلندي درکابین ایجاد شد و باعث کاهش ارتفاع  سریع براي رسيدن به هوای متراکم قابل تنفس و فرود اضطراری گردید. بررسی بعد از فرود از بدنه هواپیما نشان داد که سوراخی به ابعاد  30 سانتی متر × 15 سانتی متر بین وسط و جلو درب محموله در سمت راست هواپیماایجاد شده بوده است.

 سه نمونه از تجهیزات زمینی که اغلب  به هواپیما آسیب میرسانند عبارتند از1-   پل سوار شدن مسافر(passenger boarding bridge )  2-  کامیون حمل غذا(catering trucks )  و3- كاميون محموله (belt loaders).

  با این حال ،  تجهیزات دیگري که در رمپ فرودگاه یافت  میشود می تواند بدلیل بی مبالاتی در نحوه استفاده و وزش   باد  شدید ، نارسایی مکانیکی و غیره باعث صدمه و آسيب به هواپیما گردند.

  خاکستر آتشفشانی Volcanic ash : 

خاکسترهاي آتشفشانی در نزدیکی کوه آتشفشان فعال ؛ خطر بالقوه اي برای پرواز در شب میباشد. خاکستر سخت و ساینده است و می تواند به سرعت باعث سایش قابل توجهی در پروانه و تیغه توربین(turbo compressor )، خراش برروی  پنجره کابین خلبان ، كاهش دید بصري  گردد و همچنين خاكسترها  میتوانند باعث آلودگی سیستم های سوخت و آب ، فشار بر دنده ، و از کار انداختن موتور هواپیما  شوند.این ذرات دارای نقطه ذوب پایین ، هنگاميكه در محفظه احتراق ذوب شده و توده سرامیکي بر روی تیغه های توربین  و لوله نازل سوخت و محفظه احتراق  combustors ، ایجاد میکند که می تواند باعث  نارسایی موتور شود. همچنین میتواند در داخل کابین نفوذ کرده  و همه چیز را آلوده نماید و به وسایل  الکترونیک هواپیما آسیب رساند.

شواهد زیادی  از آسیب های جدی به هواپیماهای جت از تماس با خاکستر آتشفشانی وجود دارد. در یکی از آنها را در سال 1982 ،پرواز شماره 9 بریتیش ایرویز که از داخل  ابر خاکستر آتشفشانی پرواز کرده بود ، چهارموتوراش را از دست داده بود  وبا فرود ازارتفاع 36000 پایی (11000 متر) فقط در12،000 پایی (3،700 متر) قبل از استارت مجدد  توسط خدمه پروازی ، موفق به راه اندازی موتورگردیده بود. حادثه مشابه ای در 15 دسامبر 1989 در پرواز 867 KLM   رخ داده است.

با افزایش ترافیک هوایی ، برخوردهای اینچنینی زیادی مشاهده میشود.. در سال 1991 صنعت هواپیمایی تصمیم به راه اندازی مراکز مشاوره خاکستر آتشفشانی Volcanic Ash Advisory Centers( VAACs) برای مناطق نهگانه جهان ، گرفت که به عنوان رابط میان هواشناسان ، کارشناسان آتشفشان volcanologists و صنعت هواپیمایی عمل میکنند.

قبل از اختلال در پروازهای اروپایی در ماه آوریل سال 2010 ،برای سازندگان موتور هواپیما ذرات خاصی که موتورهواپیما را در معرض خطر قرار دهد تعریف نشده بود. رویکرد کلی گرفته شده توسط تنظیم کننده حریم هوایی این بود که اگر غلظت خاکستر بالاتر از صفر بود فضای هوایی ناامن در نظر گرفته شده و در نتیجه فضاي  بسته اعلام میگردید.

 

درآوریل 2010 فوران آتشفشان  Eyjafjallajökull و مشکلات اقتصادی ناشی از آن ، سازندگان هواپیما را برای تعریف محدودیت های خاص بر مقدار خاکستر قابل قبول برای كار موتور جت ؛ بدون آسیب به آن مجبور کرد. در ماه آوریل ، CAA ، همراه با سازندگان موتور ، حد بالایی امن از تراکم خاکستر به 2 میلی گرم در هر متر مکعب هوا را تعیین کردند.

از18  مه 2010 ، CAA ، محدود امنیت  را به 4 میلی گرم در هر متر مکعب هوا تجدید نظر نمود.

به منظور به حداقل رساندن میزان اختلال فوران های آتشفشانی ، CAA ؛ایجاد یک رده جدید از حریم هوایی  محدود ( restricted airspace)   به نام  منطقه محدوديت  پروازی زمانی (Time Limited Zone ) اعلام کرد. حریم هوایی طبقه بندی شده  TLZ شبیه به حریم هوایی در وضعیت بد جوی ميباشد که انتظار می رود در آن محدودیت پروازي ؛مدت زمان کوتاهی را شامل شود. اما تفاوت اصلی حریم هوایی TLZ در این است که شرکت های هواپیمایی بایستی گواهی انطباق برای ورود هواپیماهای خود به چنین شرایطی را داشته باشند. شرکت هواپیمایی  Flybe نخستین شرکتی بود که هواپیماهای خود با این آیین نامه ها مطابقت داد و اجازه ورود به هوایی که در آن چگالی خاکستر بین 2 و 4 میلی گرم در هر متر مکعب بود دریافت کرد.

حریم هوایی که در آن چگالی خاکستر بیش از 4 میلی گرم در هر متر مکعب است ، به عنوان منطقه بدون پرواز (no fly zone )  طبقه بندی میشود.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 10:38 |
ایمنی در هوانوردي  Air safety : بخش سوم

تهیه و تنظیم  لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

 ایمنی هوا Air safety اصطلاحی کلی است که  شامل فرضیه ، تحقیق و طبقه بندی  اختلالات  پرواز و جلوگیری از چنین اختلالاتی از طریق  فراگیر نمودن مقررات و تحصیلات هوانوردی و طی دوره های آموزشی جامع میباشد و بعنوان ایمنی مسافرت هوایی شناخته میشود.

 

مباحث ا ایمنی هوا : Air safety topics

آتش Fire در هوانوردي:

مقررات ایمنی کنترل هواپیما و مواد مورد نیاز برای سیستم ایمنی اطفاء حریق در هواپیما بصورت اتوماتيك  می باشد. معمولا این نیازمندیها، به شکل  چارت تست است. این چارت تستها با اندازه گیری و آزمایش کردن  قابلیت اشتعال flammability و سمی بودن toxicity  دود بدست می اید و آزمایشاتی که احتمال دارد به آسيب و خرابی  منجرشود ،  به جای هواپیما اول بر روی  مدلهای اولیه دریک آزمایشگاه مهندسی انجام میشود.

آتش در کابین هواپیما ، و به ویژه  دود سمی حاصل از آن ، علت عمده حوادث در هواپیمایی و هوانوردي است. در سال 1983 آتش مرتبط  با وسایل الکترونیکی هواپیما در  پرواز 797 کانادا باعث مرگ 23 نفر از 46 مسافر آن شد، واین حادثه باعث  معرفی سيستم روشنایی کف هواپیما برای کمک به تخلیه مسافران از هواپیمای پر از دود هنگام آتش سوزي گردید. دو سال بعد در 1985در پرواز 28M    ایرتور بریتانیا ، آتش سوزی روی باند باعث از دست رفتن زندگی 55 نفر گردید که 48 نفر بدلیل اثرات ایجاد ناتوانی توسط  گاز سمی و دود ايجاد شده بود. این حادثه باعث ایجاد نگرانی جدی در رابطه با نجات مسافران گردید که قبل از 1985 در مورد جزئیات آن مطالعه اي نشده بود. تهاجم سریع و فوری آتش به بدنه هواپیما و اختلال در توانایی مسافران درهنگام تخلیه و ازدحام در قسمت جلوی درهای خروجی برای تخلیه مسافران به محل هلاکت مسافران تبدیل شده بود. لذا تحقیقات زیادی در زمینه تخلیه و طراحی کابین و صندلی در موسسه  Cranfield انجام شد تا بهترین مسیر تخلیه در هواپيما مشخص گردد.

 در مه 1996در پرواز 592  شرکت هواپیمایی  ValuJet به فلوریدا چند دقیقه پس ازپرواز كردن( takeoff ) و پس از آتش سوزی در محل نگهداری بار سقوط کرد و همه 110 سرنشین آن کشته شدند. فلذا  در اکثر هواپیماهای مسافربری در محل نگهداری بار مسافران  ، کبسولهای اطفاء حریق (کنترل آتش از راه دور) برای مهار آتش قرار داده شد.

 برخورد با پرندگان Bird strike :

"برخورد با پرندگان" Bird strike اصطلاحی است که در حمل و نقل هوایی برای برخورد بین پرنده و هواپیما بکار میرود. این یک تهدید متداول براي ایمنی هواپیما ميباشد و موجب تصادفات دردناک هوایی زیادی  ميگردد. در سال 1988 درپرواز بوئینگ 737 هواپیمایی اتیوپی هنگام برخاستن پرواز، تعدادی کبوتر به هر دو موتور هواپیما مکیده شد و سپس درهنگام تلاش برای بازگشت به فرودگاه Bahir Dar سقوط کرد و از 104 نفر مسافر آن ، 35 نفرکشته و 21 نفر زخمی شدند. در حادثه ای دیگر در سال 1995 ،  در پرواز  Dassault Falcon 20  فرودگاه پاریس ، پس از مکیده شدن هدهد  lapwings به داخل موتور ، که باعث خرابی موتور و آتش سوزی بدنه هواپیما شد وهنگام فرود اضطراری سقوط کرد و همه 10 نفر مسافران آن کشته شدند.

موتورهای جت مدرن دارای قابلیت زنده ماندن پرنده بعد از مکش میباشند. هواپیماهای کوچک سریع ، از جمله جت جنگنده نظامی ، در معرض خطر بیشتری نسبت به هواپماهای سنگین چند موتوره هستند. این به خاطر این واقعیت است که فن موتورهای توربوفن دوربالا ، بویژه در هواپیماهای ترابری ، به عنوان جداکننده و گریز از مرکز عمل میکند و مواد بلعیده شده را(پرندگان ، یخ ، و غیره) به خارج از دیسک فن پرتاب میکند. درهواپیماي نظامی كه برای پرواز با سرعت بالا طراحی شده اند معمولا هواپیما دارای موتور توربوجت turbojet بوده و یا کم بودن دورموتورهای توربوفن ، افزایش خطر مکش مواد  به هسته اصلی موتور و باعث صدمه به آن میشود.

بالاترین خطر برخورد پرنده درهنگام برخاستن هواپیما ( takeoff) و هنگام فرود (landing) و در ارتفاعات پایین تر در مجاورت فرودگاه ديده ميشود.

برخورد پرنده(  Bird strike  ) همچنین می تواند باعث شکستن شیشه کابین هواپیما شده و زخمی شدن خلبان گردد.

 برخی از فرودگاه ها در جهت اقدامات پیشگیرانه از برخورد پرنده ، از فردی با تفنگ ساچمه ای وهمچنين کاشت علفهای سمی نامطبوع برای پرندگان و حشرات در اطراف باند استفاده ميكنند. از جمله اقدامات پیشگیرانه ديگر ميتوان به مدیریت زمین و پرهیز ازایجاد شرایط مناسب برای جذب  پرندگان در منطقه (به عنوان مثال جلوگيري از ايجاد محل های دفن زباله) را نيز در نظر گرفت.

+ نوشته شده توسط لطيف جمشيدزاده در شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:50 |